on englannista suomeksi

Käännös Konteksti Ääninäyte
adjektiivi
 1. olla menoa destined  
 2. päällä in the state of being active, functioning or operating  
 3. -lla in the state of being active, functioning or operating  
 4. -llä in the state of being active, functioning or operating  
adverbi
 1. edelleen along, forwards (continuing an action)  
 2. edelleen continuing an action  
 3. on-[[puoli cricket: in, or towards the half of the field on the same side as the batsman's legs  
 4. päälle to an operating state  
prepositio
 1. -na at the date of  
 2. -nä at the date of  
 3. takia because of, or due to something  
 4. vuoksi because of, or due to something  
 5. -sta because of, or due to something  
 6. -stä because of, or due to something  
 7. perusteella because of, or due to something  
 8. johdosta because of, or due to something  
 9. seurauksena because of, or due to something  
 10. päällä covering  
 11. yllä covering  
 12. -sta dealing with the subject of  
 13. -stä dealing with the subject of  
 14. -lle math:having V as both domain and codomain  
 15. -lla math:having V as both domain and codomain  
 16. -llä math:having V as both domain and codomain  
 17. -lle math:having Vn as domain and V as codomain  
 18. -lla math:having Vn as domain and V as codomain  
 19. -llä math:having Vn as domain and V as codomain  
 20. päällä positioned at the upper surface of  
 21. -na some time during the day of  
 22. -nä some time during the day of  
 23. -lla touching; hanging from  
 24. -llä touching; hanging from  
Käännös Konteksti Ääninäyte
Erikoisalojen sanakirja
 1. oktaaniluku Kuljetusjärjestelyt, YMPÄRISTÖ, ENERGIA
 2. puristuskestävyys Kuljetusjärjestelyt, YMPÄRISTÖ, ENERGIA
Määritelmä Konteksti
prepositio
 1. päälle, päällä
 2. vastaa yl. suomen adessiivia (-lla / -llä), joissakin tapauksissa inessiiviä (-ssa / -ssä)
 3. viestintää ilmaisevien verbien tai siihen liittyvien substantiivien kanssa vastaa suomen elatiivia -sta/-stä
Määritelmä Konteksti
adjektiivi
 1. In the state of being active, functioning or operating.
 2. Performing according to schedule.
 3. (chiefly , informal, usually negative) Acceptable, appropriate.
 4. (informal) Destined, normally in the context of a challenge being accepted; involved, doomed.
 5. (baseball, informal) Having reached a base as a runner and being positioned there, awaiting further action from a subsequent batter.
 6. (euphemistic) Menstruating.
adverbi
 1. To an operating state.
 2. Along, forwards (continuing an action).
 3. In continuation, at length.
 4. (cricket) In, or towards the half of the field on the same side as the batsman's legs; the left side for a right-handed batsman; leg. (Can we add an for this sense?)
 5. (obsolete in the US) Later.
 6. Of betting odds, denoting a better than even chance. ''See also odds-on.
prepositio
 1. Positioned at the upper surface of, touching from above.
 2. At or near; adjacent to.
 3. Covering.
 4. At the date of.
 5. Some time during the day of.
 6. Dealing with the subject of, about, or concerning something.
 7. Touching; hanging from.
 8. (informal) In the possession of.
 9. Because of, or due to.
 10. Upon; at the time of (and often because of).
 11. Paid for by.
 12. Used to indicate a means or medium.
 13. Indicating a means of subsistence.
 14. Away or occupied with (e.g. a scheduled activity).
 15. Denoting performance or action by contact with the surface, upper part, or outside of anything; hence, by means of; with.
 16. Regularly taking (a drug).
 17. Under the influence of (a drug).
 18. (mathematics) Having identical domain and codomain.
 19. (mathematics) Having V^n as domain and V as codomain, for some set V and integer n.
 20. (mathematics) Generated by.
 21. Supported by (the specified part of itself).
 22. At a given time after the start of something; at.
 23. In addition to; besides; indicating multiplication or succession in a series.
 24. (obsolete, regional) of
 25. Indicating dependence or reliance; with confidence in.
 26. Toward; for; indicating the object of an emotion.
 27. (obsolete) At the peril of, or for the safety of.
 28. In the service of; connected with; of the number of.
 29. By virtue of; with the pledge of.
 30. To the account or detriment of; denoting imprecation or invocation, or coming to, falling, or resting upon.
 31. (especially when numbers of combatants or competitors are specified) Against; in opposition to.
 32. ( dialectal, ) Without.
verbi
 1. (transitive, , ) to switch on
substantiivi
 1. In the Japanese language, a pronunciation, or reading, of a kanji character that was originally based on the character's pronunciation in Chinese, contrasted with kun.
erisnimi
 1. Ontario, a province of Canada.
...
...

 

.

REDFOX ON SUOMEN SUURIN SANAKIRJA

Tämä on Redfox Free, joka on sinulle täysin ilmainen sanakirja ja kielipalvelu. Laadukas sanakirja sisältää yli 14 miljoonaa hakusanaa ja on todistetusti Suomen suurin sanakirja. Valittavanasi on kaikkiaan 41 eri kieltä ja 1 640 eri kieliparia. Sanakirja perustuu eri kustantajien laadukkaisiin sanakirjoihin. Online-palvelun ja sisällön tuottaa suomalainen kieliteknologiayritys Redfox Languages Oy.

1,4 MILJOONAA KÄYTTÄJÄÄ

Redfox kielipalvelulla on 1,4 miljoonaa käyttäjää. Suurin osa käyttäjistä tulee yrityksistä ja valtion virastoista, myös yliopistot ja oppilaitokset on suuri käyttäjäryhmä. Maaliskuussa 2020 käytäjämäärä on kaksinkertaistunut edelliseen vuoteen verrattuna, syynä on koronaepidemia ja etätöihin siirtyneet ihmiset. Uskomme myös että palvelun uudet päivitykset ovat lisänneet käyttäjämäärää. Sanakirjan koko 41-kielinen yleiskielen sanakirja sekä erikoisalan sanakirjat ovat saaneet täysin uusitut laajennetut versiot 18.3.2020. Erityisesti tekniikan, kaupan ja laki-alan aineistot ovat laajentuneet merkittävästi. Mikäli tarvitset vieläkin laajemmat kielipalvelut, tutustu Redfox Pro ja Redfox Master-kielipalveluihin. Lisätietoja löydät:  Marketista