one englannista suomeksi

Käännös Konteksti Ääninäyte
pronomini
 1. ihminen indefinite personal pronoun  
substantiivi
 1. ykkönen digit or figure  
 2. dollarin seteli dollar bill  
 3. ykkönen neutral element in multiplication  
 4. yksi neutral element in multiplication  
adjektiivi
 1. eräs a single, unspecified thing  
 2. yksi a single, unspecified thing  
 3. kunnon being a preeminent example  
 4. eräs being an unknown person with the specified name  
 5. yhtä mieltä in agreement  
 6. eräs of a period of time  
 7. ainoa sole, only  
 8. yksi the same  
 9. yksi whole, entire  
Käännös Konteksti Ääninäyte
Erikoisalojen sanakirja
 1. avoin verkkoympäristö Tietotekniikka ja tietojenkäsittely
Määritelmä Konteksti
numeraali
 1. (kardinaaliluku) yksi
pronomini
 1. (persoonapronomini) merkitykseltään passiivisen lauseen subjekti, käännetään suomen passiivilla tai merkitykseltään passiivisella yksikön kolmannella persoonalla
 2. (indefiniittinen) edellä mainitun substantiivin korvaava sana, jota ei yleensä käännetä; eräs; jokin; joku
 3. (indefiniittinen) one ... the other toinen ... toinen
 4. muuan, eräs
substantiivi
 1. ykkönen, yhden numero
Määritelmä Konteksti
numeraali
 1. The number represented by the Arabic numeral 1; the numerical value equal to that cardinal number.
 2. (number theory) The first positive number in the set of natural numbers.
 3. (set theory) The cardinality of the smallest nonempty set.
 4. (mathematics) The ordinality of an element which has no predecessor, usually called first or number one.
pronomini
 1. (impersonal pronoun, indefinite) One thing (among a group of others); one member of a group.
 2. (impersonal pronoun, sometimes with "the") The first mentioned of two things or people, as opposed to the other.
 3. (indefinite personal pronoun) Any person (applying to people in general).
 4. (pronoun) Any person, entity or thing.
substantiivi
 1. The digit or figure 1.
 2. (mathematics) The neutral element with respect to multiplication in a ring.
 3. A one-dollar bill.
 4. (cricket) One run scored by hitting the ball and running between the wickets; a single.
 5. A joke or amusing anecdote.
 6. (colloquial) A particularly special or compatible person or thing.
 7. (Internet slang, leetspeak, sarcastic) Used instead of ! to amplify an exclamation, parodying unskilled typists who forget to press the shift key while typing exclamation points, thus typing "1".
adjektiivi
 1. Of a period of time, being particular.
 2. Being a single, unspecified thing; a; any.
 3. Sole, only.
 4. Whole, entire.
 5. In agreement.
 6. The same.
 7. Being a preeminent example.
 8. Being an unknown person with the specified name; see also "a certain".
verbi
 1. To cause to become one; to gather into a single whole; to unite.
 2. to hunt
...
...

 

.

REDFOX ON SUOMEN SUURIN SANAKIRJA

Tämä on Redfox Free, joka on sinulle täysin ilmainen sanakirja ja kielipalvelu. Laadukas sanakirja sisältää yli 14 miljoonaa hakusanaa ja on todistetusti Suomen suurin sanakirja. Valittavanasi on kaikkiaan 41 eri kieltä ja 1 640 eri kieliparia. Sanakirja perustuu eri kustantajien laadukkaisiin sanakirjoihin. Online-palvelun ja sisällön tuottaa suomalainen kieliteknologiayritys Redfox Languages Oy.

1,4 MILJOONAA KÄYTTÄJÄÄ

Redfox kielipalvelulla on 1,4 miljoonaa käyttäjää. Suurin osa käyttäjistä tulee yrityksistä ja valtion virastoista, myös yliopistot ja oppilaitokset on suuri käyttäjäryhmä. Maaliskuussa 2020 käytäjämäärä on kaksinkertaistunut edelliseen vuoteen verrattuna, syynä on koronaepidemia ja etätöihin siirtyneet ihmiset. Uskomme myös että palvelun uudet päivitykset ovat lisänneet käyttäjämäärää. Sanakirjan koko 41-kielinen yleiskielen sanakirja sekä erikoisalan sanakirjat ovat saaneet täysin uusitut laajennetut versiot 18.3.2020. Erityisesti tekniikan, kaupan ja laki-alan aineistot ovat laajentuneet merkittävästi. Mikäli tarvitset vieläkin laajemmat kielipalvelut, tutustu Redfox Pro ja Redfox Master-kielipalveluihin. Lisätietoja löydät:  Marketista