fi_FI

Saksan kieli kuuluu indo-eurooppalaisen kielikunnan läntiseen germaaniseen kieliryhmään ja se on Euroopan puhutuin kieli. Saksaa puhuu maailmanlaajuisesti äidinkielenään yli 100 miljoonaa ihmistä, joista Saksassa asuu 82 miljoonaa. 1800-luvun lopulta 1920-luvulle Saksaa käytettiin paljon kansainvälisessä tieteellisessä kanssakäymisessä.

Saksa muistuttaa kieliopillisesti monella tapaa Hollantia. Kielet ovat puhuttuina kuitenkin hyvin erilaisia.

 

Levinneisyys

Saksa on virallinen pääkieli seuraavissa valtioissa:

  • Saksa
  • Itävalta
  • Liechtenstein

ja sitä käytetään virastokielenä muiden kielten rinnalla seuraavissa maissa:

  • Belgia
  • Luxemburg
  • Sveitsi
  • Italia (alueellisesti Etelä-Tirolissa)

Monissa Itä-Euroopan maissa on saksaa puhuvia vähemmistöjä. Lisäksi siirtolaisuuden myötä esimerkiksi Etelä-Amerikassa ja Australiassa on merkittäviä saksankielisiä vähemmistöjä.

Saksankielisiä alueita oli Euroopassa enemmänkin ennen toista maailmansotaa, mutta Saksan hävittyä ko. sodan sen piti luovuttaa laajoja maa-alueita mm. Puolalle, josta saksalaiset häädettiin kovakouraisesti ns. tynkä-Saksaan.

 

Substantiivit

Saksan kielessä jokainen substantiivi kirjoitetaan suurella alkukirjaimella. Jokaisella substantiivilla on oma artikkelinsa, joka riippuu sanan suvusta. Artikkelia ei käytetä yleensä silloin...

kun puhutaan henkilön ammatista tai kansalaisuudesta — Herr Virtanen ist Lehrer. Er ist Finne. (Herra Virtanen on opettaja. Hän on suomalainen"

kun puhutaan ainesanoista — Ich trinke oft Wasser.

kun puhutaan käsitesanoista — Freundschaft ist Magie.

jos substantiivin edellä on genetiivi tai jokin pronomini — Mikkos Bruder heißt Janne. Sein Opa wohnt in Zürich.

 

Yksikkö

Substantiiveilla on kolme eri sukua:

maskuliini (der-sukuiset)

feminiini (die-sukuiset)

neutri (das-sukuiset).

Jokaisella substantiivilla on myös epämääräinen sekä määräinen artikkeli. Epämääräistä artikkelia (ein, eine) käytetään silloin kun esine tai asia on tuntematon, tai mainitaan ensimmäistä kertaa:

Es ist ein Hund (mask.). Se on koira.

Ich finde eine Katze (femin.). Löydän kissan.

Da ist ein Mädchen (neutri). Tuolla on tyttö.

Määräistä artikkelia (der, die, das) käytetään esineista tai asioista silloin kun ne ovat tuttuja tai jo aiemmin mainittuja:

Der Hund ist allein. Koira on yksin.

Die Katze ist schwarz. Kissa on musta.

Das Mädchen ist sehr schön. Tyttö on erittäin kaunis.

 

Monikko

Monikolla ei ole koskaan epämääräistä artikkelia. Määräinen artikkeli — suvusta riippumatta — on die. Monikossa olevat sanat saavat päätteen, joka vaihtelee sanakohtaisesti.

Es gibt Kinder hier. Täällä on lapsia.

Die Kinder sind böse. Lapset ovat ilkeitä.

Substantiivien monikko saadaan lisäämällä sanakohtainen pääte yksilöllisen sanan perään. Päätteet on opeteltava ulkoa. Jos monikon päätteessä on +, se tarkoittaa vokaalimukausta monikossa (Umlaut) eli:

a > ä — die Hand, -e+ > die Hand, die Hände

u > ü — der Stuhl, -e+ > der Stuhl, die Stühle

o > ö — das Wort, -er+ > das Wort, die Wörter

au > äu — das Haus, -er+ > das Haus, die Häuser

Yhdyssanoissa Umlaut koskee vain sanan jälkimmäistä osaa:

der Bahnhof, -e+ > der Bahnhof, die Bahnhöfe.

 

Substantiivien sijamuodot

Substantiivit taipuvat neljässä sijassa, nominatiivissa, akkusatiivissa, datiivissa ja genetiivissä. Nominatiivi on sanan perusmuoto, akkusatiivi on objektin eli tekemisen kohteen sija. Datiivin perusmerkitys on jollekin, jollekulle, mutta sillä on myös erikoiskäyttöjä mm. prepositioiden kanssa. Genetiivi ilmaisee omistajuutta ja se on saksan kielessä pääsanan jäljessä (esim. Dunkelheit der Nacht, yön pimeys). Genetiivi korvataan usein varsinkin puhekielessä prepositioilmauksella von + datiivi. Sijoihin taipuneina sanat ja erityisesti niiden artikkelit taipuvat.

Epämääräisen artikkelin taipuminen eri sijamuodoissa:

 

Mask.

Fem.

Neutri

Mon.

Nominatiivi

ein

eine

ein

Akkusatiivi

einen

eine

ein

Datiivi

einem

einer

einem

— + n

Genetiivi

eines + s

einer

eines + s

Määräisen artikkelisanan taipuminen eri sijamuodoissa:

 

Mask.

Fem.

Neutri

Mon.

Nominatiivi

Der

Die

Das

Die

Akkusatiivi

Den

Die

Das

Die

Datiivi

Dem

Der

Dem

Den + n

Genetiivi

Des + s

Der

Des + s

Der

 

Esimerkki artikkelisanojen taipumisesta eri sijamuodoissa ja suvuissa:

Sijamuoto

Mask.

Fem.

Neutri

Mon.

Nominatiivi

Epäm.

ein Hund

eine Blume

ein Kind

Kinder

Määr.

Der Hund

Die Blume

Das Kind

Die Kinder

Akkusatiivi

Epäm.

einen Hund

eine Blume

ein Kind

Kinder

Määr.

