space englannista suomeksi

Käännös Konteksti Ääninäyte
substantiivi
 1. väli a gap, an empty place 
 2. avaruus area beyond atmosphere of planets 
 3. tila bounded or specific physical extent 
 4. paikka bounded or specific physical extent 
 5. ala figuratively: marketplace for goods or services 
 6. väli gap between written characters, lines etc. 
 7. sanaväli gap between written characters, lines etc. 
 8. avaruus geometry: set of points 
 9. aika interval of time 
 10. aikaväli interval of time 
 11. avaruus mathematics: generalized construct or set 
 12. paikka music: position on the staff 
 13. tila personal freedom 
 14. tila physical extent in two or three dimensions 
 15. sanaväli piece of type used to separate words 
verbi
 1. syöstä [[avaruus to eject into outer space 
 2. sijoittaa ... välein to set some distance apart 
Käännös Konteksti Ääninäyte
Erikoisalojen sanakirja
 1. tyhjä kohta Tietotekniikka ja tietojenkäsittely
 2. 0-binääritila Viestintä
 3. 0-tila Viestintä
 4. binäärinen 0 Viestintä
 5. nollatila Viestintä
 6. väli Viestintä
 7. tyhjä tila LIIKENNE, maaliikenne
 8. tyhjämerkki Tietotekniikka ja tietojenkäsittely
 9. lepotila taloudellinen analyysi, Elektroniikka ja sähkötekniikka
 10. työtila taloudellinen analyysi, Elektroniikka ja sähkötekniikka
 11. A-tila Viestintä
 12. merkkiväli Viestintä
Käännös Konteksti Ääninäyte
TermBank
 1. avaruus Physics for electrotechnology / three-dimensional subspace of space-time, where the three Cartesian coordinates are lengths and which can locally be considered as a Euclidean space / Source: IEC Electropedia, reference IEV 113-01-02 
 2. vapaa tila Transmission / a transmission medium in which manufactured structures are not used for guiding electromagnetic energy / Source: IEC Electropedia, reference IEV 704-02-08 
Määritelmä Konteksti
Määritelmä Konteksti
substantiivi
 1. (heading) Of time.
  (now rare, archaic) Free time; leisure, opportunity. [from 14thc.]
  A specific (specified) period of time. [from 14thc.]
  An undefined period of time (without qualifier, especially a short period); a while. [from 15thc.]
 2. (heading) Unlimited or generalized extent, physical or otherwise.
  Distance between things. [from 14thc.]
  Physical extent across two or three dimensions; area, volume (sometimes for or to do something). [from 14thc.]
  Physical extent in all directions, seen as an attribute of the universe (now usually considered as a part of space-time), or a mathematical model of this. [from 17thc.]
  The near-vacuum in which planets, stars and other celestial objects are situated; the universe beyond the earth's atmosphere. [from 17thc.]
  The physical and psychological area one needs within which to live or operate; personal freedom. [from 20thc.]
 3. (heading) A bounded or specific extent, physical or otherwise.
  A (chiefly empty) area or volume with set limits or boundaries. [from 14thc.]
  (music) A position on the staff or stave bounded by lines. [from 15thc.]
  A gap in text between words, lines etc., or a digital character used to create such a gap. [from 16thc.]
  (letterpress typography) A piece of metal type used to separate words, cast lower than other type so as not to take ink, especially one that is narrower than one en (compare quad). [from 17thc.]
  A gap; an empty place. [from 17thc.]
  (geometry) A set of points, each of which is uniquely specified by a number (the dimensionality) of coordinates.
  (countable, mathematics) A generalized construct or set whose members have some property in common; typically there will be a geometric metaphor allowing these members to be viewed as "points". Often used with a restricting modifier describing the members (e.g. vector space), or indicating the inventor of the construct (e.g. Hilbert space). [from 20thc.]
  (countable, figuratively) A marketplace for goods or services.
verbi
 1. (obsolete, intransitive) To roam, walk, wander.
 2. (transitive) To set some distance apart.
 3. To insert or utilise spaces in a written text.
 4. (transitive, science fiction) To eject into outer space, usually without a space suit.
 5. (intransitive, science fiction) To travel into and through outer space.
erisnimi
 1. A surname​.
...
...

 

.

REDFOX ON SUOMEN SUURIN SANAKIRJA

Tämä on Redfox Free, joka on sinulle täysin ilmainen sanakirja ja kielipalvelu. Laadukas sanakirja sisältää yli 14 miljoonaa hakusanaa ja on todistetusti Suomen suurin sanakirja. Valittavanasi on kaikkiaan 41 eri kieltä ja 1 640 eri kieliparia. Sanakirja perustuu eri kustantajien laadukkaisiin sanakirjoihin. Online-palvelun ja sisällön tuottaa suomalainen kieliteknologiayritys Redfox Languages Oy.

1,4 MILJOONAA KÄYTTÄJÄÄ

Redfox kielipalvelulla on 1,4 miljoonaa käyttäjää. Suurin osa käyttäjistä tulee yrityksistä ja valtion virastoista, myös yliopistot ja oppilaitokset on suuri käyttäjäryhmä. Maaliskuussa 2020 käytäjämäärä on kaksinkertaistunut edelliseen vuoteen verrattuna, syynä on koronaepidemia ja etätöihin siirtyneet ihmiset. Uskomme myös että palvelun uudet päivitykset ovat lisänneet käyttäjämäärää. Sanakirjan koko 41-kielinen yleiskielen sanakirja sekä erikoisalan sanakirjat ovat saaneet täysin uusitut laajennetut versiot 18.3.2020. Erityisesti tekniikan, kaupan ja laki-alan aineistot ovat laajentuneet merkittävästi. Mikäli tarvitset vieläkin laajemmat kielipalvelut, tutustu Redfox Pro ja Redfox Master-kielipalveluihin. Lisätietoja löydät:  Marketista