affinity englannista suomeksi

Käännös Konteksti Ääninäyte
substantiivi
 1. affiniteetti attraction between an antibody and an antigen  
 2. affiniteetti attraction between atoms  
 3. lankous family relationship through marriage of a relative  
 4. sukulainen kinsman or kinswoman of such relationship  
 5. viehtymys passionate love for something  
 6. mieltymys romantic relationship  
Käännös Konteksti Ääninäyte
Erikoisalojen sanakirja
 1. avioliittoon perustuva sukulaisuus OIKEUS
 2. lankous OIKEUS
 3. affiniteetti Teollisuuspolitiikka ja teollisuuden rakenteet
 4. värjäytyvyys Teollisuuspolitiikka ja teollisuuden rakenteet
 5. yhtymistaipumus Teollisuuspolitiikka ja teollisuuden rakenteet
 6. affiinisuus taloudellinen analyysi
 7. yhteensopivuus Maatalouselinkeino
 8. sitoutumisaffiniteetti Terveys, kemia
Määritelmä Konteksti
Määritelmä Konteksti
substantiivi
 1. A natural attraction or feeling of kinship to a person or thing.
 2. A family relationship through marriage of a relative (e.g. sister-in-law), as opposed to consanguinity (e.g. sister).
 3. A kinsman or kinswoman of a such relationship; one who is affinal.
 4. The fact of and manner in which something is related to another.
 5. Any romantic relationship.
 6. Any passionate love for something.
 7. (taxonomy) resemblances between biological populations; resemblances that suggest that they are of a common origin, type or stock.
 8. (geology) structural resemblances between minerals; resemblances that suggest that they are of a common origin or type.
 9. (chemistry) An attractive force between atoms, or groups of atoms, that contributes towards their forming bonds
 10. (medicine) The attraction between an antibody and an antigen
 11. (computing) tendency to keep a task running on the same processor in a symmetric multiprocessing operating system to reduce the frequency of cache misses
 12. (geometry) An automorphism of affine space.
...
...

 

.

REDFOX ON SUOMEN SUURIN SANAKIRJA

Tämä on Redfox Free, joka on sinulle täysin ilmainen sanakirja ja kielipalvelu. Laadukas sanakirja sisältää yli 14 miljoonaa hakusanaa ja on todistetusti Suomen suurin sanakirja. Valittavanasi on kaikkiaan 41 eri kieltä ja 1 640 eri kieliparia. Sanakirja perustuu eri kustantajien laadukkaisiin sanakirjoihin. Online-palvelun ja sisällön tuottaa suomalainen kieliteknologiayritys Redfox Languages Oy.

1,4 MILJOONAA KÄYTTÄJÄÄ

Redfox kielipalvelulla on 1,4 miljoonaa käyttäjää. Suurin osa käyttäjistä tulee yrityksistä ja valtion virastoista, myös yliopistot ja oppilaitokset on suuri käyttäjäryhmä. Maaliskuussa 2020 käytäjämäärä on kaksinkertaistunut edelliseen vuoteen verrattuna, syynä on koronaepidemia ja etätöihin siirtyneet ihmiset. Uskomme myös että palvelun uudet päivitykset ovat lisänneet käyttäjämäärää. Sanakirjan koko 41-kielinen yleiskielen sanakirja sekä erikoisalan sanakirjat ovat saaneet täysin uusitut laajennetut versiot 18.3.2020. Erityisesti tekniikan, kaupan ja laki-alan aineistot ovat laajentuneet merkittävästi. Mikäli tarvitset vieläkin laajemmat kielipalvelut, tutustu Redfox Pro ja Redfox Master-kielipalveluihin. Lisätietoja löydät:  Marketista