Den Hund

Die Blume

Das Kind

Die Kinder

Datiivi

Epäm.

einem Hund

einer Blume

einem Kind

Kindern

Määr.

Dem Hund

Der Blume

Dem Kind

Den Kindern

Genetiivi

Epäm.

eines Hundes

einer Blume

eines Kindes

Kinder (ei käytössä ilman adjektiivia)

Määr.

Des Hundes

Der Blume

Des Kindes

Der Kinder

 

Substantiivien ryhmittely

Saksassa on joitakin muistisääntöjä, joista voi muistaa sanan suvun. Sanojen suvut on kuitenkin opeteltava ulkoa, sillä on olemassa erilaisia poikkeuksia.

 

Maskuliinit (der-sukuiset)

Biologiselta sukupuoleltaan miespuoliset henkilöt ja koiraseläimet: der Mann, der Junge, der Onkel, der Hahn 'kukko'

Vuorokaudenajat, vuodenajat, kuukaudet ja viikonpäivät: der Morgen, der Frühling, der Januar, der Montag (mutta: die Nacht)

Useimmat maa- ja kivilajit: der Stein, der Sand, der Granit, der Marmor

Ilmansuuntien nimet: der Osten, der Süden

Sateiden ja tuulten nimet: der Monsun, der Schnee, der Regen

Alkoholijuomien nimet: der Sekt, der Wein (mutta: das Bier)

Automerkit: der Mercedes, der Saab, der Audi

Vuorten nimet: der Mount Everest, der Montblanc

er -loppuiset tekijänimet sekä kansallisuudet: der Lehrer, der Amerikaner

Kirjaimiin -en tai -er päättyvät sanat eivät saa monikossa mitään päätettä, esim. der Wagen auto > die Wagen autot.

Muotoon perustuen:

Pääte

Esimerkki

-er

der Planer, der Arbeiter, der Computer

-ig

der Honig, der Pfennig

-ling

der Liebling, der Zwilling

-s

der Fuchs, der Dachs

 

Neutrisukuiset (das-sukuiset)

substantiiveinä käytetyt verbien perusmuodot: das Essen

chen, -lein -päätteiset substantiivit: das Mädchen, das Kaninchen, das Fräulein

um, -ment -päätteiset substantiivit: das Museum, das Dokument

Ge -etuliitteiset substantiivit: das Gebäude

Kirjaimiin -en tai -er päättyvät sanat eivät saa monikossa mitään päätettä, esim. das Mädchen tyttö > die Mädchen tytöt.

 

Feminiini (die-sukuiset)

naispuoliset henkilöt ja naaraseläimet: die Schülerin, die Tochter

useat kasvien ja hedelmien nimitykset: die Rose, die Orange

useat kaksitavuiset -e -loppuiset ei elollista oliota merkitsevät sanat: die Schule, die Reise

sanat jotka loppuvat päätteisiin -ei, -heit, -in, -keit, -schaft, ja -ung

Kirjaimiin -er päättyvät feminiinisukuiset sanat saavat päätteen -n, esim. die Schwester sisko > die Schwestern siskot.

 

Yhdyssanat

Yhdyssanan suvun määrää sen viimeinen osa: die Schule + der Hof > der Schulhof

 

Adjektiivit

Saksassa predikatiivina oleva adjektiivi ei taivu, mutta adjektiiviattribuuttien taivutus on sitäkin monipuolisempaa.

Sijamuoto

Mask.

Fem.

Neutri

Mon.

Nominatiivi

Epäm.

ein brauner Hund

eine schöne Blume

ein kleines Kind

kleine Kinder

Määr.

Der braune Hund

Die schöne Blume

Das kleine Kind

Die kleinen Kinder

Akkusatiivi

Epäm.

einen braunen Hund

eine schöne Blume

ein kleines Kind

kleine Kinder

Määr.

Den braunen Hund

Die schöne Blume

Das kleine Kind

Die kleinen Kinder

Datiivi

Epäm.

einem braunen Hund

einer schönen Blume

einem kleinen Kind

kleinen Kindern

Määr.

Dem braunen Hund

Der schönen Blume

Dem kleinen Kind

Den kleinen Kindern

Genetiivi

Epäm.

eines braunen Hundes

einer schönen Blume

eines kleinen Kindes

kleiner Kinder

Määr.

Des braunen Hundes

Der schönen Blume

Des kleinen Kindes

Der kleinen Kinder

 

Adjektiivien vertailuasteet

Saksan kielessa adjektiivi ei taivu ollessaan sein-verbin (olla) määreenä: Das Mädchen ist schön. Tyttö on kaunis.

 

Komparatiivi

Komparatiivi saadaan muodostettua -er -päätteellä. Vertailusana on als: Ich bin schöner als du. Olen kauniimpi kuin sinä.

schön — kaunis

schöner — kauniimpi

Yksitavuisilla adjektiiveilla on usein Umlaut, eli vokaalimuutos:

a > ä — warm, wärmer

o > ö — groß, größer

u > ü — kurz, kürzer

 

Superlatiivi

Sein-verbin kanssa adjektiivin superlatiivi muodostetaan: am [perusmuoto]+ sten: Sie ist am schönsten. Hän on kaunein.
Jos adjektiivin perusmuoto päättyy -d, -t, -s, -ß, -sch tai -z, muoto on yleensä: am [perusmuoto]+ esten.

alt, älter, am ältesten — vanha

süß, süßer, am süßesten — makea

kurz, kürzer, am kürzesten — lyhyt

Umlaut on myös superlatiivissa:

a > ä — warm, wärmer, am wärmsten

o > ö — groß, größer, am größten

u > ü — kurz, kürzer, am kürzesten

 

Epäsäännöllisiä

gut, besser, am besten — hyvä

groß, größer, am größten — suuri

gern, lieber, am liebsten — mielellään

viel, mehr, am meisten — paljon

-e- katoaa komparatiivissa:

dunkel, dunkler, am dunkelsten — pimeä

teuer, teurer, am teueresten — kallis

 

Pronominit

 

Nominatiivi

Akkusatiivi

Datiivi

y. 1. p.

ich

mich

mir

y. 2. p.

du

dich

dir

y. 3. p.

m.

er

ihn

ihm

f.

sie

sie

ihr

n.

es

es

ihm

m. 1. p.

wir

uns

uns

m. 2. p.

ihr

euch

euch

m. 3. p.

sie

sie

ihnen

teitittely

Sie

Sie

Ihnen

 

Omistus- eli possessiivi pronominit saavat samat sijapäätteet akkusatiivissa, datiivissa kuin epämääräinen artikkeli yksikössä.

