ground englannista suomeksi

Käännös Konteksti Ääninäyte
substantiivi
 1. puitteet background, context, framework, surroundings  
 2. kehys background, context, framework, surroundings  
 3. runko background, context, framework, surroundings  
 4. ympäristö background, context, framework, surroundings  
 5. peruste basis, foundation, groundwork  
 6. syy basis, foundation, groundwork  
 7. perusta basis, foundation, groundwork  
 8. pohja bottom of a body of water  
 9. maajohdin electrical conductor connected to point of zero potential  
 10. maa electrical conductor connected to point of zero potential  
 11. maa electrical point of zero potential  
 12. kenttä football field  
 13. maaperä soil, earth  
 14. maa soil, earth  
 15. maanpinta surface of the Earth  
 16. maa surface of the Earth  
verbi
 1. maattaa to connect an electrical conductor  
 2. maadoittaa to connect an electrical conductor  
 3. määrätä lentokieltoon to forbid an aircraft or pilot to fly  
 4. oppia perusteet to gain a basic education of a particular subject  
 5. pistää kotiarestiin to require a child to remain at home  
 6. pistää arestiin to require a child to remain at home  
adjektiivi
 1. jauhettu crushed, or reduced to small particles.  
Käännös Konteksti Ääninäyte
Erikoisalojen sanakirja
 1. maa Luonnontieteet ja soveltavat tieteet, MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALASTUS
 2. maaperä Luonnontieteet ja soveltavat tieteet, MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALASTUS
 3. maasto LIIKENNE, maaliikenne
 4. maadoitusjohdin Elektroniikka ja sähkötekniikka
Määritelmä Konteksti
substantiivi
 1. maa
 2. maaperä
 3. perustus
 4. maajohto, maapotentiaali amerikanenglantia
 5. (monikollinen) (kahvin) purut
 6. (monikollinen) piha-alue
 7. (monikollinen) peruste, syy
 8. fishing ~s kalavedet
verbi
 1. maadoittaa, maattaa
 2. panna kotiarestiin
 3. lentävistä esineistä, eläimistä: jäädä maahan
 4. ajaa karille
 5. (taivutusmuoto) imperfektimuoto ja partisiipin perfekti verbistä grind
Määritelmä Konteksti
substantiivi
 1. (uncountable) The surface of the Earth, as opposed to the sky or water or underground.
 2. (uncountable) Terrain.
 3. (uncountable) Soil, earth.
 4. (countable) The bottom of a body of water.
 5. Basis, foundation, groundwork, legwork.
 6. Reason, (epistemic) justification, cause.
 7. Background, context, framework, surroundings.
 8. (historical) The area on which a battle is fought, particularly as referring to the area occupied by one side or the other. Often, according to the eventualities, "to give ground" or "to gain ground".
 9. (figuratively) Hence, by extension, advantage given or gained in any contest; e.g. in football, chess, debate or academic discourse.
 10. plain surface upon which the figures of an artistic composition are set.
 11. In sculpture, a flat surface upon which figures are raised in relief.
 12. In point lace, the net of small meshes upon which the embroidered pattern is applied.
 13. In etching, a gummy substance spread over the surface of a metal to be etched, to prevent the acid from eating except where an opening is made by the needle.
 14. (architecture, chiefly in the plural) One of the pieces of wood, flush with the plastering, to which mouldings etc. are attached.
 15. (countable) A soccer stadium.
 16. (electricity, and ) An electrical conductor connected to the earth, or a large conductor whose electrical potential is taken as zero (such as a steel chassis).
 17. (countable, cricket) The area of grass on which a match is played (a cricket field); the entire arena in which it is played; the part of the field behind a batsman's popping crease where he can not be run out (hence to make one's ground).
 18. (music) A composition in which the bass, consisting of a few bars of independent notes, is continually repeated to a varying melody.
 19. (music) The tune on which descants are raised; the plain song.
 20. The pit of a theatre.
verbi
 1. To connect (an electrical conductor or device) to a ground.
 2. (transitive) To punish, especially a child or teenager, by forcing him/her to stay at home and/or give up certain privileges.
 3. (transitive) To forbid (an aircraft or pilot) to fly.
 4. To give a basic education in a particular subject; to instruct in elements or first principles.
 5. (baseball) To hit a ground ball. Compare fly (verb(regular)) and line (verb).
 6. (cricket) (of a batsman) to place his bat, or part of his body, on the ground behind the popping crease so as not to be run out
 7. (intransitive) To run aground; to strike the bottom and remain fixed.
 8. To found; to fix or set, as on a foundation, reason, or principle; to furnish a ground for; to fix firmly.
 9. (fine arts) To cover with a ground, as a copper plate for etching, or as paper or other materials with a uniform tint as a preparation for ornament.
 10. To improve or focus the mental or emotional state of.
 11. simple past tense and past participle of grind
adjektiivi
 1. Crushed, or reduced to small particles.
 2. Processed by grinding.
...
...

 

.

REDFOX ON SUOMEN SUURIN SANAKIRJA

Tämä on Redfox Free, joka on sinulle täysin ilmainen sanakirja ja kielipalvelu. Laadukas sanakirja sisältää yli 14 miljoonaa hakusanaa ja on todistetusti Suomen suurin sanakirja. Valittavanasi on kaikkiaan 41 eri kieltä ja 1 640 eri kieliparia. Sanakirja perustuu eri kustantajien laadukkaisiin sanakirjoihin. Online-palvelun ja sisällön tuottaa suomalainen kieliteknologiayritys Redfox Languages Oy.

1,4 MILJOONAA KÄYTTÄJÄÄ

Redfox kielipalvelulla on 1,4 miljoonaa käyttäjää. Suurin osa käyttäjistä tulee yrityksistä ja valtion virastoista, myös yliopistot ja oppilaitokset on suuri käyttäjäryhmä. Maaliskuussa 2020 käytäjämäärä on kaksinkertaistunut edelliseen vuoteen verrattuna, syynä on koronaepidemia ja etätöihin siirtyneet ihmiset. Uskomme myös että palvelun uudet päivitykset ovat lisänneet käyttäjämäärää. Sanakirjan koko 41-kielinen yleiskielen sanakirja sekä erikoisalan sanakirjat ovat saaneet täysin uusitut laajennetut versiot 18.3.2020. Erityisesti tekniikan, kaupan ja laki-alan aineistot ovat laajentuneet merkittävästi. Mikäli tarvitset vieläkin laajemmat kielipalvelut, tutustu Redfox Pro ja Redfox Master-kielipalveluihin. Lisätietoja löydät:  Marketista