flag englannista suomeksi

Käännös Konteksti Ääninäyte
substantiivi
 1. kytkin computer science: notation for optional behaviour  
 2. päällikkyyslippu nautical: flag showing the presence of an admiral  
 3. [[amiraali nautical: flag showing the presence of an admiral  
 4. merkkilippu nautical: signal flag  
 5. merkinantolippu nautical: signal flag  
 6. lippu piece of cloth or often its representation  
 7. binäärimuuttuja true-or-false variable  
 8. liputus use of a flag  
 9. kurjenmiekka plant with sword-shaped leaves  
 10. keltakurjenmiekka plant with sword-shaped leaves  
 11. kivilaatta flagstone  
verbi
 1. asettaa computing: to set a programming variable to true  
 2. ilmoittaa computing: to signal  
 3. liputtaa to mark with a flag  
 4. merkitä [[lippu to mark with a flag  
 5. merkitä to note, mark or point out for attention  
 6. ilmoittaa to note, mark or point out for attention  
 7. viitata to signal to  
 8. viittilöidä to signal to  
 9. hiipua weaken  
 10. kivetä lay down flagstones  
 11. laatoittaa lay down flagstones  
Käännös Konteksti Ääninäyte
Erikoisalojen sanakirja
 1. lippu Tietotekniikka ja tietojenkäsittely
 2. liputus Tietotekniikka ja tietojenkäsittely
 3. tehtävälippu Tietotekniikka ja tietojenkäsittely
 4. maininta Tietotekniikka ja tietojenkäsittely
 5. linjaseiväs LIIKENNE, maaliikenne
 6. merkki Elektroniikka ja sähkötekniikka
 7. paikallinen kalatalouden toimintaryhmä Alueet ja aluepolitiikka, Kalastus
Määritelmä Konteksti
substantiivi
 1. lippu
 2. komentoriviparametri, joka asettaa ominaisuuden päälle tai pois päältä tietotekniikka
verbi
 1. liputtaa
 2. (tietotekniikka) ilmoittaa
 3. heikentyä, laskea
Määritelmä Konteksti
substantiivi
 1. A piece of cloth, often decorated with an emblem, used as a visual signal or symbol.
 2. An exact representation of a flag (for example: a digital one used in websites).
 3. (nautical) A flag flown by a ship to show the presence on board of the admiral; the admiral himself, or his flagship.
 4. (nautical, often used attributively) A signal flag.
 5. (construction) Abbreviation of flagstone: a construction material used for paving, flooring, roofing or tiling
 6. The use of a flag, especially to indicate the start of a race or other event.
 7. (computer science) A variable or memory location that stores a true-or-false, yes-or-no value, typically either recording the fact that a certain event has occurred or requesting that a certain optional action take place.
 8. (computer science) In a command line interface, a command parameter requesting optional behavior or otherwise modifying the action of the command being invoked.
 9. An abbreviation for capture the flag.
 10. (geometry) A sequence of faces of a given polytope, one of each dimension up to that of the polytope (formally, though in practice not always explicitly, including the null face and the polytope itself), such that each face in the sequence is part of the next-higher dimension face.
 11. (mathematics, linear algebra) A sequence of subspaces of a vector space, beginning with the null space and ending with the vector space itself, such that each member of the sequence (until the last) is a proper subspace of the next.
 12. Any of various plants with sword-shaped leaves, especially irises; specifically, Iris pseudacorus.
 13. (obsolete except in dialects) A slice of turf; a sod.
 14. A slab of stone; a flagstone, a flat piece of stone used for paving.
 15. (geology) Any hard, evenly stratified sandstone, which splits into layers suitable for flagstones.
 16. A group of feathers on the lower part of the legs of certain hawks, owls, etc.
 17. A group of elongated wing feathers in certain hawks.
 18. The bushy tail of a dog such as a setter.
 19. (music) A hook attached to the stem of a written note that assigns its rhythmic value
verbi
 1. To furnish or deck out with flags.
 2. To mark with a flag, especially to indicate the importance of something.
 3. (often with down) To signal to, especially to stop a passing vehicle etc.
 4. To convey (a message) by means of flag signals.
 5. (often with up) To note, mark or point out for attention.
 6. (computing) To signal (an event).
 7. (computing) To set a program variable to true.
 8. To decoy (game) by waving a flag, handkerchief, etc. to arouse the animal's curiosity.
 9. (sports) To penalize for an infraction.
 10. (intransitive) To weaken, become feeble.
 11. To hang loose without stiffness; to bend down, as flexible bodies; to be loose, yielding, limp.
 12. To let droop; to suffer to fall, or let fall, into feebleness.
 13. To enervate; to exhaust the vigour or elasticity of.
 14. (transitive) To pave with flagstones.
...
...

 

.

REDFOX ON SUOMEN SUURIN SANAKIRJA

Tämä on Redfox Free, joka on sinulle täysin ilmainen sanakirja ja kielipalvelu. Laadukas sanakirja sisältää yli 14 miljoonaa hakusanaa ja on todistetusti Suomen suurin sanakirja. Valittavanasi on kaikkiaan 41 eri kieltä ja 1 640 eri kieliparia. Sanakirja perustuu eri kustantajien laadukkaisiin sanakirjoihin. Online-palvelun ja sisällön tuottaa suomalainen kieliteknologiayritys Redfox Languages Oy.

1,4 MILJOONAA KÄYTTÄJÄÄ

Redfox kielipalvelulla on 1,4 miljoonaa käyttäjää. Suurin osa käyttäjistä tulee yrityksistä ja valtion virastoista, myös yliopistot ja oppilaitokset on suuri käyttäjäryhmä. Maaliskuussa 2020 käytäjämäärä on kaksinkertaistunut edelliseen vuoteen verrattuna, syynä on koronaepidemia ja etätöihin siirtyneet ihmiset. Uskomme myös että palvelun uudet päivitykset ovat lisänneet käyttäjämäärää. Sanakirjan koko 41-kielinen yleiskielen sanakirja sekä erikoisalan sanakirjat ovat saaneet täysin uusitut laajennetut versiot 18.3.2020. Erityisesti tekniikan, kaupan ja laki-alan aineistot ovat laajentuneet merkittävästi. Mikäli tarvitset vieläkin laajemmat kielipalvelut, tutustu Redfox Pro ja Redfox Master-kielipalveluihin. Lisätietoja löydät:  Marketista