 

Mask.

Fem.

Neutri

Mon.

Minun

mein

meine

mein

meine

Sinun

dein

deine

dein

deine

Hänen (mask.)

sein

seine

sein

seine

Hänen (fem.)

ihr

ihre

ihr

ihre

Sen (neutri)

sein

seine

sein

seine

Meidän

unser

unsere

unser

unsere

Teidän

euer

eure

euer

eure

Heidän

ihr

ihre

ihr

ihre

Teitittely

Ihr

Ihre

Ihr

Ihre

 

Demonstratiivipronominit:

tämä: dies (saa päätteet adjektiivin tavoin)

tuo: das

se: er (m.), sie (f.), es (n.) (taivutus kuten vastaava pers. pron.)

nämä: diese (saa päätteet adjektiivin tavoin)

nuo: die

ne: sie (taivutus kuten vastaava pers. pron.)

 

Kysymyssanoja:

kuka, ketkä: wer (akk. "ketä, keitä" wen, dat. "kenelle, keille, mille" wem, gen. "kenen" wessen)

mikä, mitä: was

missä: wo

mistä: woher

mihin: wohin

miksi, minkä vuoksi: warum

milloin: wann

mikä, mikä niistä: welche (saa päätteet adjektiivin tavoin) (vastaa englannin sanaa which, *ruotsin sanoja vilken, vilket, vilka ja ranskan sanoja quel, quelle)

millainen, miten, kuinka: wie

miksi, miten niin: wieso

 

Muita pronomineja:

kaikki: alle

jokainen: jede (saa päätteet adjektiivin tavoin)

molemmat: beide

toinen, muu: andere (saa päätteet adjektiivin tavoin)

sellaiset: solche

 

Numeraalit

Järjestysluvut

Järjestysluvut vaativat yleensä eteensä määräisen artikkelin, joka määräytyy pääsanan mukaan. Järjestysluvut taipuvat adjektiivin tavoin.

Numero

Perusluku

Järjestysluku

0

null

 

1

eins

der/die/das erste

2

zwei

zweite

3

drei

dritte

4

vier

vierte

5

fünf

fünfte

6

sechs

sechste

7

sieben

siebte/siebente

8

acht

achte

9

neun

neunte

10

zehn

zehnte

11

elf

elfte

12

zwölf

zwölfte

13

dreizehn

dreizehnte

14

vierzehn

vierzehnte

15

fünfzehn

fünfzehnte

16

sechzehn

sechzehnte

17

siebzehn

siebzehnte

18

achtzehn

achtzehnte

19

neunzehn

neunzehnte

20

zwanzig

zwanzigste

21

einundzwanzig

einundzwanzigste

22

zweiundzwanzig

zweiundzwanzigste

23

dreiundzwanzig

dreiundzwanzigste

30

dreißig

dreißigste

31

einunddreißig

einunddreißigste

40

vierzig

vierzigste

44

vierundvierzig

vierundvierzigste

50

fünfzig

fünfzigste

60

sechzig

sechzigste

70

siebzig

siebzigste

80

achtzig

achtzigste

90

neunzig

neunzigste

100

(ein)hundert

(ein)hundertste

123

(ein)hundertdreiundzwanzig

(ein)hundertdreiundzwanzigste

700

siebenhundert

siebenhundertste

1000

(ein)tausend

(ein)tausendste

9999

neuntausendneunhundertneunundneunzig

neuntausendneunhundertneunundneunzigste

1 000 000

eine Million

(ein)millionste

2 000 000

zwei Millionen

zweimillionste

1 000 000 000

eine Milliarde

(ein)milliardste

 

Kellonajat

Tärkeitä sanoja ja lauseita:

vaille vor

yli nach

puoli halb

vartti Viertel

Paljonko kello on? — Wie spät ist es? / Wie viel Uhr ist es?

 

Puhekielessä

Virallisesti

13.00

Es ist eins / Es ist ein Uhr.

Es ist dreizehn Uhr.

14.15

Es ist Viertel nach zwei.

Es ist vierzehn Uhr fünfzehn.

15.30

Es ist halb vier.

Es ist fünfzehn Uhr dreißig.

22.50

Es ist zehn vor elf.

Es ist zweiundzwanzig Uhr fünfzig.

 

Päivämäärät ja vuosiluvut

Päivämäärä: Monesko päivä on tänään? — Der Wievielte ist heute? Heute ist der fünfte April.

Kirjeen päiväys: Helsinki, den 18.6.1967 (den achtzehnte Juni neunzehnhundertsiebundsechtzig)

Vuosilukujen kanssa ei käytetä prepositioita ja kaikki luvut kirjoitetaan yhteen.

Kieltosanat

Saksan kielessä on kolme erillaista kieltosanaa: nein, nicht ja kein tai keine. Nein-sana aloittaa aina lauseen, eli on aina lauseen alussa, kun taas nicht on aina lauseen keskellä tai lopussa. Kein- tai keine-sanaa käytetään aina substantiivin edellä.

Nein, Danke! — Ei kiitos.

Du hast keine Katze. — Sinulla ei ole kissaa.

Jetzt kann ich nicht nach Finnland fahren. — Nyt en voi matkustaa Suomeen.

Kieltosanan kein, keine taivutus eri sijamuodoissa.

 

Mask.

Fem.

Neutri

Mon.

Nominatiivi

Kein

Keine

Kein

Keine

Akkusatiivi

Keinen

Keine

Kein

Keine

Datiivi

Keinem

Keiner

Keinem

Keinen +n

Genetiivi

Keines +s

Keiner

Keines +s

Keiner

 

Verbit

Saksassa verbit taipuvat monimuotoisesti neljässä aikamuodossa ja kuudessa persoonassa. Infinitiivin tunnus on -en tai harvoin pelkkä -n. Verbin vartalo on osa mikä jää kun infinitiivin tunnus otetaan pois. Esim. fahr/en, jossa -en on infinitiivin tunnus ja -fahr verbin vartalo.

