level englannista suomeksi

Käännös Konteksti Ääninäyte
adjektiivi
 1. [[sama at the same height as some reference  
 2. samalla tasolla at the same height as some reference  
 3. linjassa at the same height as some reference  
 4. kylmä being sensible  
 5. tasainen being unvaried  
 6. vakaa being unvaried  
 7. vaakasuora same height at all places  
substantiivi
 1. tasanko area of almost perfectly flat land  
 2. tasanne area of almost perfectly flat land  
 3. taso computer science: distance from the root node of a tree structure  
 4. taso degree or amount  
 5. tasa distance relative to a given reference elevation  
 6. taso distance relative to a given reference elevation  
 7. taso floor of a building  
 8. kerros floor of a building  
 9. taso gaming: discrete segment of a game  
 10. taso gaming: numeric value for a character's experience and power  
 11. vesivaaka tool  
 12. vatupassi tool  
verbi
 1. tasoittaa figurative: to bring to a common level or plane  
 2. tasoittaa sports: to make the score of a game equal  
 3. sovittaa jonkun tason mukaiseksi to adjust or adapt to a certain level  
 4. tasata to adjust or adapt to a certain level  
 5. tasapainottaa to adjust so as to make level  
 6. tasata to adjust so as to make level  
 7. tähdätä to aim or direct  
 8. kohdistaa to aim or direct  
 9. hävittää maan tasalle to destroy by reducing to ground level; to raze  
 10. edetä seuraavalle tasolle to progress to the next level  
 11. päästä seuraavalle tasolle to progress to the next level  
Käännös Konteksti Ääninäyte
Erikoisalojen sanakirja
 1. taso Ilma- ja avaruusliikenne
 2. vaaituskoje LIIKENNE, maaliikenne
 3. kosketintaso Elektroniikka ja sähkötekniikka
 4. korkeus LIIKENNE, TEOLLISUUS
 5. lentokorkeus Ilma- ja avaruusliikenne
Käännös Konteksti Ääninäyte
TermBank
 1. taso Electromagnetic compatibility / value of a quantity, such as a power or a field quantity, measured and/or evaluated in a specified manner during a specified time interval / Source: IEC Electropedia, reference IEV 161-03-01  
 2. taso Acoustics and electroacoustics / logarithm of the ratio of a given quantity to a reference quantity of the same kind. The base of the logarithm, the reference quantity, and the kind of level must be indicated / Source: IEC Electropedia, reference IEV 801-22-01  
Määritelmä Konteksti
adjektiivi
 1. tasainen
 2. vaakasuora, suorassa
substantiivi
 1. taso
 2. vesivaaka, vatupassi; linjalaser t. muu vastaava kohdistustyökalu
verbi
 1. tasoittaa; tasata; suoristaa
 2. kohdistaa
 3. panna matalaksi, tuhota maan tasalle
 4. ( ~ with) puhua suoraan, kohdata rehellisesti
Määritelmä Konteksti
adjektiivi
 1. The same height at all places; parallel to a flat ground.
 2. At the same height as some reference; constructed as level with.
 3. Unvaried in frequency.
 4. Unvaried in volume.
 5. Calm.
 6. In the same position or rank.
 7. Straightforward; direct; clear.
 8. Well balanced; even; just; steady; impartial.
 9. (phonetics) Of even tone; without rising or falling inflection; monotonic.
 10. (physics) Perpendicular to a gravitational force.
substantiivi
 1. A tool for finding whether a surface is level, or for creating a horizontal or vertical line of reference.
 2. A distance relative to a given reference elevation.
 3. Degree or amount.
 4. Achievement or qualification.
 5. (computer science) Distance from the root node of a tree structure.
 6. (video games) One of several discrete segments of a game, generally increasing in difficulty and representing different locations in the game world.
 7. (role-playing games, video games) A numeric value that quantifies a character's experience and power.
 8. A floor of a multi-storey building.
 9. An area of almost perfectly flat land.
 10. (, education) A school grade or year.
verbi
 1. To adjust so as to make as flat or perpendicular to the ground as possible.
 2. To destroy by reducing to ground level; to raze.
 3. (role-playing games, video games) To progress to the next level.
 4. To aim or direct (a weapon, a stare, an accusation, etc).
 5. To direct or impose (a penalty, fine, etc) at or upon (someone).
 6. (sports) To make the score of a game equal.
 7. (figuratively) To bring to a common level or plane, in respect of rank, condition, character, privilege, etc.
 8. To adjust or adapt to a certain level.
 9. (usually with "with") To speak honestly and openly with.
...
...

 

.

REDFOX ON SUOMEN SUURIN SANAKIRJA

Tämä on Redfox Free, joka on sinulle täysin ilmainen sanakirja ja kielipalvelu. Laadukas sanakirja sisältää yli 14 miljoonaa hakusanaa ja on todistetusti Suomen suurin sanakirja. Valittavanasi on kaikkiaan 41 eri kieltä ja 1 640 eri kieliparia. Sanakirja perustuu eri kustantajien laadukkaisiin sanakirjoihin. Online-palvelun ja sisällön tuottaa suomalainen kieliteknologiayritys Redfox Languages Oy.

1,4 MILJOONAA KÄYTTÄJÄÄ

Redfox kielipalvelulla on 1,4 miljoonaa käyttäjää. Suurin osa käyttäjistä tulee yrityksistä ja valtion virastoista, myös yliopistot ja oppilaitokset on suuri käyttäjäryhmä. Maaliskuussa 2020 käytäjämäärä on kaksinkertaistunut edelliseen vuoteen verrattuna, syynä on koronaepidemia ja etätöihin siirtyneet ihmiset. Uskomme myös että palvelun uudet päivitykset ovat lisänneet käyttäjämäärää. Sanakirjan koko 41-kielinen yleiskielen sanakirja sekä erikoisalan sanakirjat ovat saaneet täysin uusitut laajennetut versiot 18.3.2020. Erityisesti tekniikan, kaupan ja laki-alan aineistot ovat laajentuneet merkittävästi. Mikäli tarvitset vieläkin laajemmat kielipalvelut, tutustu Redfox Pro ja Redfox Master-kielipalveluihin. Lisätietoja löydät:  Marketista