game englannista suomeksi

Käännös Konteksti Ääninäyte
substantiivi
 1. taito ability to successfully seduce someone  
 2. kyky ability to successfully seduce someone  
 3. peli activity described by a set of rules, especially for the purpose of entertainment  
 4. peli amorous dalliance  
 5. kortti card games: point awarded to the player whose cards add up to the largest sum  
 6. peli equipment that enables such activity, particularly as packaged under a title  
 7. sotaharjoitus exercise simulating warfare  
 8. ala field of an industry or profession  
 9. taito mastery; the ability to excel at something  
 10. peli number of points necessary to win a game  
 11. peli one's manner, style, or performance in playing a game  
 12. peli particular instance of playing a game; match  
 13. ottelu particular instance of playing a game; match  
 14. leikki playful activity that may be unstructured, amusement, pastime  
 15. peli questionable, unethical, or illegal practice  
 16. peli something that resembles a game with rules  
 17. peli that which is gained, such as the stake in a game  
 18. riista wild animals hunted for food  
verbi
 1. pelata To play games and be a gamer  
 2. pelailla To play games and be a gamer  
 3. huijata to defeat the rules in order to obtain a result  
Käännös Konteksti Ääninäyte
Erikoisalojen sanakirja
 1. peli OIKEUS, YMPÄRISTÖ
 2. riista YMPÄRISTÖ
 3. riistaeläimet Luonnontieteet ja soveltavat tieteet, MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALASTUS
Käännös Konteksti Ääninäyte
TermBank
 1. riista Liha-ala / teuraseläimet / villit, luonnonvaraiset nisäkkäät ja linnut, jotka ovat metsästyksen kohteena niistä saatavan lihan tai turkisten takia  
Määritelmä Konteksti
adjektiivi
 1. halukas, valmis johonkin
 2. taistelutahtoinen, sisukas
substantiivi
 1. peli
 2. leikki
 3. riista
verbi
 1. pelata uhkapeliä
 2. pelata video- t. tietokonepelejä
 3. (transitiivinen) käyttää hyväkseen järjestelmää, porsaanreikiä yms.
Määritelmä Konteksti
substantiivi
 1. A playful or competitive activity.
  A playful activity that may be unstructured; an amusement or pastime.
  (countable) An activity described by a set of rules, especially for the purpose of entertainment, often competitive or having an explicit goal.
  (countable) A particular instance of playing a game; match.
  That which is gained, such as the stake in a game.
  The number of points necessary to win a game.
  (card games) In some games, a point awarded to the player whose cards add up to the largest sum.
  (countable) The equipment that enables such activity, particularly as packaged under a title.
  One's manner, style, or performance in playing a game.
  (obsolete, uncountable) An amorous dalliance.
 2. (countable) A video game.
 3. (countable, informal, nearly always singular) A field of gainful activity, as an industry or profession.
 4. (countable, figuratively) Something that resembles a game with rules, despite not being designed.
 5. (countable, military) An exercise simulating warfare, whether computerized or involving human participants.
 6. (uncountable) Wild animals hunted for food.
 7. (uncountable, informal, used mostly of males) The ability to seduce someone, usually by strategy.
 8. (uncountable, slang) Mastery; the ability to excel at something.
 9. (countable) A questionable or unethical practice in pursuit of a goal; a scheme.
adjektiivi
 1. (colloquial) Willing to participate.
 2. (of an animal) That shows a tendency to continue to fight against another animal, despite being wounded, often severely.
 3. Persistent, especially in senses similar to the above.
 4. Injured, lame (of a limb).
verbi
 1. (intransitive) To gamble.
 2. (intransitive) To play video games.
 3. (transitive) To exploit loopholes in a system or bureaucracy in a way which defeats or nullifies the spirit of the rules in effect, usually to obtain a result which otherwise would be unobtainable.
 4. (transitive, slang, of males) To perform premeditated seduction strategy.
...
...

 

.

REDFOX ON SUOMEN SUURIN SANAKIRJA

Tämä on Redfox Free, joka on sinulle täysin ilmainen sanakirja ja kielipalvelu. Laadukas sanakirja sisältää yli 14 miljoonaa hakusanaa ja on todistetusti Suomen suurin sanakirja. Valittavanasi on kaikkiaan 41 eri kieltä ja 1 640 eri kieliparia. Sanakirja perustuu eri kustantajien laadukkaisiin sanakirjoihin. Online-palvelun ja sisällön tuottaa suomalainen kieliteknologiayritys Redfox Languages Oy.

1,4 MILJOONAA KÄYTTÄJÄÄ

Redfox kielipalvelulla on 1,4 miljoonaa käyttäjää. Suurin osa käyttäjistä tulee yrityksistä ja valtion virastoista, myös yliopistot ja oppilaitokset on suuri käyttäjäryhmä. Maaliskuussa 2020 käytäjämäärä on kaksinkertaistunut edelliseen vuoteen verrattuna, syynä on koronaepidemia ja etätöihin siirtyneet ihmiset. Uskomme myös että palvelun uudet päivitykset ovat lisänneet käyttäjämäärää. Sanakirjan koko 41-kielinen yleiskielen sanakirja sekä erikoisalan sanakirjat ovat saaneet täysin uusitut laajennetut versiot 18.3.2020. Erityisesti tekniikan, kaupan ja laki-alan aineistot ovat laajentuneet merkittävästi. Mikäli tarvitset vieläkin laajemmat kielipalvelut, tutustu Redfox Pro ja Redfox Master-kielipalveluihin. Lisätietoja löydät:  Marketista