order englannista suomeksi

Käännös Konteksti Ääninäyte
substantiivi
 1. järjestys arrangement, disposition  
 2. kunniamerkki awarded decoration  
 3. lahko biology: taxonomical classification  
 4. käsky command  
 5. komento command  
 6. lyöntijärjestys cricket: sequence in which a side’s batsmen bat  
 7. aste electronics: power of polynomial function in a circuit’s block  
 8. järjestys good arrangement  
 9. aste graph theory: number of vertices in a graph  
 10. aste highest exponent in a polynomial  
 11. veljeskunta religious group  
 12. lahko religious group  
 13. tilaus request for some product or service  
 14. ritarikunta society of knights  
verbi
 1. käskeä to issue a command  
 2. määrätä to issue a command  
 3. tilata to request some product or service  
 4. järjestää to set in (a good) order  
 5. järjestää to set in (any) order  
Käännös Konteksti Ääninäyte
Erikoisalojen sanakirja
 1. järjestys; määräys YMPÄRISTÖ
 2. lahko Luonnontieteet ja soveltavat tieteet
 3. määräys Euroopan unionin toimielimet ja virkamiehet, OIKEUS
 4. käsky OIKEUS
 5. päätös OIKEUS
 6. tilaus asiakirjat, Tietotekniikka ja tietojenkäsittely
 7. toimeksianto KAUPPA, Ydin- ja voimalateollisuus
Määritelmä Konteksti
substantiivi
 1. (countable) Arrangement, disposition, or sequence.
 2. (countable) A position in an arrangement, disposition, or sequence.
 3. (uncountable) The state of being well arranged.
 4. (countable) Conformity with law or decorum; freedom from disturbance; general tranquillity; public quiet.
 5. (countable) A command.
 6. (countable) A request for some product or service; a commission to purchase, sell, or supply goods.
 7. (countable) A group of religious adherents, especially monks or nuns, set apart within their religion by adherence to a particular rule or set of principles
 8. (countable) An association of knights
 9. any group of people with common interests.
 10. (countable) A decoration, awarded by a government, a dynastic house, or a religious body to an individual, usually for distinguished service to a nation or to humanity.
 11. (countable, taxonomy) A rank in the classification of organisms, below class and above family; a taxon at that rank.
 12. A number of things or persons arranged in a fixed or suitable place, or relative position; a rank; a row; a grade; especially, a rank or class in society; a distinct character, kind, or sort.
 13. An ecclesiastical grade or rank, as of deacon, priest, or bishop; the office of the Christian ministry; often used in the plural.
 14. (architecture) The disposition of a column and its component parts, and of the entablature resting upon it, in classical architecture; hence (as the column and entablature are the characteristic features of classical architecture) a style or manner of architectural designing.
 15. (cricket) The sequence in which a side’s batsmen bat; the batting order.
 16. (electronics) a power of polynomial function in an electronic circuit’s block, such as a filter, an amplifier, etc.
 17. (chemistry) The overall power of the rate law of a chemical reaction, expressed as a polynomial function of concentrations of reactants and products.
 18. (set theory) The cardinality, or number of elements in a set, group, or other structure regardable as a set.
 19. (group theory, of an element of a group) For given group G and element gG, the smallest positive natural number n, if it exists, such that (using multiplicative notation), gn = e, where e is the identity element of G; if no such number exists, the element is said to be of infinite order (or sometimes zero order).
 20. (graph theory) The number of vertices in a graph.
 21. (order theory) A partially ordered set.
 22. (order theory) The relation on a partially ordered set that determines that it is, in fact, a partially ordered set.
 23. (algebra) The sum of the exponents on the variables in a monomial, or the highest such among all monomials in a polynomial.
 24. (finance) A written direction to furnish someone with money or property; compare money order, postal order.
verbi
 1. (transitive) To set in some sort of order.
 2. (transitive) To arrange, set in proper order.
 3. (transitive) To issue a command to.
 4. (transitive) To request some product or service; to secure by placing an order.
 5. To admit to holy orders; to ordain; to receive into the ranks of the ministry.
erisnimi
 1. (Scouting) The Order of the Arrow.
...
...

 

.

REDFOX ON SUOMEN SUURIN SANAKIRJA

Tämä on Redfox Free, joka on sinulle täysin ilmainen sanakirja ja kielipalvelu. Laadukas sanakirja sisältää yli 14 miljoonaa hakusanaa ja on todistetusti Suomen suurin sanakirja. Valittavanasi on kaikkiaan 41 eri kieltä ja 1 640 eri kieliparia. Sanakirja perustuu eri kustantajien laadukkaisiin sanakirjoihin. Online-palvelun ja sisällön tuottaa suomalainen kieliteknologiayritys Redfox Languages Oy.

1,4 MILJOONAA KÄYTTÄJÄÄ

Redfox kielipalvelulla on 1,4 miljoonaa käyttäjää. Suurin osa käyttäjistä tulee yrityksistä ja valtion virastoista, myös yliopistot ja oppilaitokset on suuri käyttäjäryhmä. Maaliskuussa 2020 käytäjämäärä on kaksinkertaistunut edelliseen vuoteen verrattuna, syynä on koronaepidemia ja etätöihin siirtyneet ihmiset. Uskomme myös että palvelun uudet päivitykset ovat lisänneet käyttäjämäärää. Sanakirjan koko 41-kielinen yleiskielen sanakirja sekä erikoisalan sanakirjat ovat saaneet täysin uusitut laajennetut versiot 18.3.2020. Erityisesti tekniikan, kaupan ja laki-alan aineistot ovat laajentuneet merkittävästi. Mikäli tarvitset vieläkin laajemmat kielipalvelut, tutustu Redfox Pro ja Redfox Master-kielipalveluihin. Lisätietoja löydät:  Marketista