low englannista suomeksi

Käännös Konteksti Ääninäyte
adjektiivi
 1. matala being near the equator  
 2. alakuloinen depressed, sad  
 3. pieni designed for the slowest speed  
 4. alhainen despicable  
 5. ala-arvoinen despicable  
 6. vaatimaton humble in character or status  
 7. alhainen humble in character or status  
 8. matala in a position comparatively close to the ground  
 9. alhainen in a position comparatively close to the ground  
 10. alhainen lacking health or vitality; feeble; weak  
 11. heikko lacking health or vitality; feeble; weak  
 12. alhainen not high in amount or quantity  
 13. matala not high in amount or quantity  
 14. niukka not rich; plain; simple  
 15. matala of pitch  
 16. ala- phonetics: articulated with a low position of part of the tongue in relation to the palate  
 17. hiljainen quiet; soft; not loud  
 18. matala quiet; soft; not loud  
 19. yksinkertainen simple in complexity or development  
 20. alhainen simple in complexity or development  
 21. alhainen situated below the normal level  
 22. matala small in height  
substantiivi
 1. matala area of low pressure  
 2. matalapaine area of low pressure  
 3. alakulo depressed mood or situation  
 4. ykkönen lowest-speed gearing of a power-transmission system  
 5. ykkösvaihde lowest-speed gearing of a power-transmission system  
 6. pohja something that is low  
adverbi
 1. halvalla at a low price  
 2. hiljaa with a low voice or sound  
Käännös Konteksti Ääninäyte
Erikoisalojen sanakirja
 1. matalapaine Luonnontieteet ja soveltavat tieteet
 2. sykloni Luonnontieteet ja soveltavat tieteet
 3. matalapaineen alue Luonnontieteet ja soveltavat tieteet
 4. Euroopan jäteluettelo ympäristöpolitiikka
 5. LoW ympäristöpolitiikka
Määritelmä Konteksti
adjektiivi
 1. matala; alhainen
adverbi
 1. matalalle, alas, alhaalle
substantiivi
 1. matala taso, (kuvaannollisesti) pohja
 2. alakulo(isuus)
 3. (ilmatiede) matalapaine
Määritelmä Konteksti
adjektiivi
 1. Situated close to, or even below, the ground or another normal reference plane; not high or lofty.
  Pertaining to (or, especially of a language: spoken in) in an area which is at a lesser elevation, closer to sea level (especially near the sea), than other regions.
  (baseball, of a ball) Below the batter's knees.
 2. Of less than normal height; below the average or normal level from which elevation is measured.
 3. Not high in status, esteem, or rank, dignity, or quality. (Compare vulgar.)
 4. Humble, meek, not haughty.
 5. Disparaging; assigning little value or excellence.
 6. Being a nadir, a bottom.
 7. Depressed in mood, dejected, sad.
 8. Lacking health or vitality, strength or vivacity; feeble; weak.
 9. Small, not high (in amount or quantity, value, force, energy, etc).
  Having a small or comparatively smaller concentration of (a substance, which is often but not always linked by "in" when predicative).
  Depleted, or nearing deletion; lacking in supply.
 10. (especially in biology) Simple in complexity or development; (in several set phrases) favoring simplicity; (see e.g. low church, Low Tory).
 11. (in several set phrases) Being near the equator.
 12. (acoustics) Grave in pitch, due to being produced by relatively slow vibrations (wave oscillations); flat.
 13. Quiet; soft; not loud.
 14. (phonetics) Made with a relatively large opening between the tongue and the palate; made with (part of) the tongue positioned low in the mouth, relative to the palate.
 15. (card games) Lesser in value than other cards, denominations, suits, etc.
 16. (archaic) Not rich, seasoned, or nourishing; plain, simple.
 17. (of an automobile, gear, etc) Designed for a slow (or the slowest) speed.
substantiivi
 1. Something that is low; a low point.
 2. The minimum value attained by some quantity within a specified period.
 3. A depressed mood or situation.
 4. (meteorology) An area of low pressure; a depression.
 5. The lowest-speed gearing of a power-transmission system, especially of an automotive vehicle.
 6. (card games) The lowest trump, usually the deuce; the lowest trump dealt or drawn.
 7. (slang) (usually accompanied by "the") a cheap, cost-efficient, or advantageous payment or expense.
 8. (countable, , , dialect) A flame; fire; blaze.
 9. (archaic or obsolete) Barrow, mound, tumulus.
 10. (Scottish dialectal, archaic) A hill.
adverbi
 1. Close to the ground.
 2. Of a pitch, at a lower frequency.
 3. With a low voice or sound; not loudly; gently.
 4. Under the usual price; at a moderate price; cheaply.
 5. In a low mean condition; humbly; meanly.
 6. In a time approaching our own.
 7. (astronomy) In a path near the equator, so that the declination is small, or near the horizon, so that the altitude is small; said of the heavenly bodies with reference to the diurnal revolution.
verbi
 1. (obsolete, transitive) To depress; to lower.
 2. (intransitive) To moo.
 3. (, , dialect) To burn; to blaze.
 4. In a position comparatively close to the ground.
 5. Small in height.
 6. Situated below the normal level, or the mean elevation.
 7. Depressed, sad.
 8. Not high in amount or quantity.
 9. Of a pitch, suggesting a lower frequency.
 10. Quiet; soft; not loud.
 11. Despicable; lacking dignity; vulgar.
 12. Lacking health or vitality; feeble; weak.
 13. Being near the equator.
 14. Humble in character or status.
 15. Simple in complexity or development.
 16. Designed for the slowest speed, as in low gear.
 17. Articulated with a wide space between the flat tongue and the palette.
 18. Made, as a vowel, with a low position of part of the tongue in relation to the palate. phonetics
 19. Not rich, highly seasoned, or nourishing; plain; simple. archaic
erisnimi
 1. A surname​.
...
...

 

.

REDFOX ON SUOMEN SUURIN SANAKIRJA

Tämä on Redfox Free, joka on sinulle täysin ilmainen sanakirja ja kielipalvelu. Laadukas sanakirja sisältää yli 14 miljoonaa hakusanaa ja on todistetusti Suomen suurin sanakirja. Valittavanasi on kaikkiaan 41 eri kieltä ja 1 640 eri kieliparia. Sanakirja perustuu eri kustantajien laadukkaisiin sanakirjoihin. Online-palvelun ja sisällön tuottaa suomalainen kieliteknologiayritys Redfox Languages Oy.

1,4 MILJOONAA KÄYTTÄJÄÄ

Redfox kielipalvelulla on 1,4 miljoonaa käyttäjää. Suurin osa käyttäjistä tulee yrityksistä ja valtion virastoista, myös yliopistot ja oppilaitokset on suuri käyttäjäryhmä. Maaliskuussa 2020 käytäjämäärä on kaksinkertaistunut edelliseen vuoteen verrattuna, syynä on koronaepidemia ja etätöihin siirtyneet ihmiset. Uskomme myös että palvelun uudet päivitykset ovat lisänneet käyttäjämäärää. Sanakirjan koko 41-kielinen yleiskielen sanakirja sekä erikoisalan sanakirjat ovat saaneet täysin uusitut laajennetut versiot 18.3.2020. Erityisesti tekniikan, kaupan ja laki-alan aineistot ovat laajentuneet merkittävästi. Mikäli tarvitset vieläkin laajemmat kielipalvelut, tutustu Redfox Pro ja Redfox Master-kielipalveluihin. Lisätietoja löydät:  Marketista