front englannista suomeksi

Käännös Konteksti Ääninäyte
substantiivi
 1. etupuoli facing side  
 2. edusta facing side  
 3. etuosa facing side  
 4. julkisivu main entrance side  
 5. rintama major subdivision of Soviet army  
 6. armeijaryhmä major subdivision of Soviet army  
 7. säärintama meteorology: interface between airmasses  
 8. rintama meteorology: interface between airmasses  
 9. rintama military: area or line of conflict  
 10. rintama military: direction of the enemy  
 11. rintama military: direction toward which the command is faced  
 12. rintama military: lateral space occupied from one flank of a military unit to the other flank  
 13. julkisivu public face of covert organisation  
 14. bulvaani public face of covert organisation  
adjektiivi
 1. etummainen located at or near the front  
 2. etu- phonetics: pronounced toward the front of the mouth  
 3. etinen phonetics: pronounced toward the front of the mouth  
verbi
 1. kopeilla to assume a haughty manner, especially as a pretense  
 2. heittäytyä [[koppava to assume a haughty manner, especially as a pretense  
 3. johtaa to lead or be the spokesperson of a group  
 4. edustaa to lead or be the spokesperson of a group  
 5. ennakko to provide money or financial assistance in advance  
Käännös Konteksti Ääninäyte
Erikoisalojen sanakirja
 1. etupuoli Viestintä
 2. etusivu
 3. rintama Luonnontieteet ja soveltavat tieteet
 4. säärintama Terveys
 5. päätyseinä MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALASTUS, Talonrakennus- ja julkinen rakennustoiminta
 6. etupää Teollisuuspolitiikka ja teollisuuden rakenteet
 7. kaatumispuoli MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALASTUS
 8. sivun ulkoreuna Tietotekniikka ja tietojenkäsittely
 9. ulkoreuna Tietotekniikka ja tietojenkäsittely
Määritelmä Konteksti
adjektiivi
 1. etumainen
substantiivi
 1. etupuoli, etuosa, julkisivu
 2. (sodankäynti, ilmatiede) rintama
 3. (vanhentunut) otsa
Määritelmä Konteksti
substantiivi
 1. The foremost side of something or the end that faces the direction it normally moves.
 2. The side of a building with the main entrance.
 3. A field of activity.
 4. A person or institution acting as the public face of some other, covert group.
 5. (meteorology) The interface or transition zone between two airmasses of different density, often resulting in precipitation. Since the temperature distribution is the most important regulator of atmospheric density, a front almost invariably separates airmasses of different temperature.
 6. (military) An area where armies are engaged in conflict, especially the line of contact.
 7. (military) The lateral space occupied by an element measured from the extremity of one flank to the extremity of the other flank.
 8. (military) The direction of the enemy.
 9. (military) When a combat situation does not exist or is not assumed, the direction toward which the command is faced.
 10. (obsolete) A major military subdivision of the Soviet Army.
 11. (dated) Cheek; boldness; impudence.
 12. (informal) An act, show, façade, persona: an intentional and false impression of oneself.
 13. (historical) That which covers the foremost part of the head: a front piece of false hair worn by women.
 14. The most conspicuous part.
 15. (obsolete) The beginning.
 16. a seafront or coastal promenade.
 17. (obsolete) The forehead or brow, the part of the face above the eyes; sometimes, also, the whole face.
 18. (slang, hotels, dated) The bellhop whose turn it is to answer a client's call, which is often the word "front" used as an exclamation.
 19. (slang, in the plural) A grill (jewellery worn on front teeth).
adjektiivi
 1. Located at or near the front.
 2. (comparable, phonetics) Pronounced with the highest part of the body of the tongue toward the front of the mouth, near the hard palate (most often describing a vowel).
verbi
 1. (intransitive, dated) To face (on, to); to be pointed in a given direction.
 2. (transitive) To face, be opposite to.
 3. (transitive) To face up to, to meet head-on, to confront.
 4. (transitive) To adorn the front of; to put on the front.
 5. (phonetics, transitive, intransitive) To pronounce with the tongue in a front position.
 6. (linguistics, transitive) To move (a word or clause) to the start of a sentence.
 7. (intransitive, slang) To act as a front (for); to cover (for).
 8. (transitive) To lead or be the spokesperson of (a campaign, organisation etc.).
 9. (transitive, colloquial) To provide money or financial assistance in advance to.
 10. (intransitive, slang) To assume false or disingenuous appearances.
 11. (transitive) To deceive or attempt to deceive someone with false or disingenuous appearances (on).
 12. To appear before, as in to front court.
...
...

 

.

REDFOX ON SUOMEN SUURIN SANAKIRJA

Tämä on Redfox Free, joka on sinulle täysin ilmainen sanakirja ja kielipalvelu. Laadukas sanakirja sisältää yli 14 miljoonaa hakusanaa ja on todistetusti Suomen suurin sanakirja. Valittavanasi on kaikkiaan 41 eri kieltä ja 1 640 eri kieliparia. Sanakirja perustuu eri kustantajien laadukkaisiin sanakirjoihin. Online-palvelun ja sisällön tuottaa suomalainen kieliteknologiayritys Redfox Languages Oy.

1,4 MILJOONAA KÄYTTÄJÄÄ

Redfox kielipalvelulla on 1,4 miljoonaa käyttäjää. Suurin osa käyttäjistä tulee yrityksistä ja valtion virastoista, myös yliopistot ja oppilaitokset on suuri käyttäjäryhmä. Maaliskuussa 2020 käytäjämäärä on kaksinkertaistunut edelliseen vuoteen verrattuna, syynä on koronaepidemia ja etätöihin siirtyneet ihmiset. Uskomme myös että palvelun uudet päivitykset ovat lisänneet käyttäjämäärää. Sanakirjan koko 41-kielinen yleiskielen sanakirja sekä erikoisalan sanakirjat ovat saaneet täysin uusitut laajennetut versiot 18.3.2020. Erityisesti tekniikan, kaupan ja laki-alan aineistot ovat laajentuneet merkittävästi. Mikäli tarvitset vieläkin laajemmat kielipalvelut, tutustu Redfox Pro ja Redfox Master-kielipalveluihin. Lisätietoja löydät:  Marketista