make englannista suomeksi

Käännös Konteksti Ääninäyte
verbi
 1. tehdä to bring into success 
 2. tehdä to cause to be 
 3. saada to cause to do 
 4. olla to constitute 
 5. tehdä to construct 
 6. rakentaa to construct 
 7. pedata to cover with bedclothes 
 8. tehdä to create 
 9. luoda to create 
 10. ansaita to earn, to gain (money) 
 11. tienata to earn, to gain (money) 
 12. pakottaa to force to do 
 13. teettää to force to do 
 14. muotoilla to form 
 15. tehdä to indicate or suggest to be 
 16. tulkita to interpret 
 17. ajatella to interpret 
 18. tehdä to produce 
 19. tuottaa to produce 
 20. tunnistaa to recognise 
substantiivi
 1. merkki brand {{jump|t|brand|s}} 
 2. malli brand {{jump|t|brand|s}} 
Määritelmä Konteksti
substantiivi
 1. malli, merkki
 2. teko, valmiste
verbi
 1. tehdä
 2. valmistaa
 3. tienata, ansaita
 4. pystyä maksamaan
 5. ehtiä, saapua
 6. kulkea, mennä, pyrkiä
 7. make it, onnistua, pärjätä, menestyä
 8. make it to / make in time ehtiä; päästä
 9. (apuverbinä) saada tekemään jotain
 10. saada, hankkia (ystäviä, vihollisia)
 11. tunnistaa (rikolliseksi tms.), huomata (rikoksenteossa)
Määritelmä Konteksti
verbi
 1. (transitive) To create.
  To build, construct, or produce.
  To write or compose.
  To bring about; to effect or produce by means of some action.
  (religious) To create (the universe), especially (in Christianity) from nothing.
 2. (intransitive, now mostly colloquial) To behave, to act.
 3. (intransitive) To tend; to contribute; to have effect; with for or against.
 4. To constitute.
 5. (transitive) To add up to, have a sum of.
 6. (intransitive, construed with of, typically interrogative) To interpret.
 7. (transitive, usually stressed) To bring into success.
 8. (ditransitive, second object is an adjective or participle) To cause to be.
 9. To cause to appear to be; to represent as.
 10. (ditransitive, second object is a verb) To cause (to do something); to compel (to do something).
 11. (ditransitive, second object is a verb, can be stressed for emphasis or clarity) To force to do.
 12. (ditransitive, of a fact) To indicate or suggest to be.
 13. (transitive, of a bed) To cover neatly with bedclothes.
 14. (transitive, slang) To recognise, identify.
 15. (transitive, colloquial) To arrive at a destination, usually at or by a certain time.
 16. (intransitive, colloquial) To proceed (in a direction).
 17. (transitive) To cover (a given distance) by travelling. [from 16thc.]
 18. (transitive) To move at (a speed). [from 17thc.]
 19. To appoint; to name.
 20. (transitive, slang) To induct into the Mafia or a similar organization (as a made man).
 21. (intransitive, colloquial, euphemistic) To defecate or urinate.
 22. (transitive) To earn, to gain (money, points, membership or status).
 23. (transitive) To pay, to cover (an expense); chiefly used after expressions of inability.
 24. (obsolete, intransitive) To compose verses; to write poetry; to versify.
 25. To enact; to establish.
 26. To develop into; to prove to be.
 27. To form or formulate in the mind.
 28. To perform a feat.
 29. (obsolete) To act in a certain manner; to have to do; to manage; to interfere; to be active; often in the phrase to meddle or make.
 30. (obsolete) To increase; to augment; to accrue.
 31. (obsolete) To be engaged or concerned in.
 32. (now archaic) To cause to be (in a specified place), used after a subjective what.
 33. (transitive, euphemistic) To take the virginity of.
 34. (transitive) To have sexual intercourse with.
substantiivi
 1. (often of a car) Brand or kind; often paired with model. syn. transl.
 2. How a thing is made; construction. syn.
 3. Origin of a manufactured article; manufacture. syn.
 4. (uncountable) Quantity produced, especially of materials. syn.
 5. (dated) The act or process of making something, especially in industrial manufacturing. syn.
 6. A person's character or disposition. syn.
 7. (bridge) The declaration of the trump for a hand.
 8. (physics) The closing of an electrical circuit. syn.
 9. (computing) A software utility for automatically building large applications, or an implementation of this utility.
 10. (slang) Recognition or identification, especially from police records or evidence. syn.
 11. (slang, usually in phrase "easy make") Past or future target of seduction (usually female). syn.
 12. (slang, military) A promotion.
 13. A home-made project
 14. (basketball) A made basket.
 15. (dialectal) Mate; a spouse or companion.
 16. (, , , now rare) A halfpenny. [from 16th c.]
...
...

 

.

REDFOX ON SUOMEN SUURIN SANAKIRJA

Tämä on Redfox Free, joka on sinulle täysin ilmainen sanakirja ja kielipalvelu. Laadukas sanakirja sisältää yli 14 miljoonaa hakusanaa ja on todistetusti Suomen suurin sanakirja. Valittavanasi on kaikkiaan 41 eri kieltä ja 1 640 eri kieliparia. Sanakirja perustuu eri kustantajien laadukkaisiin sanakirjoihin. Online-palvelun ja sisällön tuottaa suomalainen kieliteknologiayritys Redfox Languages Oy.

1,4 MILJOONAA KÄYTTÄJÄÄ

Redfox kielipalvelulla on 1,4 miljoonaa käyttäjää. Suurin osa käyttäjistä tulee yrityksistä ja valtion virastoista, myös yliopistot ja oppilaitokset on suuri käyttäjäryhmä. Maaliskuussa 2020 käytäjämäärä on kaksinkertaistunut edelliseen vuoteen verrattuna, syynä on koronaepidemia ja etätöihin siirtyneet ihmiset. Uskomme myös että palvelun uudet päivitykset ovat lisänneet käyttäjämäärää. Sanakirjan koko 41-kielinen yleiskielen sanakirja sekä erikoisalan sanakirjat ovat saaneet täysin uusitut laajennetut versiot 18.3.2020. Erityisesti tekniikan, kaupan ja laki-alan aineistot ovat laajentuneet merkittävästi. Mikäli tarvitset vieläkin laajemmat kielipalvelut, tutustu Redfox Pro ja Redfox Master-kielipalveluihin. Lisätietoja löydät:  Marketista