reverse englannista suomeksi

Käännös Konteksti Ääninäyte
adjektiivi
 1. peruutus- causing movement in the opposite direction  
 2. käänteinen having the order of its constituents moved backwards  
 3. päinvastainen having the order of its constituents moved backwards  
substantiivi
 1. peruutusvaihde gear  
 2. vastakohta opposite of something  
 3. käänteinen opposite of something  
 4. kääntyminen reversal  
 5. käännös reversal  
 6. takaisku setback, misfortune  
 7. kääntöpuoli side of a medal, badge, or coin opposite the obverse  
 8. klaava side of a medal, badge, or coin opposite the obverse  
 9. toinen puoli side of something facing away; opposite of front  
 10. kääntöpuoli side of something facing away; opposite of front  
verbi
 1. kääntää chemistry: to change the direction of a reaction  
 2. ajaa takaperin to cause a mechanism or vehicle to operate or move in the opposite directions  
 3. kumota to revoke a law  
 4. vaihtaa (+ genitive plural +) paikkaa to transpose the positions of two things  
 5. kääntää ympäri to turn something around  
 6. kääntää to turn something around  
 7. kääntää to turn something inside out or upside down  
Käännös Konteksti Ääninäyte
Erikoisalojen sanakirja
 1. arvopuoli
 2. muuttua vastakkaissuuntaiseksi Ilma- ja avaruusliikenne
 3. reverssityöntövoima LIIKENNE, maaliikenne, konepajateollisuus
 4. suunnanvaihto konepajateollisuus
Määritelmä Konteksti
adjektiivi
 1. käänteinen, päinvastainen
substantiivi
 1. kääntöpuoli
 2. peruutusvaihde
verbi
 1. kumota (laki)
 2. (oikeustiede, amerikanenglantia) kumota (alemman oikeusasteen tuomio, päätös)
Määritelmä Konteksti
adjektiivi
 1. Opposite, contrary; going in the opposite direction. [from 14th c.]
 2. Pertaining to engines, vehicle movement etc. moving in a direction opposite to the usual direction. [from 19th c.]
 3. (rail transport, of points) To be in the non-default position; to be set for the lesser-used route.
 4. Turned upside down; greatly disturbed.
 5. (botany) Reversed.
 6. (genetics) In which cDNA synthetization is obtained from an RNA template.
adverbi
 1. (now rare) In a reverse way or direction; upside-down. [from 16thc. (from the 14thc. in Middle English)]
substantiivi
 1. The opposite of something. [from 14th c.]
 2. The act of going backwards; a reversal. [from 15th c.]
 3. A piece of misfortune; a setback. [from 16th c.]
 4. The tails side of a coin, or the side of a medal or badge that is opposite the obverse. [from 17th c.]
 5. The side of something facing away from a viewer, or from what is considered the front; the other side. [from 18th c.]
 6. The gear setting of an automobile that makes it travel backwards. [from 19th c.]
 7. A thrust in fencing made with a backward turn of the hand; a backhanded stroke.
 8. (surgery) A turn or fold made in bandaging, by which the direction of the bandage is changed.
verbi
 1. (transitive) To turn something around so that it faces the opposite direction or runs in the opposite sequence.
 2. (transitive) To turn something inside out or upside down.
 3. (transitive) To transpose the positions of two things.
 4. (transitive) To change totally; to alter to the opposite.
 5. (obsolete, intransitive) To return, come back.
 6. (obsolete, transitive) To turn away; to cause to depart.
 7. (obsolete, transitive) To cause to return; to recall.
 8. (law) To revoke a law, or to change a decision into its opposite.
 9. (ergative) To cause a mechanism or a vehicle to operate or move in the opposite direction to normal.
 10. (chemistry) To change the direction of a reaction such that the products become the reactants and vice-versa.
 11. (rail transport, transitive) To place a set of points in the reverse position
 12. (rail transport, intransitive, of points) to move from the normal position to the reverse position
 13. To overthrow; to subvert.
...
...

 

.

REDFOX ON SUOMEN SUURIN SANAKIRJA

Tämä on Redfox Free, joka on sinulle täysin ilmainen sanakirja ja kielipalvelu. Laadukas sanakirja sisältää yli 14 miljoonaa hakusanaa ja on todistetusti Suomen suurin sanakirja. Valittavanasi on kaikkiaan 41 eri kieltä ja 1 640 eri kieliparia. Sanakirja perustuu eri kustantajien laadukkaisiin sanakirjoihin. Online-palvelun ja sisällön tuottaa suomalainen kieliteknologiayritys Redfox Languages Oy.

1,4 MILJOONAA KÄYTTÄJÄÄ

Redfox kielipalvelulla on 1,4 miljoonaa käyttäjää. Suurin osa käyttäjistä tulee yrityksistä ja valtion virastoista, myös yliopistot ja oppilaitokset on suuri käyttäjäryhmä. Maaliskuussa 2020 käytäjämäärä on kaksinkertaistunut edelliseen vuoteen verrattuna, syynä on koronaepidemia ja etätöihin siirtyneet ihmiset. Uskomme myös että palvelun uudet päivitykset ovat lisänneet käyttäjämäärää. Sanakirjan koko 41-kielinen yleiskielen sanakirja sekä erikoisalan sanakirjat ovat saaneet täysin uusitut laajennetut versiot 18.3.2020. Erityisesti tekniikan, kaupan ja laki-alan aineistot ovat laajentuneet merkittävästi. Mikäli tarvitset vieläkin laajemmat kielipalvelut, tutustu Redfox Pro ja Redfox Master-kielipalveluihin. Lisätietoja löydät:  Marketista