Epäsäännöllisistä verbeistä ilmoitetaan yleensä vain verbin teema, johon sisältyvät perusmuoto, preesens y. 3. p., imperfekti y. 3. p. ja partisiipin perfekti. Jokainen muoto on opeteltava ulkoa.

Luettelo joistakin epäsäännöllisistä verbeistä:

an/fangen, fängt an, fing an, hat angefangen (alkaa)

an/rufen, ruft an, rief an, hat angerufen (soittaa puhelimella)

beginnen, beginnt, begann, hat begonnen (alkaa)

bleiben, bleibt, blieb, ist geblieben (jäädä, pysyä, viipyä; huom. poikkeuksellinen apuverbi sein)

 

Aikamuodot

Preesens

Preesens ilmaisee, mitä joku tekee tai mitä tapahtuu parhaillaan.

Säännölliset eli heikot verbit taipuvat hyvin yksinkertaisesti. Verbin vartaloon lisätään persoonapääte. Niitä ovat järjestyksessä -e, -st, -t, -en, -t, -en, -en. Jos verbin vartalo päättyy -t:hen, -d:hen tai konsonantiyhtymään (esim. -chn), käytetään pidempiä persoonapäätteitä. Tämä koskee vain yksikön 2. ja 3. sekä monikon 2. persoonaa. Persoonapäätteen eteen lisätään e-kirjain. Muutamille -el- ja -er- -loppuisilla tulee monikon 1. ja 3. persoonissa pääte -n.

spielen — pelata, leikkiä, soittaa

persoona

preesens

pääte

ich

spiele

-e

du

spielst

-st

er/sie/es

spielt

-t

wir

spielen

-en

ihr

spielt

-t

sie

spielen

-en

Sie

spielen

-en

 

warten — odottaa

persoona

preesens

pääte

ich

warte

-e

du

wartest

-est

er/sie/es

wartet

-et

wir

warten

-en

ihr

wartet

-et

sie

warten

-en

Sie

warten

-en

 

wandern — vaeltaa

persoona

preesens

pääte

ich

wandere

-e

du

wanderst

-st

er/sie/es

wandert

-t

wir

wandern

-n

ihr

wandert

-t

sie

wandern

-n

Sie

wandern

-n


Epäsäännöllisillä eli vahvoilla verbeillä on poikkeava taivutus yksikön 2. ja 3. persoonassa. Näillä persoonilla infinitiivin vokaali muuttuu seuraavasti:

e > i — geben, er gibt

e > ie — sehen, er sieht

a > ä — fahren, er fährt

au > äu — laufen, er läuft

 

Imperfekti

Säännölliset verbit

Säännölliset eli heikot verbit muodostetaan saksassa liittämällä verbin vartaloon tunnus -t tai -et sekä persoonapääte. Et -päätettä käytetään vain silloin jos verbin vartalo päättyy -t:hen tai -d:hen tai vaikeastilausuttaviin konsonanttiyhtymiin, kuten -ffn tai -tr. Imperfektin persoonapäätteet ovat järjestyksessään -e, -est, -e, -en, -et, -en, -en. Huomaa, että yksikön 1. ja 3. persoonassa päätteet ovat samanlaiset.

Machen — tehdä

persoona

imperfekti

pääte

tunnus

ich

machte

-e

-te

du

machtest

-est

er/sie/es

machte

-e

wir

machten

-en

ihr

machtet

-et

sie

machten

-en

Sie

machten

-en

 

Warten — odottaa

persoona

imperfekti

pääte

tunnus

ich

wartete

-e

-ete

du

wartetest

-est

er/sie/es

wartete

-e

wir

warteten

-en

ihr

wartetet

-et

sie

warteten

-en

Sie

warteten

-en

 

Öffnen — aukaista

persoona

imperfekti

pääte

tunnus

ich

öffnete

-e

-ete

du

öffnetest

-est

er/sie/es

öffnete

-e

wir

öffneten

-en

ihr

öffnetet

-et

sie

öffneten

-en

Sie

öffneten

-en

 

Epäsäännölliset verbit

Epäsäännöllisten verbien imperfekti muodostetaan useimmiten ilman tunnusta, mutta verbin vartalo muuttuu. Persoonapääte lisätään muuttuneeseen vartaloon. Kaikilla imperfekti muodoilla yksikön 1. ja 3. persoonat ovat päätteettömiä ja samanlaisia.

Kommen — tulla

persoona

imperfekti

pääte

ich

kam

-

du

kamst

-st

er/sie/es

kam

-

wir

kamen

-en

ihr

kamt

-t

sie

kamen

-en

Sie

kamen

-en

 

Finden — löytää

persoona

imperfekti

pääte

ich

fand

-

du

fandest

-est

er/sie/es

fand

-

wir

fanden

-en

ihr

fandet

-et

sie

fanden

-en

Sie

fanden

-en

On myös mahdollista, että verbin vartalo muuttuu, mutta ne saavat silti säännöllisten verbien imperfekti tunnukset ja päätteet.

Nennen — nimittää jks.

persoona

imperfekti

pääte

tunnus

ich

nannte

-e

-t

du

nanntest

-est

er/sie/es

nannte

-e

wir

nannten

-en

ihr

nanntet

-et

sie

nannten

-en

Sie

nannten

-en

Myös haben ja sein verbit taipuvat epäsäännöllisesti.

haben

sein

ich hatte
 

du hattest
er hatte
wir hatten
ihr hattet
sie hatten
Sie hatten

ich war
 

du warst
er war
wir waren
ihr wart
sie waren
Sie waren

Huomaa modaaliverbien imperfektimuodot.

