right englannista suomeksi

Käännös Konteksti Ääninäyte
adjektiivi
 1. oikea appropriate, fit for purpose 
 2. oikeistolainen conservative 
 3. oikea conservative 
 4. terve healthy, sane, competent 
 5. oikea of direction, opposite of left 
 6. oikeanpuoleinen of direction, opposite of left 
 7. suora perpendicular 
 8. oikea perpendicular 
 9. suora straight, not bent 
adverbi
 1. oikein according to fact or truth 
 2. todella according to fact or truth 
 3. aivan exactly 
 4. ihan exactly 
 5. aivan immediately, directly 
 6. ihan immediately, directly 
 7. suoraan immediately, directly 
 8. oikein in a correct manner 
 9. oikealla on the right side 
 10. oikein to a great extent 
 11. oikealle towards the right side 
 12. oikeaan towards the right side 
 13. oikein very, extremely 
interjektio
 1. ihan miten vain I have no opinion 
 2. aivan I have no opinion 
 3. no niin adding seriousness or decisiveness before a statement 
 4. aivan changing the subject in a discussion 
 5. eikö niin checking agreement 
 6. aivan yes, that is correct; I agree 
substantiivi
 1. oikeus legal or moral entitlement 
 2. oikea right hand 
 3. oikea right, not left, side 
 4. oikeisto right-wing politicians and parties 
 5. oikeus which complies with justice, law or reason 
verbi
 1. oieta (intransitive) to return to normal upright position 
 2. nousta pystyyn (intransitive) to return to normal upright position 
 3. korjata to correct 
 4. nostaa pystyyn to set upright 
 5. kääntää oikein päin to set upright 
Määritelmä Konteksti
adjektiivi
 1. oikea, ei väärä
 2. oikeanpuoleinen
substantiivi
 1. oikeus (vapaus tehdä tai olla tekemättä jtk)
 2. oikeisto politiikka
verbi
 1. korjata, oikaista
Määritelmä Konteksti
adjektiivi
 1. (archaic) Straight, not bent.
 2. (geometry) Of an angle, having a size of 90 degrees, or one quarter of a complete rotation; the angle between two perpendicular lines.
 3. (geometry) Of a geometric figure, incorporating a right angle between edges, faces, axes, etc.
 4. Complying with justice, correctness or reason; correct, just, true.
 5. Appropriate, perfectly suitable; fit for purpose.
 6. Healthy, sane, competent.
 7. Real; veritable (used emphatically).
 8. All right; not requiring assistance.
 9. (dated) Most favourable or convenient; fortunate.
 10. Designating the side of the body which is positioned to the east if one is facing north. This arrow points to the right: →
 11. Designed to be placed or worn outward.
 12. (politics) Pertaining to the political right; conservative.
adverbi
 1. On the right side.
 2. Towards the right side.
 3. Exactly, precisely.
 4. Immediately, directly.
 5. (, , dialect) Very, extremely, quite.
 6. According to fact or truth; actually; truly; really.
 7. In a correct manner.
 8. (dated, still used in some titles) To a great extent or degree.
interjektio
 1. Yes, that is correct; I agree.
 2. I agree with whatever you say; I have no opinion.
 3. Signpost word to change the subject in a discussion or discourse.
 4. Used to check agreement at the end of an utterance.
 5. Used to add seriousness or decisiveness before a statement.
substantiivi
 1. That which complies with justice, law or reason.
 2. A legal, just or moral entitlement.
 3. The right side or direction.
 4. The right hand.
 5. (politics) The ensemble of right-wing political parties; political conservatives as a group.
 6. The outward or most finished surface, as of a coin, piece of cloth, a carpet, etc.
verbi
 1. (transitive) To correct.
 2. (transitive) To set upright.
 3. (intransitive) To return to normal upright position.
 4. (transitive) To do justice to; to relieve from wrong; to restore rights to; to assert or regain the rights of.
...
...

 

.

REDFOX ON SUOMEN SUURIN SANAKIRJA

Tämä on Redfox Free, joka on sinulle täysin ilmainen sanakirja ja kielipalvelu. Laadukas sanakirja sisältää yli 14 miljoonaa hakusanaa ja on todistetusti Suomen suurin sanakirja. Valittavanasi on kaikkiaan 41 eri kieltä ja 1 640 eri kieliparia. Sanakirja perustuu eri kustantajien laadukkaisiin sanakirjoihin. Online-palvelun ja sisällön tuottaa suomalainen kieliteknologiayritys Redfox Languages Oy.

1,4 MILJOONAA KÄYTTÄJÄÄ

Redfox kielipalvelulla on 1,4 miljoonaa käyttäjää. Suurin osa käyttäjistä tulee yrityksistä ja valtion virastoista, myös yliopistot ja oppilaitokset on suuri käyttäjäryhmä. Maaliskuussa 2020 käytäjämäärä on kaksinkertaistunut edelliseen vuoteen verrattuna, syynä on koronaepidemia ja etätöihin siirtyneet ihmiset. Uskomme myös että palvelun uudet päivitykset ovat lisänneet käyttäjämäärää. Sanakirjan koko 41-kielinen yleiskielen sanakirja sekä erikoisalan sanakirjat ovat saaneet täysin uusitut laajennetut versiot 18.3.2020. Erityisesti tekniikan, kaupan ja laki-alan aineistot ovat laajentuneet merkittävästi. Mikäli tarvitset vieläkin laajemmat kielipalvelut, tutustu Redfox Pro ja Redfox Master-kielipalveluihin. Lisätietoja löydät:  Marketista