answer englannista suomeksi

Käännös Konteksti Ääninäyte
substantiivi
 1. vastine document filed in response to a complaint  
 2. vastaus reply to email  
 3. vastaus response  
 4. ratkaisu solution  
 5. vastaus solution  
verbi
 1. vastata law: to file a response to a complaint  
 2. vastata to make a reply or response to  
 3. vastata to respond to a call  
 4. avata to respond to a call  
 5. vastata to suit a need or purpose satisfactorily  
Käännös Konteksti Ääninäyte
Erikoisalojen sanakirja
 1. Answer YMPÄRISTÖ
 2. Answer-hanke YMPÄRISTÖ
Määritelmä Konteksti
substantiivi
 1. vastaus
 2. (oikeustiede) vastine
verbi
 1. vastata (kysymykseen, ottaa vastattavakseen)
Määritelmä Konteksti
substantiivi
 1. A response or reply; something said or done in reaction to a statement or question.
 2. A solution to a problem.
 3. (law) A document filed in response to a complaint, responding to each point raised in the complaint and raising counterpoints.
verbi
 1. (transitive, intransitive) To make a reply or response to.
 2. (transitive) To speak in defence against; to reply to in defence.
 3. (transitive, intransitive) To respond to a call by someone at a door or telephone, or other similar piece of equipment.
 4. (transitive, intransitive) To suit a need or purpose satisfactorily.
 5. To be accountable or responsible; to make amends.
 6. (law) To file a document in response to a complaint.
 7. To correspond to; to be in harmony with; to be in agreement with.
 8. To be opposite, or to act in opposition.
 9. To be or act in conformity, or by way of accommodation, correspondence, relation, or proportion; to conform; to correspond; to suit; usually with to.
 10. To respond to satisfactorily; to meet successfully by way of explanation, argument, or justification; to refute.
 11. To be or act in compliance with, in fulfillment or satisfaction of, as an order, obligation, or demand.
 12. (obsolete) To render account to or for.
 13. (obsolete) To atone for; to be punished for.
 14. (obsolete) To be or act as an equivalent to, or as adequate or sufficient for; to serve for; to repay.
...
...

 

.

REDFOX ON SUOMEN SUURIN SANAKIRJA

Tämä on Redfox Free, joka on sinulle täysin ilmainen sanakirja ja kielipalvelu. Laadukas sanakirja sisältää yli 14 miljoonaa hakusanaa ja on todistetusti Suomen suurin sanakirja. Valittavanasi on kaikkiaan 41 eri kieltä ja 1 640 eri kieliparia. Sanakirja perustuu eri kustantajien laadukkaisiin sanakirjoihin. Online-palvelun ja sisällön tuottaa suomalainen kieliteknologiayritys Redfox Languages Oy.

1,4 MILJOONAA KÄYTTÄJÄÄ

Redfox kielipalvelulla on 1,4 miljoonaa käyttäjää. Suurin osa käyttäjistä tulee yrityksistä ja valtion virastoista, myös yliopistot ja oppilaitokset on suuri käyttäjäryhmä. Maaliskuussa 2020 käytäjämäärä on kaksinkertaistunut edelliseen vuoteen verrattuna, syynä on koronaepidemia ja etätöihin siirtyneet ihmiset. Uskomme myös että palvelun uudet päivitykset ovat lisänneet käyttäjämäärää. Sanakirjan koko 41-kielinen yleiskielen sanakirja sekä erikoisalan sanakirjat ovat saaneet täysin uusitut laajennetut versiot 18.3.2020. Erityisesti tekniikan, kaupan ja laki-alan aineistot ovat laajentuneet merkittävästi. Mikäli tarvitset vieläkin laajemmat kielipalvelut, tutustu Redfox Pro ja Redfox Master-kielipalveluihin. Lisätietoja löydät:  Marketista