RedFox-palvelun asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste 1.4.2014

 

Yhdistetty rekisteriseloste- ja informointiasiakirja
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

 

Rekisterinpitäjä

RedFox Languages Oy
Yliopistonkatu 30
40100 Jyväskylä

Y-tunnus: 2604482-9
Puhelin: +358 (0)45 1781278

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Sven Groß, Webmaster
Puhelin +358 (0)45 1781278

 

Rekisterin nimi

RedFox asiakasrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään RedFoxin tilausten, luototuksen, laskutuksen, perinnän, asiakkaan yhteydenottojen, asioinnin, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

 

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika tai henkilötunnus, sukupuoli, äidinkieli, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista, käyttäjätunnus ja salasana, vaihtoehtoiset toimitusosoitteet, tiedot tuotearvioinneista, asiakkuuden hoitamiseen liittyvät tiedot, asiakassuhteen viestintähistoria sekä tiedot tilauksista ja ostetuista tuotteista.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan oma ilmoitus ja RedFox-verkkokaupan tilausjärjestelmä.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriä säilytetään sähköisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.

Ainoastaan nimetyillä, salassapitovelvoitteen alaisilla henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja.

Kullakin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

 

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

RedFox Languages Oy
Sven Groß
Yliopistonkatu 30
40100 Jyväskylä

Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyyntöä henkilökohtaisesti esitettäessä on asiakkaalla oltava mukana henkilöllisyystodistus. Henkilökohtaisesti esitetty pyyntö tulee vahvistaa allekirjoittamalla pyyntölomake.

RedFox Languages Oy vastaa tietojen tarkastuspyyntöihin kirjallisesti.

Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää rekisterinpitäjälle pyynnön virheen korjaamiseksi.

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen markkina- tai mielipidetutkimuksia tai suoramarkkinointia varten ilmoittamalla siitä RedFox asiakaspalveluun, puh. +358 (0)45 1781278, kirjeitse yllä mainittuun osoitteeseen tai täyttämälla Palaute kaavake.

RedFox asiakas voi tilata sähköisen uutiskirjeen. Eroaminen postituslistalta tapahtuu ilmoittamalla asiasta Palaute kaavakkeen kautta.