Müssen — täytyä, olla pakko

persoona

imperfekti

pääte

tunnus

ich

musste

-e

-t

du

musstest

-est

er/sie/es

musste

-e

wir

mussten

-en

ihr

musstet

-et

sie

mussten

-en

Sie

mussten

-en

Huomaa myös werden-verbin imperfektin vartalomuutos (wurd-)

Werden — muuttua jks.

persoona

imperfekti

pääte

 

ich

wurde

-e

 

du

wurdest

-est

 

er/sie/es

wurde

-e

 

wir

wurden

-en

 

ihr

wurdet

-et

 

sie

wurden

-en

 

Sie

wurden

-en

 

 

Vertaa myös muiden modaaliverbien imperfekti muotoja. Huomaa joissakin verbeissä vokaalimuunnos.

Imperfektimuoto muodostetaan verbin perusmuodosta poistamalla verbistä (esim. machen) ns. loppuosa eli -en ja lisäämällä -te-pääte verbin loppuun: machen -> machte. Pääosa pysyy samana.

dürfen > er durfte

können > er konnte

mögen > er mochte

sollen > er sollte

wollen > er wollte

 

Perfekti

Saksan perfekti suomennetaan useimmiten suomen imperfektinä. Perfektiin kuuluu kaksi osaa: apuverbi ja pääverbi (=partisiipin perfekti), joka on lauseen lopussa. Apuverbi taipuu aina subjektin mukaan, mutta partisiipin perfekti ei taivu. Saksassa perfektin apuverbi on useimmiten haben. Sein -apuverbiä käytetään,

kun pääverbi ilmaisee liikkumista paikasta toiseen, esim. Meine Mutter ist nach Finnland gefahren — Äitini matkusti Suomeen.

kun pääverbi ilmaisee olotilanmuutosta, esim. Ich bin Um 7 Uhr aufgewacht — Heräsin kello seitsemän.

seuraavien verbien perfektissä: sein (olla), werden (tulla joksikin), bleiben (jäädä, pysyä), gelingen (onnistua, sujua hyvin), passieren ja geschehen (tapahtua)

Säännöllisten verbien partisiipin perfekti muodostetaan vastaavasti: ge + [verbin vartalo] + t tai -et. Et -päätettä käytetään silloin kun verbin vartalo päättyy -t:hen, -d:hen tai konsonanttiyhtymään + -n/-m (esin. chn).

Epäsäännöllisien verbien partisiipin perfekti on opeteltava ulkoa. Ne ovat kuitenkin usein ge-alkuisia ja en-loppuisia.

Ge-etuliite puuttuu verbeiltä,

jotka päättyvät -ieren-päätteeseen, esim. passieren > er ist passiert.

jotka alkavat painottomalla etuliitteellä be-, emp-, ent-, er-, ge-, miss-, ver-, zer-, esim. erzählen > er hat erzählt.

Ge-etuliite tulee eriävien yhdysverbien yhdysosaien väliin, esim. mit/nehmen > mitgenommen.

 

Pluskvamperfekti

Saksassa pluskvamperfekti muodostetaan rakenteella hatte/war + partisiipinperfekti. Apuverbien haben ja sein imperfektimuotojen muut muodot löydät otsikosta imperfekti > epäsäännölliset verbit.

haben: Hatte er der Gitarre gehabt?

sein: War ich in Seenot gewesen?

 

Futuuri

Saksan futuuri muodostetaan werden -verbistä ja verbin perusmuodosta. Esim.

Ich werde nach Finnland fahren — Matkustan Suomeen (futuuri).

werden — tulla jks.

persoona

preesens

ich

werde

du

wirst

er/sie/es

wird

wir

werden

ihr

werdet

sie

werden

Sie

werden

 

Modaaliapuverbit

Modaaliapuverbien pääverbi menee infinitiiviin ja lauseen loppuun.

Modaaliapuverbit:

dürfen, darf, durfte, hat gedurft, hatte gedurft (saada, olla lupa)

können, kann, konnte, hat gekonnt, hatte gekonnt (osata, voida)

mögen, mag, mochte, hat gemocht, hatte gemocht (pitää jstkn.)

müssen, muss, musste, hat gemusst, hatte gemusst (pitää, täytyä)

sollen, soll, sollte, hat gesollt, hatte gesollt (tulla, olla velvollisuus)

wollen, will, wollte, hat gewollt, hatte gewollt (haluta, tahtoa, aikoa)

 

Konditionaali

Suomen konditionaalia ilmaistaa useimmiten saksassa apuverbillä würde ja pääverbin infinitiivillä. Esim.

Ich würde kommen — tulisin

werden

persoona

imperfekti

ich

würde

du

würdest

er/sie/es

würde

wir

würden

ihr

würdet

sie

würden

Sie

würden

Kohteliasuuksissa voidaan myös käyttää konditionaalia. Esim.

Würden Sie bitte hier kommen? — Tulisitteko tänne?

 

Konjunktiivin imperfekti

Kaikkien verbien kanssa voidaan käyttää würde + infinitiivi -rakennetta, mutta joistakin verbeistä käytetään konjunktiivin imperfektimuotoja, koska ne ovat yksinkertaisempia. Nuo muodostetaan yleensä tavallisesta imperfektimuodosta. Joillakin verbeillä tapahtuu vokaalimuunnos eli Umlaut. Konjunktiivin imperfektiä käytetään lähinnä seuraavien verbien kanssa:

Modaaliverbit

Infinitiivi

Imperfekti

Konjunktiivin imperfekti

dürfen

er durfte

er dürfte

können

er konnte

er könnte

mögen

er mochte

er möchte

müssen

er musste

er müsste

sollen

er sollte

er sollte

wollen

er wollte

er wollte

Haben, sein ja werden

Infinitiivi

Imperfekti

Konjunktiivin imperfekti

sein

er war

er wäre

haben

er hatte

er hätte

werden

er wurde

er würde

Huomioi sein -verbin taivutus konjunktiivin imperfektissä.

Sein — olla

persoona

konjunktiivin imperfekti

ich

wäre

du

wärest

er/sie/es

wäre

wir

wären

ihr

wäret

sie

wären

Sie

wären

 

Konjunktiivin pluskvamperfekti

Konjunktiivin pluskvamperfekti muodostetaan haben tai sein apuverbin konjunktiivin imperfektistä (hätte/wäre) ja pääverbin partisiipinperfektistä. Tämä muoto korvaa niin sanotun 2. konditionaalin, joka olisi paljon vaikeampi. Tämä muoto suomentuu konditionaalin perfektinä.

