block englannista suomeksi

Käännös Konteksti Ääninäyte
substantiivi
 1. lohko chemistry: portion of macromolecule  
 2. pölkky chopping block; cuboid base for cutting or beheading  
 3. leikkauspölkky chopping block; cuboid base for cutting or beheading  
 4. mestauspölkky chopping block; cuboid base for cutting or beheading  
 5. lohko computing: logical data storage unit  
 6. lohko computing: region of code that acts as single unit  
 7. näpäys cricket: shot played by vertical bat  
 8. lohko cryptography: fixed-length group of bits making up part of a message  
 9. kortteli distance from one street to another  
 10. korttelinväli distance from one street to another  
 11. orsi falconry: perch on which a bird of prey is kept  
 12. kortteli group of buildings demarcated by streets  
 13. hattutukki mould on which headgear is shaped  
 14. ploki part of a ship's rigging  
 15. pylpyrä part of a ship's rigging  
 16. neliö philately: joined group of stamps, forming square  
 17. pölkky printing: piece of hardwood on which a plate is mounted  
 18. asuinkerrostalo residential building consisting of flats  
 19. suojaväli section of a railroad where the block system is used  
 20. halko section of split log used as fuel  
 21. lehtiö set of paper sheets  
 22. nuppi slang: human head  
 23. polla slang: human head  
 24. este something that prevents passing  
 25. tukos something that prevents passing  
 26. sulku something that prevents passing  
 27. saarto something that prevents passing  
 28. blokkaus sports: action to interfere  
 29. estäminen sports: action to interfere  
 30. kimpale substantial often approximately cuboid piece  
 31. lohkare substantial often approximately cuboid piece  
 32. järkäle substantial often approximately cuboid piece  
 33. pölkky substantial often approximately cuboid piece  
 34. torjunta volleyball: defensive play  
 35. ploki volleyball: defensive play  
verbi
 1. odottaa computing: to wait  
 2. estää computing: to wait  
 3. estää to disable communication  
 4. tukkia to fill, making it impossible to pass  
 5. estää to impede opponent  
 6. pysäyttää to impede opponent  
 7. estää to prevent an action  
 8. ehkäistä to prevent an action  
 9. salvata to prevent an action  
 10. sulkea to prevent passing  
 11. tukkia to prevent passing  
 12. asemoida to specify positions and movements of actors  
 13. muotoilla to stretch or mould into the desired shape  
Käännös Konteksti Ääninäyte
Erikoisalojen sanakirja
 1. horsti Luonnontieteet ja soveltavat tieteet
 2. siirroslohko Luonnontieteet ja soveltavat tieteet
 3. lohko Täytäntöönpanovalta ja julkinen hallinto, TEOLLISUUS
 4. jakso
 5. pylpyrä MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALASTUS
 6. väkipyörä MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALASTUS
 7. ploki MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALASTUS, konepajateollisuus
 8. pelkka MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALASTUS, Teollisuuspolitiikka ja teollisuuden rakenteet
 9. blokki Terveys
 10. este Terveys
 11. katkos Terveys
 12. salpauma Terveys
Käännös Konteksti Ääninäyte
TermBank
 1. paloittelutukki Liha-ala / leikkaamon työvälineet ja koneet / paloittelussa käytettävä alusta, joka nykyisin on tavallisesti valmistettu muovista. Ennen puun käytön kieltämistä käytettiin kiilattua puutukkia.  
Määritelmä Konteksti
substantiivi
 1. kappale, järkäle, lohkare
 2. este, tukko
 3. ploki, pylpyrä, väkipyörä merenkulku
 4. esto, blokkaus
 5. kortteli
 6. lohko tietotekniikka
 7. sulkukorkeapaine meteorologia
verbi
 1. tukkia
Määritelmä Konteksti
substantiivi
 1. A substantial, often approximately cuboid, piece of any substance.
 2. A chopping block; cuboid base for cutting or beheading.
 3. A group of urban lots of property, several acres in extent, not crossed by public streets.
 4. A residential building consisting of flats.
 5. The distance from one street to another in a city that is built (approximately) to a grid pattern.
 6. Interference or obstruction of cognitive processes.
 7. (slang) The human head.
 8. A wig block: a simplified head model upon which wigs are worn.
 9. A mould on which hats, bonnets, etc., are shaped.
 10. A set of sheets (of paper) joined together at one end.
 11. (computing) A logical data storage unit containing one or more physical sectors (see cluster).
 12. (programming) A region of code in a program that acts as a single unit, such as a function or loop.
 13. (cryptography) A fixed-length group of bits making up part of a message.
 14. (rigging) A case with one or more sheaves/pulleys, used with ropes to increase or redirect force, for example, as part of the rigging of a sailing ship.
 15. (chemistry) A portion of a macromolecule, comprising many units, that has at least one feature not present in adjacent portions.
 16. Something that prevents something from passing.
 17. (sports) An action to interfere with the movement of an opposing player or of the object of play (ball, puck).
 18. (cricket) A shot played by holding the bat vertically in the path of the ball, so that it loses momentum and drops to the ground.
 19. (volleyball) A defensive play by one or more players meant to deflect a spiked ball back to the hitter’s court.
 20. (philately) A joined group of four (or in some cases nine) postage stamps, forming a roughly square shape.
 21. A section of split logs used as fuel.
 22. Solitary confinement.
 23. A cellblock.
 24. (falconry) The perch on which a bird of prey is kept.
 25. (printing, dated) A piece of hard wood on which a stereotype or electrotype plate is mounted.
 26. (obsolete) A blockhead; a stupid fellow; a dolt.
 27. (rail transport) A section of a railroad where the block system is used.
 28. (cricket) The position of a player or bat when guarding the wicket.
 29. (cricket) A blockhole.
 30. (cricket) The popping crease.
 31. To fill (something) so that it is not possible to pass. transitive
 32. To prevent (something or someone) from passing. transitive
 33. To prevent (something from happening or someone from doing something). transitive
 34. To impede an opponent. transitive, sports
 35. To specify the positions and movements of the actors. transitive, theater
 36. To hit with a block. transitive, cricket
 37. To play a block shot. intransitive, cricket
 38. To disable communication via telephone, instant messaging, etc., with an undesirable someone. transitive
 39. To wait. computing, intransitive
 40. To stretch or mould (a knitted item, a hat, etc.) into the desired shape. transitive
verbi
 1. (transitive) To fill (something) so that it is not possible to pass.
 2. (transitive) To prevent (something or someone) from passing.
 3. (transitive) To prevent (something from happening or someone from doing something).
 4. (transitive, sports) To impede an opponent.
 5. (transitive, theater) To specify the positions and movements of the actors.
 6. (transitive, cricket) To hit with a block.
 7. (intransitive, cricket) To play a block shot.
 8. (transitive) To disable communication via telephone, instant messaging, etc., with an undesirable someone.
 9. (computing, intransitive) To wait.
 10. (transitive) To stretch or mould (a knitted item, a hat, etc.) into the desired shape.
 11. (transitive) To shape or sketch out roughly.
erisnimi
 1. A surname​.
...
...

