back englannista suomeksi

Käännös Konteksti Ääninäyte
adjektiivi
 1. syrjä- far from the main area  
 2. syrjäinen far from the main area  
 3. taka- near the rear  
 4. vanha not current  
 5. taka- phonetics: produced in the back of the mouth  
 6. takainen phonetics: produced in the back of the mouth  
adverbi
 1. kauemmas away from the front or from an edge  
 2. poispäin away from the front or from an edge  
 3. pois away from the front or from an edge  
 4. kiinni in a manner that impedes  
 5. estäen in a manner that impedes  
 6. hilliten in a manner that impedes  
 7. pidätellen in a manner that impedes  
 8. takaisin to or in a previous condition or place  
substantiivi
 1. puolustaja a position behind most players on the team  
 2. pakki a position behind most players on the team  
 3. perä that which is farthest away from the front  
 4. perukka that which is farthest away from the front  
 5. selkänoja the backrest, the part of a piece of furniture which receives the human back  
 6. selkä the edge of a book which is bound  
 7. perä the part of something that goes last  
 8. takaosa the part of something that goes last  
 9. peräpää the part of something that goes last  
 10. selkä the rear of body  
 11. kääntöpuoli the reverse side  
 12. nurja puoli the reverse side  
 13. takapuoli the reverse side  
 14. taka- the reverse side  
verbi
 1. peruuttaa to go in the reverse direction  
 2. tukea to support  
Käännös Konteksti Ääninäyte
Erikoisalojen sanakirja
 1. tuulen kääntyminen vastapäivään Luonnontieteet ja soveltavat tieteet
 2. nurjapuoli Teknologia ja tekninen sääntely, Teollisuuspolitiikka ja teollisuuden rakenteet
 3. takapinta Teknologia ja tekninen sääntely, Teollisuuspolitiikka ja teollisuuden rakenteet
 4. takasivu
 5. runko-osa konepajateollisuus
 6. runkokiekko konepajateollisuus
 7. sahanlehti konepajateollisuus
 8. kääntöpuoli Viestintä
 9. takasärmä konepajateollisuus
 10. hamara MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALASTUS, konepajateollisuus
 11. sivupäästöpinta konepajateollisuus
Määritelmä Konteksti
adjektiivi
 1. taka-, takana oleva
 2. syrjä-, syrjäinen, sivu-
 3. (fonetiikka) taka-
 4. takautuva
 5. (aikakausjulkaisuista) vanha, ei viimeisin
adverbi
 1. takaisin
 2. taaksepäin
substantiivi
 1. selkä
 2. selkämys (kirjan)
 3. keho (vaatteiden kantamisen merkityksessä)
 4. selkänoja
 5. takaosa, peräpää, takapuoli, kääntöpuoli, selkäpuoli
 6. (kuvaannollisesti) tarmo, tarmokkuus, ponnistus
 7. (urheilu) pakki, puolustaja
verbi
 1. peruuttaa, liikkua taaksepäin
 2. tukea, kannattaa (ihmistä; ehdotusta)
Määritelmä Konteksti
adjektiivi
 1. Near the rear.
 2. Not current.
 3. Far from the main area.
 4. In arrear; overdue.
 5. Moving or operating backward.
 6. (comparable, phonetics) Pronounced with the highest part of the body of the tongue toward the back of the mouth, near the soft palate (most often describing a vowel).
adverbi
 1. (not comparable) To or in a previous condition or place.
 2. Away from the front or from an edge.
 3. In a manner that impedes.
 4. (not comparable) In a reciprocal manner; in return.
 5. Earlier, ago.
substantiivi
 1. The rear of the body, especially the part between the neck and the end of the spine and opposite the chest and belly.
  The spine and associated tissues.
  (slang, uncountable) Large and attractive buttocks.
  (figuratively) The part of a piece of clothing which covers the back.
  The backrest, the part of a piece of furniture which receives the human back.
  (obsolete) That part of the body that bears clothing. (Now used only in the phrase clothes on one's back.)
 2. That which is farthest away from the front.
  The side of any object which is opposite the front or useful side.