Ich hätte der nur konfisziert! (Suomeksi: Olisin vain takavarikoinut sen!)

Esimerkki konjunktiivin pluskvamperfektistä, jossa on apuverbi haben:

töten — tappaa

persoona

preesens

apuverbi

ich

hätte getötet

hätte

du

hättest getötet

hättest

er/sie/es

hätte getötet

hätte

wir

hätten getötet

hätten

ihr

hättet getötet

hättet

sie

hätten getötet

hätten

Sie

hätten getötet

hätten

Esimerkki konjunktiivin pluskvamperfektistä, jossa on apuverbi sein:

sterben — kuolla

persoona

preesens

apuverbi

ich

wäre gestorben

wäre

du

wärest gestorben

wärest

er/sie/es

wäre gestorben

wäre

wir

wären gestorben

wären

ihr

wäret gestorben

wäret

sie

wären gestorben

wären

Sie

wären gestorben

wären

 

Konjunktiivin preesens

Konjunktiivin preesensiä käytetään ainoastaan huolitellussa (kirjoitetussa)yleiskielessä lähinnä suorassa kerronnassa. Sen tunnus on aina -e. Poikkeuksellinen on verbi sein.

wandern — vaeltaa

persoona

konjunktiivin preesens

ich

wandere

du

wanderest

er/sie/es

wandere

wir

wanderen

ihr

wanderet

sie

wanderen

Sie

wanderen

 

Sein — olla

persoona

konjunktiivin preesens

ich

sei

du

seiest

er/sie/es

sei

wir

seien

ihr

seiet

sie

seien

Sie

seien

 

Konjunktiivin perfekti

Konjunktiivin perfekti muodostetaan rakenteella habe/sei(e) + partisiipinperfekti. Kuten konjunktiivin preesensiä, tätäkin muotoa käytetään lähinnä suorassa kerronnassa.

Esimerkki konjunktiivin perfektistä, jossa on apuverbi haben:

töten — tappaa

persoona

preesens

apuverbi

ich

habe getötet

habe

du

habest getötet

habest

er/sie/es

habe getötet

habe

wir

haben getötet

haben

ihr

habet getötet

habet

sie

haben getötet

haben

Sie

haben getötet

haben

Esimerkki konjunktiivin perfektistä, jossa on apuverbi sein:

sterben — kuolla

persoona

preesens

apuverbi

ich

sei gestorben

sei

du

seiest gestorben

seiest

er/sie/es

sei gestorben

sei

wir

seien gestorben

seien

ihr

seiet gestorben

seiet

sie

seien gestorben

seien

Sie

seien gestorben

seien

 

Joitakin taivutettuja verbejä

Alla säännöllisen verbin taivutus, sitten epäsäännöllisiä:

Staubsaug|en (imuroida)

 

Preesens

Imperfekti

Partisiipin perfekti

ich

staubsaug|e

staubsaug|te

ge|staubsaug|t

du

staubsaug|st

staubsaug|te|st

er/sie/es

staubsaug|t

staubsaug|te

wir

staubsaug|en

staubsaug|te|n

ihr

staubsaug|t

staubsaug|te|t

sie

staubsaug|en

staubsaug|te|n

 

Sein (olla; epäs.)

 

Preesens

Imperfekti

Partisiipin perfekti

ich

bin

war|

gewesen

du

bist

war|st

er/sie/es

ist

war|

wir

sind

war|en

ihr

seid

war|t

sie

sind

war|en

 

Hab|en (olla jollakulla; epäs.)

 

Preesens

Imperfekti

Partisiipin perfekti

ich

habe

hatte|

gehabt

du

hast

hatte|st

er/sie/es

hat

hatte|

wir

haben

hatte|n

ihr

habt

hatte|t

sie

haben

hatte|n

Vokaalimuutokset (vain y. 2. ja 3. p.):

e --> ie

Les|en (lukea; epäs.)

 

Preesens

Imperfekti

Partisiipin perfekti

ich

les|e

las|

ge|les|en

du

lies|t

las|t

er/sie/es

lie|st

las|

wir

les|en

las|en

ihr

les|t

las|t

sie

les|en

las|en

e --> i

Nehm|en (ottaa; epäs.)

 

Preesens

Imperfekti

Partisiipin perfekti

ich

nehm|e

nahm

ge|nomm|en

du

nimm|st

nahm|st

er/sie/es

nimm|t

nahm|

wir

nehm|en

nahm|en

ihr

nehm|t

nahm|t

sie

nehm|en

nahm|en

a --> ä

Fahr|en (ajaa, matkustaa; epäs.)

 

Preesens

Imperfekti

Partisiipin perfekti

ich

fahr|e

fuhr

ge|fahr|en

du

fähr|st

fuhr|st

er/sie/es

fähr|t

fuhr|

wir

fahr|en

fuhr|en

ihr

fahr|t

fuhr|t

sie

fahr|en

fuhr|en

Eriävät yhdysverbit:

Eriävissä yhdysverbeissä on kaksi osaa, jotka sanakirjoissa erotetaan kauttaviivalla. Normaalissa päälauseessa eriävä osa menee lauseen loppuun, perfektissä osien väliin ja kaikki kirjoitetaan yhteen.

ein/lad|en (kutsua; epäs.)

