Tietosuoja

 

EU:n tietosuoja-asetus astui voimaan 25.5.2018

EU:n tietosuoja-asetus, GDPR (General Data Protection Regulation), astui voimaan 25.5.2018. Lainsäädännön tavoitteena on turvata yksilön oikeutta omaan dataansa ja parantaa yksityisyyden suojaa. Lisäksi tietosuoja-asetus vastaa uusiin digitalisaatioon ja globalisaatioon liittyviin tietosuojakysymyksiin, yhtenäistää tietosuojasääntelyä kaikissa EU-maissa sekä edistää digitaalisten sisämarkkinoiden kehittymistä.

Redfox online-kielipalvelu ei kerää käyttäjistään henkilötieto-dataa.

 

Tietosuoja palveluidemme käyttäjille

EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR, General Data Protection Regulation) tarkoituksena on parantaa henkilötietojen suojaa ja rekisteröityjen oikeuksia, tuoda läpinäkyvyyttä henkilötietojen keräämiseen ja käyttöön sekä korostaa henkilön oikeuksia omiin tietoihinsa.

Käyttäjällä on oikeus:

-saada pääsy tietoihinsa,

-tietojen oikaisemiseen,

-tulla unohdetuksi,

-siirtää tiedot järjestelmästä,

-vastustaa automaattista profilointia,

-kieltää tietojensa käyttö markkinointiin,

-saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta,

-tehdä valitus valvontaviranomaiselle

 

Keskeisinä periaatteina on henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys.

 

Käytännössä tämä tarkoittaa:

-Henkilötietoja käsitellään ainoastaan niissä tapauksissa, joissa käsittelylle on olemassa laillinen peruste.

-Tietoja käytetään ainoastaan niihin tarkoituksiin, johon ne on kerätty

-Kerätään ja säilytetään ainoastaan kuhunkin tarkoitukseen tarpeellisia tietoja

-Huolehditaan tietojen täsmällisyydestä ja oikeellisuudesta

-Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti

 

 

Rekisterinpitäjä

RedFox Languages Oy
Yliopistonkatu 30
40100 Jyväskylä

Y-tunnus: 2604482-9
Puhelin: +358 (0)45 1781278

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Sven Groß, Webmaster
Puhelin +358 (0)45 1781278

Sähköposti sales@redfoxlanguages.com

 

Evästekäytännöt

Voimme kerätä palveluiden käytöstä tietoja evästeiden ("cookies") ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, sovelluksen tunnisteen tai laitetunnisteiden avulla.

Evästeet, Javascript ja palvelinlokit

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeet eivät liiku verkossa itsekseen, vaan ne asetetaan käyttäjän päätelaitteelle ainoastaan käyttäjän kutsuman sivuston mukana. Vain evästeen lähettänyt palvelin voi myöhemmin lukea ja käyttää evästettä. Evästeet tai muut tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja, eikä evästeitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai haittaohjelmien levittämiseen.

Javascriptin ja palvelinlokien avulla voimme kerätä tietoja siitä, miten ja milloin palvelujamme käytetään: esimerkiksi miltä sivulta käyttäjä on siirtynyt palveluun, milloin ja mitä www-sivujamme käyttäjä on selannut, kenen mainostajan ilmoituksia käyttäjä on sivullamme nähnyt ja klikannut, mitä selainta käyttäjä käyttää, mikä on käyttäjän näytön tarkkuus, laitteen käyttöjärjestelmä ja sen versio sekä IP-osoite.

Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi. Tekniikat muun muassa mahdollistavat sen, että käyttäjän ei halutessaan tarvitse syöttää käyttäjätunnuksia, salasanoja ja personointivalintoja joka kerta uudelleen.

Hyödynnämme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita palveluidemme kävijämäärien tilastollisessa seurannassa sekä mitataksemme mainonnan tehoa. Voimme kerätä esimerkiksi tietoa markkinointisähköposteista ja uutiskirjeistä selvittääksemme, onko viestit avattu ja onko niiden perusteella tehty toimenpiteitä, kuten siirrytty verkkokauppaan. Sivustojemme käytettävyyden parantamiseksi voimme tehdä lyhytkestoisia tutkimuksia, joissa voimme tallentaa myös tiedon käyttäjän hiiren liikkeestä ja klikeistä tietyllä sivulla.

Voimme käyttää sivustojemme käytöstä kerättyä tietoa myös tietylle selaimelle kohdennetun mainonnan tai sisällön tuottamiseen. Voimme luoda kohderyhmäsegmenttejä sen perusteella, millä Internet-sivustoilla tietyt selaimet ovat vierailleet määrätyn ajanjakson aikana. Näille kohderyhmäsegmenteille esitetään niitä todennäköisesti kiinnostavaa mainontaa tai sisältöä. Kohderyhmään kuuluva selain voi esimerkiksi vierailla usein jääkiekkosivustolla ja tulla siten luokitelluksi ”urheilu” -ryhmään. Saatamme käyttää segmenttien luomisessa yhteistyökumppaneitamme, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin sen, että yhteistyökumppani käyttää tietoja ainoastaan RedFoxin lukuun, eikä hyödynnä tietoja omassa toiminnassaan taikka luovuta tietoja eteenpäin. Joissakin tapauksissa saatamme käyttää segmenttien luomisessa ja mainonnan kohdentamisessa myös RedFoxin ulkopuolisilta sivustoilta kerättyä käyttäytymistietoa.

Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Yksityisyydensuojaa koskeva lainsäädäntö ja kunkin palvelun rekisteriseloste huomioon ottaen voidaan evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla saatua tietoa liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin tietosuojaportaalissa kuvatuin tavoin. Jos käyttäjä on luonut RedFox-tilin, voimme rikastuttaa toisillaan RedFox-tilin tietoja ja palveluiden käytöstä havainnoituja tietoja. Esimerkiksi jos käyttäjä tuo RedFox-tiliinsä tuote- ja / tai tilaustietoja hallinnoitavaksi tilillä, voimme kohdentaa mainontaa tilaushistoriaan perustuen.

Kolmannet osapuolet, kuten mainostajat ja mainosverkostot, käyttävät evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita kohdentaakseen mainontaa käyttäjän todennäköisten kiinnostusalueiden perusteella. Teemme yhteistyötä mainostajien kanssa, jotta käyttäjälle näytettävä mainonta olisi mahdollisimman kiinnostavaa. Evästeiden avulla voimme näyttää mainoksia esimerkiksi sen perusteella, millä sivuilla käyttäjä on vieraillut aikaisemmin. Autamme mainostajiamme kohdentamaan mainostaan sellaisille käyttäjille, jotka ovat esimerkiksi vierailleet mainostajamme verkkokaupassa ja katsoneet tiettyä tuotetta. Mittaamme myös tällaisen mainonnan vaikuttavuutta.