sign englannista suomeksi

Käännös Konteksti Ääninäyte
substantiivi
 1. merkki any of several specialized non-alphabetic symbols  
 2. kyltti flat object bearing a message  
 3. kilpi flat object bearing a message  
 4. opaste flat object bearing a message  
 5. merkki flat object bearing a message  
 6. liikennemerkki flat object bearing a message  
 7. viittoma linguistic unit in sign language  
 8. viittomakieli linguistic unit in sign language  
 9. merkki linguistic unit in sign language  
 10. ennusmerkki linguistic unit in sign language  
 11. etumerkki math: positive or negative polarity  
 12. merkki meaningful gesture  
 13. ele meaningful gesture  
 14. merkki medicine: property of the body that indicates a disease  
 15. tunnus military emblem  
 16. jälki physical evidence left by an animal  
 17. merkki visible indication  
 18. oire visible indication  
verbi
 1. viittoa intransitive: to communicate using sign language  
 2. allekirjoittaa to make (a document) official by writing one's signature  
 3. rekrytoida to persuade a sports player etc. to sign a contract  
 4. allekirjoittaa to write one's signature on a document  
 5. allekirjoittaa to write one's signature somewhere  
 6. kirjoittaa nimi to write one's signature somewhere  
Käännös Konteksti Ääninäyte
Erikoisalojen sanakirja
 1. merkki Viestintä, Tutkimus ja immateriaalioikeus
 2. liikennemerkki LIIKENNE, maaliikenne
 3. etumerkki Teknologia ja tekninen sääntely
 4. löydös Terveys
 5. objektiivinen oire Terveys
 6. kyltti Ilma- ja avaruusliikenne
Käännös Konteksti Ääninäyte
TermBank
 1. kilpi Lighting / device that provides a visual signal by virtue of its situation, shape, colour or pattern, and sometimes by the use of symbols or alphanumeric characters. It may be internally illuminated / Source: IEC Electropedia, reference IEV 845-11-03  
Määritelmä Konteksti
Määritelmä Konteksti
substantiivi
 1. (sometimes also used uncountably) A visible indication.
 2. (Canada, US, , uncountable) Physical evidence left by an animal.
 3. A clearly visible object, generally flat, bearing a short message in words or pictures.
 4. A wonder; miracle; prodigy.
 5. (astrology) An astrological sign.
 6. (mathematics) Positive or negative polarity, as denoted by the + or - sign.
 7. A specific gesture or motion used to communicate by those with speaking or hearing difficulties; now specifically, a linguistic unit in sign language equivalent to word in spoken languages.
 8. (uncountable) Sign language in general.
 9. An omen.
 10. (medicine) A property of the body that indicates a disease and, unlike a symptom, is unlikely to be noticed by the patient.
 11. A military emblem carried on a banner or standard.
verbi
 1. To make a mark
  (transitive, now rare) To seal (a document etc.) with an identifying seal or symbol. [from 13th c.]
  (transitive) To mark, to put or leave a mark on. [from 14th c.]
  (transitive) To validate or ratify (a document) by writing one's signature on it. [from 15th c.]
  (transitive) More generally, to write one's signature on (something) as a means of identification etc. [from 15th c.]
  (transitive or reflexive) To write (one's name) as a signature. [from 16th c.]
  (intransitive) To write one's signature. [from 17th c.]
  (intransitive) To finalise a contractual agreement to work for a given sports team, record label etc. [from 19th c.]
  (transitive) To engage (a sports player, musician etc.) in a contract. [from 19th c.]
 2. To make the sign of the cross
  (transitive) To bless (someone or something) with the sign of the cross; to mark with the sign of the cross. [from 14th c.]
  (reflexive) To cross oneself. [from 15th c.]
 3. To indicate
  (intransitive) To communicate using a gesture or signal. [from 16th c.]
  (transitive) To communicate or make known (a meaning, intention, etc.) by a sign.
  (transitive) To communicate using gestures to (someone). [from 16th c.]
  (intransitive) To use sign language. [from 19th c.]
  (transitive) To furnish (a road etc.) with signs. [from 20th c.]
...
...

 

.

REDFOX ON SUOMEN SUURIN SANAKIRJA

Tämä on Redfox Free, joka on sinulle täysin ilmainen sanakirja ja kielipalvelu. Laadukas sanakirja sisältää yli 14 miljoonaa hakusanaa ja on todistetusti Suomen suurin sanakirja. Valittavanasi on kaikkiaan 41 eri kieltä ja 1 640 eri kieliparia. Sanakirja perustuu eri kustantajien laadukkaisiin sanakirjoihin. Online-palvelun ja sisällön tuottaa suomalainen kieliteknologiayritys Redfox Languages Oy.

1,4 MILJOONAA KÄYTTÄJÄÄ

Redfox kielipalvelulla on 1,4 miljoonaa käyttäjää. Suurin osa käyttäjistä tulee yrityksistä ja valtion virastoista, myös yliopistot ja oppilaitokset on suuri käyttäjäryhmä. Maaliskuussa 2020 käytäjämäärä on kaksinkertaistunut edelliseen vuoteen verrattuna, syynä on koronaepidemia ja etätöihin siirtyneet ihmiset. Uskomme myös että palvelun uudet päivitykset ovat lisänneet käyttäjämäärää. Sanakirjan koko 41-kielinen yleiskielen sanakirja sekä erikoisalan sanakirjat ovat saaneet täysin uusitut laajennetut versiot 18.3.2020. Erityisesti tekniikan, kaupan ja laki-alan aineistot ovat laajentuneet merkittävästi. Mikäli tarvitset vieläkin laajemmat kielipalvelut, tutustu Redfox Pro ja Redfox Master-kielipalveluihin. Lisätietoja löydät:  Marketista