sound englannista suomeksi

Käännös Konteksti Ääninäyte
adjektiivi
 1. kondiksessa UK, slang: good or a good thing 
 2. hyväkuntoinen complete, solid, or secure 
 3. terve complete, solid, or secure 
 4. terve healthy 
 5. hyväkuntoinen healthy 
substantiivi
 1. ääni sensation perceived by the ear 
 2. ääni vibration capable of causing this 
 3. lahti long narrow inlet 
 4. vuono long narrow inlet 
 5. sukeltaa to dive downwards, of a whale 
 6. tutkia to probe 
 7. kokeilla to probe 
 8. sondeerata to probe 
 9. testata to test 
 10. koestaa to test 
 11. luodata to test 
 12. koetin a probe 
 13. sondi a probe 
verbi
 1. perustua law: to arise 
 2. soittaa to cause to produce a sound 
 3. kuulostaa to convey an impression by one's sound 
 4. soida to produce a sound 
 5. äännähtää to produce a sound 
 6. päästää ääni to produce a sound 
 7. kajahtaa to produce a sound 
 8. törähtää to produce a sound 
 9. ääntää to pronounce 
 10. lausua to pronounce 
erisnimi
 1. Juutinrauma strait that separates Zealand from Scania 
Käännös Konteksti Ääninäyte
Erikoisalojen sanakirja
 1. puhdas MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALASTUS
 2. puhdaspiirteinen MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALASTUS
 3. terve MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALASTUS
 4. oikea Tietotekniikka ja tietojenkäsittely
 5. akustinen värähtely Luonnontieteet ja soveltavat tieteet, YMPÄRISTÖ, Teknologia ja tekninen sääntely
 6. ääni Luonnontieteet ja soveltavat tieteet, YMPÄRISTÖ, Teknologia ja tekninen sääntely
 7. lahoton Luonnontieteet ja soveltavat tieteet, MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALASTUS
 8. virheetön Luonnontieteet ja soveltavat tieteet, MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALASTUS
Määritelmä Konteksti
adjektiivi
 1. terve, hyvässä kunnossa oleva
 2. järkevä
 3. syvä unesta
substantiivi
 1. ääni
 2. äänne
 3. vaikutelma
 4. salmi
 5. lahti (syvälle ulottuva, vuonomainen)
 6. (lääketiede) tähystin
verbi
 1. kuulostaa
 2. soida
 3. luodata
 4. (lääketiede) tähystää
Määritelmä Konteksti
adjektiivi
 1. Healthy.
 2. Complete, solid, or secure.
 3. (mathematics, logic) Having the property of soundness.
 4. (, slang) Good; acceptable; decent.
 5. (of sleep) Quiet and deep. Sound asleep means sleeping peacefully, often deeply.
 6. Heavy; laid on with force.
 7. Founded in law; legal; valid; not defective.
adverbi
 1. Soundly.
interjektio
 1. (, slang) Yes; used to show agreement or understanding, generally without much enthusiasm.
substantiivi
 1. A sensation perceived by the ear caused by the vibration of air or some other medium.
 2. A vibration capable of causing such sensations.
 3. (music) A distinctive style and sonority of a particular musician, orchestra etc
 4. Noise without meaning; empty noise.
 5. Earshot, distance within which a certain noise may be heard.
 6. (geography) A long narrow inlet, or a strait between the mainland and an island; also, a strait connecting two seas, or connecting a sea or lake with the ocean.
 7. The air bladder of a fish.
 8. A cuttlefish.
 9. (medicine) An instrument for probing or dilating; a sonde.
 10. A long, thin probe for sounding body cavities or canals such as the urethra.
 11. sand
verbi
 1. (intransitive) To produce a sound.
 2. (copulative) To convey an impression by one's sound.
 3. (intransitive) To be conveyed in sound; to be spread or published; to convey intelligence by sound.
 4. (intransitive, obsolete) To resound.
 5. (intransitive, law, often with in) To arise or to be recognizable as arising in or from a particular area of law.
 6. (transitive) To cause to produce a sound.
 7. (transitive, phonetics, of a vowel or consonant) To pronounce.
 8. (intransitive) Dive downwards, used of a whale.
 9. To ascertain, or try to ascertain, the thoughts, motives, and purposes of (a person); to examine; to try; to test; to probe.
 10. Test; ascertain the depth of water with a sounding line or other device.
 11. (medicine) To examine with the instrument called a sound or sonde, or by auscultation or percussion.
erisnimi
 1. The strait that separates Zealand (an island of Denmark) from Scania (part of Sweden); also sometimes called by the Danish name, Øresund.
...
...

 

.

REDFOX ON SUOMEN SUURIN SANAKIRJA

Tämä on Redfox Free, joka on sinulle täysin ilmainen sanakirja ja kielipalvelu. Laadukas sanakirja sisältää yli 14 miljoonaa hakusanaa ja on todistetusti Suomen suurin sanakirja. Valittavanasi on kaikkiaan 41 eri kieltä ja 1 640 eri kieliparia. Sanakirja perustuu eri kustantajien laadukkaisiin sanakirjoihin. Online-palvelun ja sisällön tuottaa suomalainen kieliteknologiayritys Redfox Languages Oy.

1,4 MILJOONAA KÄYTTÄJÄÄ

Redfox kielipalvelulla on 1,4 miljoonaa käyttäjää. Suurin osa käyttäjistä tulee yrityksistä ja valtion virastoista, myös yliopistot ja oppilaitokset on suuri käyttäjäryhmä. Maaliskuussa 2020 käytäjämäärä on kaksinkertaistunut edelliseen vuoteen verrattuna, syynä on koronaepidemia ja etätöihin siirtyneet ihmiset. Uskomme myös että palvelun uudet päivitykset ovat lisänneet käyttäjämäärää. Sanakirjan koko 41-kielinen yleiskielen sanakirja sekä erikoisalan sanakirjat ovat saaneet täysin uusitut laajennetut versiot 18.3.2020. Erityisesti tekniikan, kaupan ja laki-alan aineistot ovat laajentuneet merkittävästi. Mikäli tarvitset vieläkin laajemmat kielipalvelut, tutustu Redfox Pro ja Redfox Master-kielipalveluihin. Lisätietoja löydät:  Marketista