case englannista suomeksi

Käännös Konteksti Ääninäyte
substantiivi
 1. tapaus actual event, situation, or fact  
 2. sijamuodot grammar: set of grammatical cases or their meanings  
 3. tapaus instance or event as a topic of study  
 4. case instance or event as a topic of study  
 5. oikeustapaus legal proceeding  
 6. tapaus medicine: instance of a specific condition or set of symptoms  
 7. tapaus piece of work  
 8. pakkaus box containing a number of identical items of manufacture  
 9. kotelo outer covering or framework of a piece of apparatus  
 10. kuori outer covering or framework of a piece of apparatus  
 11. vitriini piece of furniture, constructed partially of transparent glass or plastic  
 12. laukku piece of luggage that can be used to transport an apparatus  
 13. laukku suitcase  
 14. matkalaukku suitcase  
 15. kirjainkoko typography: the nature of a piece of alphabetic type  
 16. aakkoslaji typography: the nature of a piece of alphabetic type  
verbi
 1. pakata to place into a box  
 2. tutkia to survey surreptitiously  
Käännös Konteksti Ääninäyte
Erikoisalojen sanakirja
 1. kotelo LIIKENNE, maaliikenne, Teollisuuspolitiikka ja teollisuuden rakenteet
 2. runko LIIKENNE, maaliikenne, Teollisuuspolitiikka ja teollisuuden rakenteet
 3. ryhmäakkuastia Elektroniikka ja sähkötekniikka
 4. läpikostuttaminen MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALASTUS
 5. läpikostutus MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALASTUS
 6. hiiletyskerros Metallurgia ja terästeollisuus
 7. hiilivetykerros Metallurgia ja terästeollisuus
 8. puulaatikko MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALASTUS
 9. asia Euroopan unionin toimielimet ja virkamiehet, yhteisön oikeus
 10. vaihtoehto Tietotekniikka ja tietojenkäsittely
Käännös Konteksti Ääninäyte
TermBank
 1. kennoastia Primary and secondary cells and batteries / container for the plate pack or packs and electrolyte of a cell or cells made of a material impervious to the electrolyte / Source: IEC Electropedia, reference IEV 482-02-14  
 2. kotelo Electromechanical components for electronic equipment / table, bench or wall mounting enclosure in which electrical and/or electronic equipment can be housed / Source: IEC Electropedia, reference IEV 581-25-08  
Määritelmä Konteksti
Määritelmä Konteksti
substantiivi
 1. (grammar) abstract feature of a noun phrase that determines its function in a sentence, such as a grammatical case and a position.
 2. An actual event, situation, or fact.
 3. (now rare) A given condition or state.
 4. A piece of work, specifically defined within a profession.
 5. (academia) An instance or event as a topic of study.
 6. (law) A legal proceeding, lawsuit.
 7. (grammar) A specific inflection of a word depending on its function in the sentence.
 8. (grammar, uncountable) Grammatical cases and their meanings taken either as a topic in general or within a specific language.
 9. (medicine) An instance of a specific condition or set of symptoms.
 10. (programming) A section of code representing one of the actions of a conditional switch.
 11. A box that contains or can contain a number of identical items of manufacture.
 12. A box, sheath, or covering generally.
 13. A piece of luggage that can be used to transport an apparatus such as a sewing machine.
 14. An enclosing frame or casing.
 15. A suitcase.
 16. A piece of furniture, constructed partially of transparent glass or plastic, within which items can be displayed.
 17. The outer covering or framework of a piece of apparatus such as a computer.
 18. (printing, historical) A shallow tray divided into compartments or "boxes" for holding type, traditionally arranged in sets of two, the "upper case" (containing capitals, small capitals, accented) and "lower case" (small letters, figures, punctuation marks, quadrats, and spaces).
 19. (typography, by extension) The nature of a piece of alphabetic type, whether a “capital” (upper case) or “small” (lower case) letter.
 20. (poker slang) Four of a kind.
 21. A unit of liquid measure used to measure sales in the beverage industry, equivalent to 192 fluid ounces.
 22. (mining) A small fissure which admits water into the workings.
 23. A thin layer of harder metal on the surface of an object whose deeper metal is allowed to remain soft.
 24. A cardboard box that holds (usually 24) beer bottles or cans.
 25. (computing, software) computer-aided software engineering.
 26. (manufacturing) coatings, adhesives, sealants and elastomers.
erisnimi
 1. A surname​.
verbi
 1. (obsolete) To propose hypothetical cases.
 2. (transitive) To place (an item or items of manufacture) into a box, as in preparation for shipment.
 3. (transitive) To cover or protect with, or as if with, a case; to enclose.
 4. (transitive, informal) To survey (a building or other location) surreptitiously, as in preparation for a robbery.
adjektiivi
 1. (poker slang) The last remaining card of a particular rank.
...
...

 

.

REDFOX ON SUOMEN SUURIN SANAKIRJA

Tämä on Redfox Free, joka on sinulle täysin ilmainen sanakirja ja kielipalvelu. Laadukas sanakirja sisältää yli 14 miljoonaa hakusanaa ja on todistetusti Suomen suurin sanakirja. Valittavanasi on kaikkiaan 41 eri kieltä ja 1 640 eri kieliparia. Sanakirja perustuu eri kustantajien laadukkaisiin sanakirjoihin. Online-palvelun ja sisällön tuottaa suomalainen kieliteknologiayritys Redfox Languages Oy.

1,4 MILJOONAA KÄYTTÄJÄÄ

Redfox kielipalvelulla on 1,4 miljoonaa käyttäjää. Suurin osa käyttäjistä tulee yrityksistä ja valtion virastoista, myös yliopistot ja oppilaitokset on suuri käyttäjäryhmä. Maaliskuussa 2020 käytäjämäärä on kaksinkertaistunut edelliseen vuoteen verrattuna, syynä on koronaepidemia ja etätöihin siirtyneet ihmiset. Uskomme myös että palvelun uudet päivitykset ovat lisänneet käyttäjämäärää. Sanakirjan koko 41-kielinen yleiskielen sanakirja sekä erikoisalan sanakirjat ovat saaneet täysin uusitut laajennetut versiot 18.3.2020. Erityisesti tekniikan, kaupan ja laki-alan aineistot ovat laajentuneet merkittävästi. Mikäli tarvitset vieläkin laajemmat kielipalvelut, tutustu Redfox Pro ja Redfox Master-kielipalveluihin. Lisätietoja löydät:  Marketista