 

.

REDFOX ON SUOMEN SUURIN SANAKIRJA

Tämä on Redfox Free, joka on sinulle täysin ilmainen sanakirja ja kielipalvelu. Laadukas sanakirja sisältää yli 14 miljoonaa hakusanaa ja on todistetusti Suomen suurin sanakirja. Valittavanasi on kaikkiaan 41 eri kieltä ja 1 640 eri kieliparia. Sanakirja perustuu eri kustantajien laadukkaisiin sanakirjoihin. Online-palvelun ja sisällön tuottaa suomalainen kieliteknologiayritys Redfox Languages Oy.

1,4 MILJOONAA KÄYTTÄJÄÄ

Redfox kielipalvelulla on 1,4 miljoonaa käyttäjää. Suurin osa käyttäjistä tulee yrityksistä ja valtion virastoista, myös yliopistot ja oppilaitokset on suuri käyttäjäryhmä. Maaliskuussa 2020 käytäjämäärä on kaksinkertaistunut edelliseen vuoteen verrattuna, syynä on koronaepidemia ja etätöihin siirtyneet ihmiset. Uskomme myös että palvelun uudet päivitykset ovat lisänneet käyttäjämäärää. Sanakirjan koko 41-kielinen yleiskielen sanakirja sekä erikoisalan sanakirjat ovat saaneet täysin uusitut laajennetut versiot 18.3.2020. Erityisesti tekniikan, kaupan ja laki-alan aineistot ovat laajentuneet merkittävästi. Mikäli tarvitset vieläkin laajemmat kielipalvelut, tutustu Redfox Pro ja Redfox Master-kielipalveluihin. Lisätietoja löydät:  Marketista