 

Preesens

Imperfekti

Partisiipin perfekti

ich

lad|e ein

lud ein

ein|ge|lad|en

du

läd|st ein

lud|st ein

er/sie/es

läd|t ein

lud| ein

wir

lad|en ein

lud|en ein

ihr

lad|t ein

lud|t ein

sie

lad|en ein

lud|en ein

 

Partikkelit

Prepositioita

Seuraavien prepositioiden jälkeisen sanan sijamuoto on aina akkusatiivi:

durch (läpi, kautta, halki)

für (jonkin puolesta)

gegen (vastaan, vasten)

ohne (ilman)

um(herum) (ympäri, ympärillä, ympärille)

Seuraavien prepositioiden jälkeisen sanan sijamuoto on aina datiivi:

aus (jostakin)

bei (jonkun luona)

mit (kanssa)

nach (jälkeen; johonkin; esim. nach Finnland, nach Deutschland, nach Berlin, nach Helsinki, nach Süden; huom. käytetään lähinnä kaupunkien, maiden ja ilmansuuntien kanssa)

seit (jostakin lähtien)

von (jostakin)

zu (johonkin, jonkin luokse; vastaa suomen allatiivia; poikkeus: zu Hause, kotona)

gegenüber (jotakin vastapäätä - gegenüber der Kirche)

dank (jonkun/jonkin ansiosta)

Seuraavien prepositioiden jälkeisen sanan sijamuoto akkusatiivi, jos ilmaus vastaa kysymykseen mihin, ja datiivi, jos ilmaus vastaa kysymykseen missä:

an (äärellä, äärelle)

auf (päällä, päälle)

hinter (takana, taakse)

in (sisällä, sisälle)

neben (vieressä, viereen)

über (yllä, ylle)

unter (alla, alle)

vor (edessä, eteen)

zwischen (välissä, väliin)

Seuraavien prepositioiden jälkeen sanan sijamuoto on aina genetiivi:

während (jonkun aikana)

wegen (jonkun takia)

aufgrund (jonkun vuoksi, takia)

 

Adverbit

Adjektiivista johdetut adverbit ovat täsmälleen vastaavan adjektiivin perusmuodon näköisiä.

Sanajärjestys

Päälause

Jos lause alkaa jollakin määreellä (ajan, paikan, tavan, lauseen varmuusasteen ym.) tai objektilla, tulee predikaatti ennen subjektia.

Ich fahre heute nach Finnland. Matkustan tänään Suomeen.

Heute fahre ich nach Finnland. Tänään matkustan Suomeen.

Nach Finnland fahre ich heute. Suomeen matkustan tänään.

Huomaa, että päälauseessakin perfektin ja pluskvamperfektin pääverbi on lauseen lopussa.

Gestern habe ich Brot gegessen. Eilen olen syönyt leipää.

Letztes Jahr bin ich in aller Ruhe in meinem Sommerhaus im Land gewesen. Olen ollut viime vuonna kaikessa rauhassa kesämökilläni maalla.

Sivulause

Sivulause voi alkaa vaikkapa jollakin seuraavista konjunktioista:

dass (että)

wenn (kun, jos)

weil (koska)

als (kun jostakin ainutkertaisesta menneisyyden tapahtumasta, yleensä imperfektilauseissa)

nachdem (sen jälkeen kun)

Tai kysyvällä sivulauseella, joka voi alkaa jollakin kysymyssanalla. Epäsuorat kysymyslauseet, jotka suomessa alkavat verbillä, jonka lopussa on pääte -ko tai -kö, alkavat saksassa konjunktiolla ob.

Sivulauseesa persoonamuotoon taipunut verbi menee aina aivan viimeiseksi. Eriävät yhdysverbit kirjoitetaan yhteen.

Ich weiß, dass du ein Dummkopf bist. Tiedän, että olet tyhmä.

Hast du gehört, ob Gerhard schon nach Hause gegangen ist? Oletko kuullut, onko Gerhard jo mennyt kotiin?

Erzähl mal, ob du jetzt weggehen musst. Kerrohan, pitääkö sinun mennä nyt pois.

 

Muuta

Zu-partikkelin käyttö infinitiivin kanssa

Partikkelia 'zu' käytetään ennen verbin perusmuotoa, jos verbi viittaa

adjektiiviin,

substantiiviin tai

toiseen verbiin, joka ei ole

modaaliapuverbi,

gehen (mennä),

kommen (tulla),

sehen (nähdä),

hören (kuulla) tai

lassen (antaa, päästää, sallia).

Infinitiivi-ilmaus zu-partikkelin kanssa erotetaan muusta lauseesta pilkulla.

Ich versuche, schneller zu laufen. Yritän juosta kovempaa.

 

Ääntämysohjeita

Kirjain

Äännetään

Esimerkkejä

a, e, i, o, u, ö

kuten suomessa

an, echt, drinnen, oben, unter, höflich

ü

kuten suomen y

über

y

j, y tai i

Lyon, ypsilon

ä

kuten suomen e

kämpfen

ei

ai

Reise

ie

i:

Dienstag

eu, äu

oi

treu

b, d

kuten suomessa; sanan lopussa kuten suomen p ja t

Banane, durch; ab, Rad

c

ä:tä, e:tä ja i:tä ennen ts, muutoin k

Celle; drücken

f, j, l, m, n, x, z

kuten suomessa

fahren, jeden, lassen, manchmal, neben, xylitol, Zimmer

g

kuten suomessa, paitsi sanan lopussa, jolloin kuten ch

gegen; sonnig

h

sanan alussa kuten suomessa, muutoin kahdentaa vokaalin

Hose, sehen, sah

k, p, t

suomen vastaavia kovemmat äänteet (kuten englannissa)

Katze, Punkt, Tasche

qu

kv

Querstraße

r

Pohjois-Saksassa kurkku-r (kuten ranskassa), etelässä kuten suomessa; sanan lopussa vaimentuu usein vaimeaksi ä-äänteeksi

reden; er

s

sanan lopussa kuten suomessa, muutoin soinnillinen; ennen p:tä tai t:tä suhuässä

als; Rose, suchen; spannend, Straße

sch

suhuässä

schauen

ß

ss; edellinen vokaali äännetään kahtena (paitsi diftongin jäljessä)

heißen

ch

voimakas kurkku-h; ennen s:ää k

manchmal, brechen; sechs

chen

"hjen", j:tä painottaen

Mädchen, Häuschen

 

Sanasto

 

Tervehdyksiä

 

Hyvää päivää! Guten Tag! Grüß Gott! (Itävallassa)

Hyvää huomenta! Guten Morgen!

Hyvää iltaa! Guten Abend!

Hyvää yötä! Gute Nacht!

Hei! Hallo! Grüezi! (Sveitsissä) Servus! (Itävallassa)

Näkemiin! Auf Wiedersehen!

