over englannista suomeksi

Käännös Konteksti Ääninäyte
adjektiivi
 1. lopussa ended  
 2. ohi ended  
adverbi
 1. uudestaan again  
 2. uudelleen again  
 3. tänne from one position or state to another  
 4. tuonne from one position or state to another  
 5. sinne from one position or state to another  
 6. nurin from upright to horizontal position  
 7. kumoon from upright to horizontal position  
 8. ympäri from upright to horizontal position  
 9. sivulle horizontally; from one place to another  
 10. sivuun horizontally; from one place to another  
 11. [[olla yötä overnight  
 12. läpi thoroughly, completely  
substantiivi
 1. ylijäämä surplus  
prepositio
 1. huolimatta above, in spite of, notwithstanding  
 2. -sta above, in spite of, notwithstanding  
 3. suhteessa by comparison: as compared to  
 4. yli by comparison: beyond, past, exceeding  
 5. ylitse by comparison: beyond, past, exceeding  
 6. olla ylittänyt by comparison: beyond, past, exceeding  
 7. enemmän kuin by comparison: more than; to a greater degree  
 8. -sta concerning or regarding  
 9. koskien concerning or regarding  
 10. yli finish with, done with  
 11. ohi finish with, done with  
 12. jaettuna math: divided by  
 13. per math: divided by  
 14. yli physical positioning: across or spanning  
 15. aikana physical positioning: across or spanning  
 16. yli physical positioning: from one position to another over an obstacle  
 17. ylitse physical positioning: from one position to another over an obstacle  
 18. päällä physical positioning: in such a way as to cover  
 19. -lla physical positioning: in such a way as to cover  
 20. päällä physical positioning: on top of; above  
 21. yllä physical positioning: on top of; above  
 22. yläpuolella physical positioning: on top of; above  
 23. yli physical positioning: on top of; above  
 24. -lla while using, consuming  
 25. ohessa while using, consuming  
interjektio
 1. kuuntelen end of sentence in radio communication  
Käännös Konteksti Ääninäyte
Erikoisalojen sanakirja
 1. kuuntelen Viestintä, Ilma- ja avaruusliikenne
Määritelmä Konteksti
adjektiivi
 1. (ajallisesti) ohi, loppu, päättynyt
prepositio
 1. yläpuolella
 2. yli
 3. jnk välityksellä
 4. enemmän kuin
 5. vastaa suomen elatiivia; jostakin, jhk liittyen, jnk suhteen
Määritelmä Konteksti
adjektiivi
 1. Discontinued; ended or concluded.
adverbi
 1. Thoroughly; completely; from beginning to end.
 2. To an excessive degree; overly.
 3. From an upright position to being horizontal.
 4. Horizontally; left to right or right to left.
 5. From one position or state to another.
 6. Overnight (throughout the night).
 7. (, usually with do) Again; another time; once more; over again.
 8. (procedure word, military) a procedure word meaning that a station is finished transmitting and is expecting a response.
substantiivi
 1. (cricket) A set of six legal balls bowled.
 2. Any surplus amount of money, goods delivered, etc.
 3. (rare, dialectal or obsolete) A shore, riverbank.
prepositio
 1. Physical positioning.
  On top of; above; higher than; further up.
  Across or spanning.
  In such a way as to cover.
  From one physical position to another via an obstacle that must be traversed vertically, first upwards and then downwards.
 2. By comparison.
  More than; to a greater degree.
  Beyond; past; exceeding; too much or too far.
  (in certain collocations) As compared to.
 3. Indicating relative status, authority, or power
 4. (mathematics) Divided by.
 5. (poker) Separates the three of a kind from the pair in a full house.
 6. Finished with; done with; from one state to another via a hindrance that must be solved or defeated; or via a third state that represents a significant difference from the first two.
 7. While using, especially while consuming.
 8. Concerning or regarding.
 9. Above, implying superiority after a contest; in spite of; notwithstanding.
interjektio
 1. In radio communications: end of sentence, ready to receive reply.
verbi
 1. (, transitive, dialect, obsolete) To go over, or jump over.
 2. (, intransitive, dialect, obsolete) To run about.
...
...

 

.

REDFOX ON SUOMEN SUURIN SANAKIRJA

Tämä on Redfox Free, joka on sinulle täysin ilmainen sanakirja ja kielipalvelu. Laadukas sanakirja sisältää yli 14 miljoonaa hakusanaa ja on todistetusti Suomen suurin sanakirja. Valittavanasi on kaikkiaan 41 eri kieltä ja 1 640 eri kieliparia. Sanakirja perustuu eri kustantajien laadukkaisiin sanakirjoihin. Online-palvelun ja sisällön tuottaa suomalainen kieliteknologiayritys Redfox Languages Oy.

1,4 MILJOONAA KÄYTTÄJÄÄ

Redfox kielipalvelulla on 1,4 miljoonaa käyttäjää. Suurin osa käyttäjistä tulee yrityksistä ja valtion virastoista, myös yliopistot ja oppilaitokset on suuri käyttäjäryhmä. Maaliskuussa 2020 käytäjämäärä on kaksinkertaistunut edelliseen vuoteen verrattuna, syynä on koronaepidemia ja etätöihin siirtyneet ihmiset. Uskomme myös että palvelun uudet päivitykset ovat lisänneet käyttäjämäärää. Sanakirjan koko 41-kielinen yleiskielen sanakirja sekä erikoisalan sanakirjat ovat saaneet täysin uusitut laajennetut versiot 18.3.2020. Erityisesti tekniikan, kaupan ja laki-alan aineistot ovat laajentuneet merkittävästi. Mikäli tarvitset vieläkin laajemmat kielipalvelut, tutustu Redfox Pro ja Redfox Master-kielipalveluihin. Lisätietoja löydät:  Marketista