do englannista suomeksi

Käännös Konteksti Ääninäyte
verbi
 1. tehdä machen, tun  
 2. riittää olla riittävästi  
 3. kelvata olla kyllin hyvä, sopia, soveltua  
 4. käydä päinsä sopia, olla hyväksyttävää  
Käännös Konteksti Ääninäyte
Erikoisalojen sanakirja
 1. pohjahara-alus Kalastus
 2. liuennut happi YMPÄRISTÖ, kemia
 3. raskasvesi Luonnontieteet ja soveltavat tieteet
Määritelmä Konteksti
verbi
 1. tehdä, suorittaa
 2. voida (terveydestä)
 3. menestyä, pärjätä
 4. käytetään not-partikkelin kieltämään jäljessä tuleva verbi, modaaliset apuverbit korvaavat do-verbin
 5. kysymyslauseissa ja liitekysymyksissä käytettävä apuverbi
 6. pääverbiä vahvistava apuverbi
 7. kelvata johonkin tarkoitukseen
 8. käydä päinsä
 9. huijata
 10. mennä, kokea
 11. harjoittaa seksiä, naida, panna
 12. kärsiä, suorittaa (rangaistus)
Määritelmä Konteksti
verbi
 1. (auxiliary) A syntactic marker
  (auxiliary) A syntactic marker in a question whose main verb is not another auxiliary verb or be.
  (auxiliary) A syntactic marker in negations with the indicative and imperative moods.
  (auxiliary) A syntactic marker for emphasis with the indicative, imperative, and subjunctive moods.
  A syntactic marker that refers back to an earlier verb and allows the speaker to avoid repeating the verb; not generally used with auxiliaries such as "be".

  Can refer back to "be".
  #: They don't think it be like it is, but it do.
 2. (transitive) To perform; to execute.
 3. (obsolete, transitive) To cause, make (someone) (do something).
 4. (intransitive, transitive) To suffice.
 5. (intransitive) To be reasonable or acceptable.
 6. (ditransitive) To have (as an effect).
 7. (intransitive) To fare, perform (well or poorly).
 8. (transitive, chiefly in questions) To have as one's job.
 9. To perform the tasks or actions associated with (something)
 10. To cook.
 11. (transitive) To travel in, to tour, to make a circuit of.
 12. (transitive) To treat in a certain way.
 13. (transitive) To work for or on, by way of caring for, looking after, preparing, cleaning, keeping in order, etc.
 14. (intransitive, obsolete) To act or behave in a certain manner; to conduct oneself.
 15. (transitive) (see also do time) To spend (time) in jail.
 16. (transitive) To impersonate or depict.
 17. (transitive, slang) To kill.
 18. (transitive, slang) To deal with for good and all; to finish up; to undo; to ruin; to do for.
 19. (informal) To punish for a misdemeanor.
 20. (transitive, slang) To have sex with. (See also do it)
 21. (transitive) To cheat or swindle.
 22. (transitive) To convert into a certain form; especially, to translate.
 23. (transitive, intransitive) To finish.
 24. (, dated, intransitive) To work as a domestic servant (with for).
 25. (archaic, dialectal, transitive, auxiliary) Used to form the present progressive of verbs.
 26. (stock exchange) To cash or to advance money for, as a bill or note.
 27. (informal, transitive, ditransitive) To make or provide.
 28. (informal, transitive) To injure (one's own body part).
 29. (transitive) To take drugs.
 30. (transitive, in the form be doing [somewhere]) To exist with a purpose or for a reason.
substantiivi
 1. (colloquial) A party, celebration, social function.
 2. (informal) A hairdo.
 3. Something that can or should be done (usually in the phrase dos and don'ts).
 4. (obsolete) A deed; an act.
 5. (archaic) Ado; bustle; stir; to-do; A period of confusion or argument.
 6. (obsolete, , slang) A cheat; a swindler.
 7. (obsolete, , slang) An act of swindling; a fraud or deception.
 8. (music) A syllable used in solfège to represent the first and eighth tonic of a major scale.
 9. (grammar) a direct object
 10. a
 11. (sciences) dissolved oxygen
 12. (dentistry) Initialism of disto occlusal.
adverbi
 1. {{non-gloss definition|A syntactic marker in questions.}} auxiliary
 2. {{non-gloss definition|A syntactic marker in negations.}} auxiliary
 3. {{non-gloss definition|A syntactic marker for emphasis.}} auxiliary
 4. {{non-gloss definition|A syntactic marker to avoid repetition of an earlier verb.}} auxiliary
 5. To perform; to execute. transitive
 6. To cause, make (someone) (do something). obsolete
 7. To suffice. intransitive, transitive
 8. To be reasonable or acceptable. intransitive
 9. To have (as an effect). transitive
 10. To fare; to succeed or fail. intransitive
 11. To have as one's job. transitive, chiefly in questions
 12. To cook.
 13. To travel in, to tour, to make a circuit of. transitive
 14. To treat in a certain way.
 15. To act or behave in a certain manner; to conduct oneself.
 16. To spend (time) in jail. transitive
 17. To impersonate or depict. transitive
 18. To kill. transitive, slang
 19. To have sex with. (See also do it) transitive, slang
 20. To cheat or swindle. transitive
 21. To convert into a certain form; especially, to translate. transitive
 22. To finish. transitive, intransitive
 23. To work as a domestic servant (with for). UK, dated, intransitive
 24. Used to form the present progressive of verbs. archaic, dialectal, transitive, auxiliary
 25. To cash or to advance money for, as a bill or note. stock exchange
 26. To make or provide. informal, transitive
...
...

 

.

REDFOX ON SUOMEN SUURIN SANAKIRJA

Tämä on Redfox Free, joka on sinulle täysin ilmainen sanakirja ja kielipalvelu. Laadukas sanakirja sisältää yli 14 miljoonaa hakusanaa ja on todistetusti Suomen suurin sanakirja. Valittavanasi on kaikkiaan 41 eri kieltä ja 1 640 eri kieliparia. Sanakirja perustuu eri kustantajien laadukkaisiin sanakirjoihin. Online-palvelun ja sisällön tuottaa suomalainen kieliteknologiayritys Redfox Languages Oy.

1,4 MILJOONAA KÄYTTÄJÄÄ

Redfox kielipalvelulla on 1,4 miljoonaa käyttäjää. Suurin osa käyttäjistä tulee yrityksistä ja valtion virastoista, myös yliopistot ja oppilaitokset on suuri käyttäjäryhmä. Maaliskuussa 2020 käytäjämäärä on kaksinkertaistunut edelliseen vuoteen verrattuna, syynä on koronaepidemia ja etätöihin siirtyneet ihmiset. Uskomme myös että palvelun uudet päivitykset ovat lisänneet käyttäjämäärää. Sanakirjan koko 41-kielinen yleiskielen sanakirja sekä erikoisalan sanakirjat ovat saaneet täysin uusitut laajennetut versiot 18.3.2020. Erityisesti tekniikan, kaupan ja laki-alan aineistot ovat laajentuneet merkittävästi. Mikäli tarvitset vieläkin laajemmat kielipalvelut, tutustu Redfox Pro ja Redfox Master-kielipalveluihin. Lisätietoja löydät:  Marketista