separate englannista suomeksi

Käännös Konteksti Ääninäyte
adjektiivi
 1. erillinen apart from; not connected to  
 2. eri apart from; not connected to  
 3. irtonainen apart from; not connected to  
 4. erillinen followed by "from": not together with  
 5. erillään followed by "from": not together with  
verbi
 1. erottaa to cause to be separate  
 2. erottaa to disunite, disconnect  
 3. erottaa to divide into separate parts  
 4. jakaa to divide into separate parts  
 5. erottua to divide itself  
Käännös Konteksti Ääninäyte
Erikoisalojen sanakirja
 1. eripainos Viestintä
Määritelmä Konteksti
adjektiivi
 1. erillinen, erillis-; eri; yksittäinen
substantiivi
 1. (myytävä) yksittäiskappale
verbi
 1. erottaa, erotella (ainetta); separoida (maitoa)
 2. erkaannuttaa, erottaa (sosiaalisesti)
 3. (aineesta) jakaantua osiin
Määritelmä Konteksti
adjektiivi
 1. Apart from (the rest); not connected to or attached to (anything else).
 2. (followed by “from”) Not together (with); not united (to).
verbi
 1. (transitive) To divide (a thing) into separate parts.
 2. (transitive) To disunite from a group or mass; to disconnect.
 3. (transitive) To cause (things or people) to be separate.
 4. (intransitive) To divide itself into separate pieces or substances.
 5. (obsolete) To set apart; to select from among others, as for a special use or service.
substantiivi
 1. (usually in the plural) Anything that is sold by itself, especially an article of clothing.
...
...

 

.

REDFOX ON SUOMEN SUURIN SANAKIRJA

Tämä on Redfox Free, joka on sinulle täysin ilmainen sanakirja ja kielipalvelu. Laadukas sanakirja sisältää yli 14 miljoonaa hakusanaa ja on todistetusti Suomen suurin sanakirja. Valittavanasi on kaikkiaan 41 eri kieltä ja 1 640 eri kieliparia. Sanakirja perustuu eri kustantajien laadukkaisiin sanakirjoihin. Online-palvelun ja sisällön tuottaa suomalainen kieliteknologiayritys Redfox Languages Oy.

1,4 MILJOONAA KÄYTTÄJÄÄ

Redfox kielipalvelulla on 1,4 miljoonaa käyttäjää. Suurin osa käyttäjistä tulee yrityksistä ja valtion virastoista, myös yliopistot ja oppilaitokset on suuri käyttäjäryhmä. Maaliskuussa 2020 käytäjämäärä on kaksinkertaistunut edelliseen vuoteen verrattuna, syynä on koronaepidemia ja etätöihin siirtyneet ihmiset. Uskomme myös että palvelun uudet päivitykset ovat lisänneet käyttäjämäärää. Sanakirjan koko 41-kielinen yleiskielen sanakirja sekä erikoisalan sanakirjat ovat saaneet täysin uusitut laajennetut versiot 18.3.2020. Erityisesti tekniikan, kaupan ja laki-alan aineistot ovat laajentuneet merkittävästi. Mikäli tarvitset vieläkin laajemmat kielipalvelut, tutustu Redfox Pro ja Redfox Master-kielipalveluihin. Lisätietoja löydät:  Marketista