spar englannista suomeksi

Käännös Konteksti Ääninäyte
substantiivi
 1. siipisalko aeronautics: beam-like structural member 
 2. telki bar to fasten door 
 3. pyöröpuu nautical: linear object used as a mast, sprit, yard, boom, pole or gaff 
 4. parru thick pole 
 5. sälpä any crystal with readily discernible faces 
verbi
 1. sparrata to fight, especially as practice for martial arts or hand-to-hand combat 
Käännös Konteksti Ääninäyte
Erikoisalojen sanakirja
 1. parru Meri- ja jokiliikenne
 2. pukkipuu MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALASTUS, konepajateollisuus
Määritelmä Konteksti
Määritelmä Konteksti
substantiivi
 1. A rafter of a roof.
 2. A thick pole or piece of wood.
 3. (obsolete) A bar of wood used to fasten a door.
 4. (nautical) Any linear object used as a mast, sprit, yard, boom, pole or gaff.
 5. (aeronautics) A beam-like structural member that supports ribs in an aircraft wing or other airfoil.
 6. A sparring session; a preliminary fight, as in boxing or cock-fighting.
 7. (mineralogy) Any of various microcrystalline minerals, of light, translucent, or transparent appearance, which are easily cleft.
 8. (mineralogy) Any crystal with readily discernible faces.
verbi
 1. (obsolete or dialectal) to bolt, bar.
 2. (transitive) To supply or equip (a vessel) with spars.
 3. To fight, especially as practice for martial arts or hand-to-hand combat.
 4. To strike with the feet or spurs, as cocks do.
 5. To contest in words; to wrangle.
...
...

 

.

REDFOX ON SUOMEN SUURIN SANAKIRJA

Tämä on Redfox Free, joka on sinulle täysin ilmainen sanakirja ja kielipalvelu. Laadukas sanakirja sisältää yli 14 miljoonaa hakusanaa ja on todistetusti Suomen suurin sanakirja. Valittavanasi on kaikkiaan 41 eri kieltä ja 1 640 eri kieliparia. Sanakirja perustuu eri kustantajien laadukkaisiin sanakirjoihin. Online-palvelun ja sisällön tuottaa suomalainen kieliteknologiayritys Redfox Languages Oy.

1,4 MILJOONAA KÄYTTÄJÄÄ

Redfox kielipalvelulla on 1,4 miljoonaa käyttäjää. Suurin osa käyttäjistä tulee yrityksistä ja valtion virastoista, myös yliopistot ja oppilaitokset on suuri käyttäjäryhmä. Maaliskuussa 2020 käytäjämäärä on kaksinkertaistunut edelliseen vuoteen verrattuna, syynä on koronaepidemia ja etätöihin siirtyneet ihmiset. Uskomme myös että palvelun uudet päivitykset ovat lisänneet käyttäjämäärää. Sanakirjan koko 41-kielinen yleiskielen sanakirja sekä erikoisalan sanakirjat ovat saaneet täysin uusitut laajennetut versiot 18.3.2020. Erityisesti tekniikan, kaupan ja laki-alan aineistot ovat laajentuneet merkittävästi. Mikäli tarvitset vieläkin laajemmat kielipalvelut, tutustu Redfox Pro ja Redfox Master-kielipalveluihin. Lisätietoja löydät:  Marketista