  The edge of a book which is bound.
  #: The titles are printed on the backs of the books.

  (printing) The inside margin of a page.
  #* 1841, William Savage, A Dictionary of the Art of Printing, 1965 Ayer Publishing ed. edition, , page 472:Convenience and custom have familiarised us to the printed page being a little higher than the middle of the leaf, and to its having a little more margin at the fore edge than in the back.

  The side of a blade opposite the side used for cutting.
  #: Tap it with the back of your knife.
  The reverse side; the side that is not normally seen.
  Area behind, such as the backyard of a house.
  The part of something that goes last.
  (sports) In some team sports, a position behind most players on the team.
 3. (figuratively) Upper part of a natural object which is considered to resemble an animal's back.
 4. A support or resource in reserve.
 5. (nautical) The keel and keelson of a ship.
 6. (mining) The roof of a horizontal underground passage.
 7. (slang, uncountable) Effort, usually physical.
 8. A non-alcoholic drink (often water or a soft drink), to go with hard liquor or a cocktail.
 9. Among leather dealers, one of the thickest and stoutest tanned hides.
 10. A large shallow vat; a cistern, tub, or trough, used by brewers, distillers, dyers, picklers, gluemakers, and others, for mixing or cooling wort, holding water, hot glue, etc.
 11. A ferryboat.
verbi
 1. (intransitive) To go in the reverse direction.
 2. (transitive) To support.
 3. (nautical, of the wind) To change direction contrary to the normal pattern; that is, to shift anticlockwise in the northern hemisphere, or clockwise in the southern hemisphere.
 4. (nautical, of a square sail) To brace the yards so that the wind presses on the front of the sail, to slow the ship.
 5. (nautical, of an anchor) To lay out a second, smaller anchor to provide additional holding power.
 6. (, of a hunting dog) To stand still behind another dog which has pointed.
 7. (transitive) To push or force backwards.
 8. (transitive, obsolete) To get upon the back of; to mount.
 9. (transitive, obsolete) To place or seat upon the back.
 10. To make a back for; to furnish with a back.
 11. To adjoin behind; to be at the back of.
 12. To write upon the back of, possibly as an endorsement.
 13. (law, of a justice of the peace) To sign or endorse (a warrant, issued in another county, to apprehend an offender).
 14. To row backward with (oars).
...
...

 

.

REDFOX ON SUOMEN SUURIN SANAKIRJA

Tämä on Redfox Free, joka on sinulle täysin ilmainen sanakirja ja kielipalvelu. Laadukas sanakirja sisältää yli 14 miljoonaa hakusanaa ja on todistetusti Suomen suurin sanakirja. Valittavanasi on kaikkiaan 41 eri kieltä ja 1 640 eri kieliparia. Sanakirja perustuu eri kustantajien laadukkaisiin sanakirjoihin. Online-palvelun ja sisällön tuottaa suomalainen kieliteknologiayritys Redfox Languages Oy.

1,4 MILJOONAA KÄYTTÄJÄÄ

Redfox kielipalvelulla on 1,4 miljoonaa käyttäjää. Suurin osa käyttäjistä tulee yrityksistä ja valtion virastoista, myös yliopistot ja oppilaitokset on suuri käyttäjäryhmä. Maaliskuussa 2020 käytäjämäärä on kaksinkertaistunut edelliseen vuoteen verrattuna, syynä on koronaepidemia ja etätöihin siirtyneet ihmiset. Uskomme myös että palvelun uudet päivitykset ovat lisänneet käyttäjämäärää. Sanakirjan koko 41-kielinen yleiskielen sanakirja sekä erikoisalan sanakirjat ovat saaneet täysin uusitut laajennetut versiot 18.3.2020. Erityisesti tekniikan, kaupan ja laki-alan aineistot ovat laajentuneet merkittävästi. Mikäli tarvitset vieläkin laajemmat kielipalvelut, tutustu Redfox Pro ja Redfox Master-kielipalveluihin. Lisätietoja löydät:  Marketista