channel englannista suomeksi

Käännös Konteksti Ääninäyte
substantiivi
 1. kanava broadcasting: specific radio frequency or band of frequencies  
 2. kanava broadcasting: specific radio frequency or band of frequencies used for transmitting television  
 3. kanava communication: path for conveying electrical or electromagnetic signals  
 4. kanava communication: single path provided by a transmission medium via physical separation  
 5. kanava communication: single path provided by a transmission via spectral or protocol separation  
 6. kanaali narrow body of water between two land masses  
 7. kanava natural or man-made deeper course through shallow body of water  
 8. uoma physical confine of a river or slough  
verbi
 1. kanavoida assume personality of other person  
 2. kanavoida direct the flow  
Käännös Konteksti Ääninäyte
Erikoisalojen sanakirja
 1. ritsi Teollisuuspolitiikka ja teollisuuden rakenteet
 2. ura Teollisuuspolitiikka ja teollisuuden rakenteet
 3. kanava Viestintä, Elektroniikka ja sähkötekniikka
 4. U-teräs LIIKENNE, maaliikenne, Metallurgia ja terästeollisuus
 5. laituriraide LIIKENNE, maaliikenne, Talonrakennus- ja julkinen rakennustoiminta
 6. trendikanava FINANSSIASIAT, TIEDE
 7. kastelukanava MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALASTUS, Talonrakennus- ja julkinen rakennustoiminta
 8. kouru MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALASTUS, Talonrakennus- ja julkinen rakennustoiminta
 9. oja MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALASTUS, Talonrakennus- ja julkinen rakennustoiminta
 10. ränni MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALASTUS, Talonrakennus- ja julkinen rakennustoiminta
 11. RF-kanava Viestintä
 12. radiokanava Viestintä
 13. tasausaukko Luonnontieteet ja soveltavat tieteet, konepajateollisuus
 14. tasauskanava Luonnontieteet ja soveltavat tieteet, konepajateollisuus
 15. merenkulkukanava LIIKENNE, maaliikenne, Teollisuuspolitiikka ja teollisuuden rakenteet, Talonrakennus- ja julkinen rakennustoiminta
Käännös Konteksti Ääninäyte
TermBank
 1. kanava Semiconductor devices and integrated circuits / thin semiconductor layer between the source region and the drain region, in which the current flow is controlled by the gate potential / Source: IEC Electropedia, reference IEV 521-07-06  
Määritelmä Konteksti
substantiivi
 1. kanaali, leveä reitti, purjehdusväylä
 2. (vesirakennus) kanava
 3. (tekniikka) kouru, uurre
 4. (tietotekniikka) kanava, väylä
 5. (tietotekniikka) raita
 6. asioiden hoitoreitti
verbi
 1. kanavoida, välittää
Määritelmä Konteksti
erisnimi
 1. (by ellipsis) the English Channel
substantiivi
 1. The physical confine of a river or slough, consisting of a bed and banks.
 2. The natural or man-made deeper course through a reef, bar, bay, or any shallow body of water.
 3. The navigable part of a river.
 4. A narrow body of water between two land masses.
 5. That through which anything passes; means of conveying or transmitting.
 6. A gutter; a groove, as in a fluted column.
 7. (electronics) A connection between initiating and terminating nodes of a circuit.
 8. (electronics) The narrow conducting portion of a MOSFET transistor.
 9. (communication) The part that connects a data source to a data sink.
 10. (communication) A path for conveying electrical or electromagnetic signals, usually distinguished from other parallel paths.
 11. (communication) A single path provided by a transmission medium via physical separation, such as by multipair cable.
 12. (communication) A single path provided by a transmission medium via spectral or protocol separation, such as by frequency or time-division multiplexing.
 13. (broadcasting) A specific radio frequency or band of frequencies, usually in conjunction with a predetermined letter, number, or codeword, and allocated by international agreement.
 14. (broadcasting) A specific radio frequency or band of frequencies used for transmitting television.
 15. (storage) The portion of a storage medium, such as a track or a band, that is accessible to a given reading or writing station or head.
 16. (technic) The way in a turbine pump where the pressure is built up.
 17. (business, marketing) A distribution channel
 18. (Internet) A particular area for conversations on an IRC network, analogous to a chat room and often dedicated to a specific topic.
 19. (Internet) An obsolete means of delivering up-to-date Internet content.
 20. A psychic or medium who temporarily takes on the personality of somebody else.
 21. (nautical) The wale of a sailing ship which projects beyond the gunwale and to which the shrouds attach via the chains. One of the flat ledges of heavy plank bolted edgewise to the outside of a vessel, to increase the spread of the shrouds and carry them clear of the bulwarks.
verbi
 1. (transitive) To make or cut a channel or groove in.
 2. (transitive) To direct or guide along a desired course.
 3. (transitive, of a spirit, as of a dead person) To serve as a medium for.
 4. (transitive) To follow as a model, especially in a performance.
...
...

 

.

REDFOX ON SUOMEN SUURIN SANAKIRJA

Tämä on Redfox Free, joka on sinulle täysin ilmainen sanakirja ja kielipalvelu. Laadukas sanakirja sisältää yli 14 miljoonaa hakusanaa ja on todistetusti Suomen suurin sanakirja. Valittavanasi on kaikkiaan 41 eri kieltä ja 1 640 eri kieliparia. Sanakirja perustuu eri kustantajien laadukkaisiin sanakirjoihin. Online-palvelun ja sisällön tuottaa suomalainen kieliteknologiayritys Redfox Languages Oy.

1,4 MILJOONAA KÄYTTÄJÄÄ

Redfox kielipalvelulla on 1,4 miljoonaa käyttäjää. Suurin osa käyttäjistä tulee yrityksistä ja valtion virastoista, myös yliopistot ja oppilaitokset on suuri käyttäjäryhmä. Maaliskuussa 2020 käytäjämäärä on kaksinkertaistunut edelliseen vuoteen verrattuna, syynä on koronaepidemia ja etätöihin siirtyneet ihmiset. Uskomme myös että palvelun uudet päivitykset ovat lisänneet käyttäjämäärää. Sanakirjan koko 41-kielinen yleiskielen sanakirja sekä erikoisalan sanakirjat ovat saaneet täysin uusitut laajennetut versiot 18.3.2020. Erityisesti tekniikan, kaupan ja laki-alan aineistot ovat laajentuneet merkittävästi. Mikäli tarvitset vieläkin laajemmat kielipalvelut, tutustu Redfox Pro ja Redfox Master-kielipalveluihin. Lisätietoja löydät:  Marketista