edge englannista suomeksi

Käännös Konteksti Ääninäyte
substantiivi
 1. etulyöntiasema an advantage  
 2. reuna any sharp terminating border; a margin; a brink; extreme verge  
 3. reunus border or part adjacent to the line of division; the beginning or early part  
 4. reuna boundary line of a surface  
 5. kaari in graph theory: any of the pairs of vertices in a graph  
 6. särmä joining line between two vertices of a polygon  
 7. särmä place where two faces of a polyhedron meet  
 8. terä that which cuts as an edge does, or wounds deeply  
 9. terä thin cutting side of the blade of an instrument  
verbi
 1. hivuttaa to move something gradually  
Käännös Konteksti Ääninäyte
Erikoisalojen sanakirja
 1. reuna
 2. syrjä
 3. raja Luonnontieteet ja soveltavat tieteet
Määritelmä Konteksti
substantiivi
 1. terä
 2. kärki
 3. reuna
 4. raja
 5. parras
 6. kaari graafiteoria
verbi
 1. teroittaa, hioa
Määritelmä Konteksti
substantiivi
 1. The boundary line of a surface.
 2. (geometry) A one-dimensional face of a polytope. In particular, the joining line between two vertices of a polygon; the place where two faces of a polyhedron meet.
 3. An advantage.
 4. (also figuratively) The thin cutting side of the blade of an instrument, such as an ax, knife, sword, or scythe; that which cuts as an edge does, or wounds deeply, etc.
 5. A sharp terminating border; a margin; a brink; an extreme verge.
 6. Sharpness; readiness or fitness to cut; keenness; intenseness of desire.
 7. The border or part adjacent to the line of division; the beginning or early part (of a period of time)
 8. (cricket) A shot where the ball comes off the edge of the bat, often unintentionally.
 9. (graph theory) A connected pair of vertices in a graph.
 10. In male masturbation, a level of sexual arousal that is maintained just short of reaching the point of inevitability, or climax; see also edging.
 11. (mobile telephony) Acronym of .
 12. (Scouting, education) Explain, demonstrate, guide, enable; an educating method.
verbi
 1. (transitive) To move an object slowly and carefully in a particular direction.
 2. (intransitive) To move slowly and carefully in a particular direction.
 3. (usually in the form 'just edge') To win by a small margin.
 4. (cricket, transitive) To hit the ball with an edge of the bat, causing a fine deflection.
 5. (transitive) To trim the margin of a lawn where the grass meets the sidewalk, usually with an electric or gas-powered lawn edger.
 6. (transitive) To furnish with an edge; to construct an edging.
 7. To furnish with an edge, as a tool or weapon; to sharpen.
 8. (figuratively) To make sharp or keen; to incite; to exasperate; to goad; to urge or egg on.
 9. (intransitive, slang) To delay one's orgasm so as to remain almost at the point of orgasm.
erisnimi
 1. A surname​.
 2. (computing)
...
...

 

.

REDFOX ON SUOMEN SUURIN SANAKIRJA

Tämä on Redfox Free, joka on sinulle täysin ilmainen sanakirja ja kielipalvelu. Laadukas sanakirja sisältää yli 14 miljoonaa hakusanaa ja on todistetusti Suomen suurin sanakirja. Valittavanasi on kaikkiaan 41 eri kieltä ja 1 640 eri kieliparia. Sanakirja perustuu eri kustantajien laadukkaisiin sanakirjoihin. Online-palvelun ja sisällön tuottaa suomalainen kieliteknologiayritys Redfox Languages Oy.

1,4 MILJOONAA KÄYTTÄJÄÄ

Redfox kielipalvelulla on 1,4 miljoonaa käyttäjää. Suurin osa käyttäjistä tulee yrityksistä ja valtion virastoista, myös yliopistot ja oppilaitokset on suuri käyttäjäryhmä. Maaliskuussa 2020 käytäjämäärä on kaksinkertaistunut edelliseen vuoteen verrattuna, syynä on koronaepidemia ja etätöihin siirtyneet ihmiset. Uskomme myös että palvelun uudet päivitykset ovat lisänneet käyttäjämäärää. Sanakirjan koko 41-kielinen yleiskielen sanakirja sekä erikoisalan sanakirjat ovat saaneet täysin uusitut laajennetut versiot 18.3.2020. Erityisesti tekniikan, kaupan ja laki-alan aineistot ovat laajentuneet merkittävästi. Mikäli tarvitset vieläkin laajemmat kielipalvelut, tutustu Redfox Pro ja Redfox Master-kielipalveluihin. Lisätietoja löydät:  Marketista