slope englannista suomeksi

Käännös Konteksti Ääninäyte
substantiivi
 1. kaltevuus angle of a roof surface 
 2. rinne area of ground that tends evenly upward or downward 
 3. kaltevuus degree to which a surface tends upward or downward 
 4. jyrkkyys degree to which a surface tends upward or downward 
 5. gradientti math: slope of the line tangent to a curve at a given point 
 6. kulmakerroin mathematics 
 7. vinosilmä offensive: person of East Asian descent 
verbi
 1. pitää [[olka military: to hold a rifle at a slope 
 2. kallistaa to form with a slope 
 3. tehdä kallistus to form with a slope 
 4. viettää to tend steadily upward or downward 
 5. livahtaa to try to move surreptitiously 
 6. hiipiä to try to move surreptitiously 
Käännös Konteksti Ääninäyte
Erikoisalojen sanakirja
 1. "rinne, mäki" YMPÄRISTÖ
 2. rinne, mäki YMPÄRISTÖ
 3. vinolouhinta hiilikemianteollisuus, Talonrakennus- ja julkinen rakennustoiminta
 4. kaltevuus Elektroniikka ja sähkötekniikka
 5. tangentin kulmakerroin taloudellinen analyysi, Terveys
 6. loistehostatiikka kaupallinen jakelu, Teknologia ja tekninen sääntely, Ydin- ja voimalateollisuus, Elektroniikka ja sähkötekniikka
 7. lape Teollisuuspolitiikka ja teollisuuden rakenteet, Talonrakennus- ja julkinen rakennustoiminta
 8. kaade Luonnontieteet ja soveltavat tieteet
 9. kaltevuussuhde Luonnontieteet ja soveltavat tieteet, Talonrakennus- ja julkinen rakennustoiminta
Määritelmä Konteksti
adjektiivi
 1. vino
adverbi
 1. vinosti
substantiivi
 1. rinne maantiede
 2. kalteva pinta, luiska
 3. lape
 4. kaltevuus
 5. kulmakerroin matematiikka
 6. jyrkkyys käyrän matematiikka
 7. (halventava) vinosilmä
verbi
 1. kallistua, viettää
 2. kallistaa
Määritelmä Konteksti
substantiivi
 1. An area of ground that tends evenly upward or downward.
 2. The degree to which a surface tends upward or downward.
 3. (mathematics) The ratio of the vertical and horizontal distances between two points on a line; zero if the line is horizontal, undefined if it is vertical.
 4. (mathematics) The slope of the line tangent to a curve at a given point.
 5. The angle a roof surface makes with the horizontal, expressed as a ratio of the units of vertical rise to the units of horizontal length (sometimes referred to as run).
 6. (vulgar, offensive, ethnic slur) A person of Chinese or other East Asian descent.
verbi
 1. (intransitive) To tend steadily upward or downward.
 2. (transitive) To form with a slope; to give an oblique or slanting direction to; to incline or slant.
 3. (colloquial, usually followed by a preposition) To try to move surreptitiously.
 4. (military) To hold a rifle at a slope with forearm perpendicular to the body in front holding the butt, the rifle resting on the shoulder.
adjektiivi
 1. (obsolete) Sloping.
adverbi
 1. (obsolete) slopingly
...
...

 

.

REDFOX ON SUOMEN SUURIN SANAKIRJA

Tämä on Redfox Free, joka on sinulle täysin ilmainen sanakirja ja kielipalvelu. Laadukas sanakirja sisältää yli 14 miljoonaa hakusanaa ja on todistetusti Suomen suurin sanakirja. Valittavanasi on kaikkiaan 41 eri kieltä ja 1 640 eri kieliparia. Sanakirja perustuu eri kustantajien laadukkaisiin sanakirjoihin. Online-palvelun ja sisällön tuottaa suomalainen kieliteknologiayritys Redfox Languages Oy.

1,4 MILJOONAA KÄYTTÄJÄÄ

Redfox kielipalvelulla on 1,4 miljoonaa käyttäjää. Suurin osa käyttäjistä tulee yrityksistä ja valtion virastoista, myös yliopistot ja oppilaitokset on suuri käyttäjäryhmä. Maaliskuussa 2020 käytäjämäärä on kaksinkertaistunut edelliseen vuoteen verrattuna, syynä on koronaepidemia ja etätöihin siirtyneet ihmiset. Uskomme myös että palvelun uudet päivitykset ovat lisänneet käyttäjämäärää. Sanakirjan koko 41-kielinen yleiskielen sanakirja sekä erikoisalan sanakirjat ovat saaneet täysin uusitut laajennetut versiot 18.3.2020. Erityisesti tekniikan, kaupan ja laki-alan aineistot ovat laajentuneet merkittävästi. Mikäli tarvitset vieläkin laajemmat kielipalvelut, tutustu Redfox Pro ja Redfox Master-kielipalveluihin. Lisätietoja löydät:  Marketista