Hei sitten! (erottaessa) Tschüs!

Tervetuloa (Saksaan) Willkommen (in Deutschland)

Nuku hyvin! Schlaf gut!

Mitä kuuluu? Wie geht's (dir)?

Mitä Teille kuuluu? (teitittely) Wie geht es Ihnen?

Hyvää, kiitos, entä sinulle/Teille? Danke gut, und dir/Ihnen?

Erinomaista! Ausgezeichnet!

Niin ja näin. So la la.

Huonoa. Schlecht.

 

Ajan ilmauksia

 

Viikonpäivät

maanantai Montag

tiistai Dienstag

keskiviikko Mittwoch

torstai Donnerstag

perjantai Freitag

lauantai Samstag

sunnuntai Sonntag

Mikä päivä tänään on? Welcher Tag ist heute?

Tänään on maanantai. Heute ist Montag.

lauantaina am Samstag

sunnuntaina am Sonntag

 

Kuukaudet

Kaikki kuukaudet ovat maskuliineja, eli der-sukuisia.

tammikuu Januar

helmikuu Februar

maaliskuu März

huhtikuu April

toukokuu Mai

kesäkuu Juni

heinäkuu Juli

elokuu August

syyskuu September

lokakuu Oktober

marraskuu November

joulukuu Dezember

tammikuussa im Januar

joulukuussa im Dezember

kuukausi der Monat

 

Vuodenajat

Kaikki vuodenajat ovat maskuliineja, eli der-sukuisia.

kevät Frühling

kesä Sommer

syksy Herbst

talvi Winter

keväällä im Frühling

talvella im Winter

 

Muuta

viikko die Woche

viime viikolla letzte Woche

11. toukokuuta 2004 der elfte Mai zweitausendvier

31:nä joulukuuta am einunddreißigsten Dezember

13. heinäkuuta lähtien seit dem dreizehnten Juli

aamu der Morgen

päivä der Tag

aamupäivä der Vormittag

keskipäivä der Mittag

iltapäivä der Nachmittag

ilta der Abend

yö die Nacht

aamulla am Morgen

iltapäivällä am Nachmittag

illalla am Abend

yöllä in der Nacht

 

Sukulaissanoja

sisko die Schwester

veli der Bruder

äiti die Mutter

isä der Vater

serkku(m.) der Cousin

serkku(f.) die Cousine/Kusine

täti die Tante

setä der Onkel

isoäiti die Oma

isoisä der Opa

 

Oppiaineita

saksa Deutsch

kemia Chemie

kuvaamataito Kunst

englanti Englisch

ranska Französisch

matematiikka Mathematik

historia Geschichte

biologia Biologie

fysiikka Physik

liikunta Sport

yhteiskuntaoppi Gesellschaftslehre

latina Latein

musiikki Musik

 

Adjektiiveja

 

Henkilöitä kuvaavia adjektiiveja

ystävällinen freundlich

epäystävällinen unfreundlich

rauhallinen ruhig

rauhaton unruhig

kärsivällinen geduldig

kärsimätön ungeduldig

voittajatyyppi der Siegertyp (substantiivi)

ahkera fleißig

vaatimaton bescheiden

kunnianhimoinen ehrgeizig

vakava ernst

pidetty beliebt

laiska faul

älykäs intelligent

sosiaalinen sozial

romanttinen romantisch

ilkeä böse

tärkeä wichtig

pieni klein (Saksassa) jung (Itävallassa)

lämmin warm

ylpeä stolz

kriittinen kritisch

käytännöllinen praktisch

itsevarma selbstsicher

pessimistinen pessimistisch

optimistinen optimistisch

 

Kelit

Millainen keli on? — Wie ist das Wetter?

Aurinko paistaa. Die Sonne scheint.

On lämminta. Es ist warm.

On tuulista. Es ist windig.

On kylmä. Es ist kalt.

On pilvistä. Es ist bewölkt.

Ukkostaa ja salamoi. Es donnert und blitzt.

On sumuista. Es ist neblig.

Sataa lunta. Es schneit.

 

Harrastuksia

kuunnella musiikkia Musik hören

laulaa singen

ratsastaa reiten

uida schwimmen

hölkätä joggen

rullaluistella skaten

surfailla Internetissä im Internet surfen

TV:n katseleminen fernsehen

pelata jalkapalloa Fußball spielen

pelata jääkiekkoa Eishockey spielen

pelata koripalloa Basketball spielen

pelata lentopalloa Volleyball spielen

soittaa kitaraa Gitarre spielen

soittaa koskettimia Klavier spielen

pelata tietokoneella am Computer spielen

mennä shoppailemaan shoppen gehen

mennä elokuviin ins Kino gehen

mennä treeneihin zum Training gehen

mennä diskoon in die Disco gehen

luistella Schlittschuh laufen

hiihtää Ski laufen

lumilautailla Snowboard fahren

pyöräillä Fahrrad fahren

 

Maita, kansallisuuksia ja kieliä

Useimmilla mailla ei ole artikkelia, osalla on artikkeli die. Artikkelittomat maat saavat artikkelin das, jos niiden edessä on adjektiiviattribuutti. Monikkomuotoisten valtioiden (Alankomaat, Yhdysvallat) yhteydessä käytetään monikon määräistä artikkelia die. Alla prepositioiden käyttöä:

Saksa 

Deutschland

Saksaan 

nach Deutschland

Saksassa 

in Deutschland

(kotoisin) Saksasta 

aus Deutschland

Sveitsi 

die Schweiz

Sveitsiin 

in die Schweiz

Sveitsissä 

in der Schweiz

(kotoisin) Sveitsistä 

aus der Schweiz

Alankomaat 

die Niederlande

Alankomaihin 

in die Niederlande

Alankomaissa 

in den Niederlanden

(kotoisin) Alankomaista 

aus den Niederlanden

 

 

Saksan kielioppi

Saksan kieliopin ovat koostaneet RedFoxin kieliammattilaiset. Tarkoituksena on että käyttäjä löytää helposti vaikkapa tiedot saksan substantiiveistä, saksan verbeistä sekä saksan aikamuodot.

 

RedFox sanakirjaan