subject englannista suomeksi

Käännös Konteksti Ääninäyte
adjektiivi
 1. riippuvainen conditional upon  
 2. altis likely to be affected by something  
 3. alisteinen placed under the power of another  
substantiivi
 1. subjekti actor  
 2. alamainen citizen in a monarchy  
 3. tutkimuskohde human, animal or an inanimate object that is being examined  
 4. kohde human, animal or an inanimate object that is being examined  
 5. subjekti in grammar  
 6. subjekti logic: that of which something is stated  
 7. aihe main topic  
 8. pääaihe main topic  
 9. teema music: main theme  
 10. aine particular area of study  
 11. oppiaine particular area of study  
 12. alamainen person ruled over by another, especially a monarch or state authority  
 13. subjekti philosophy: being  
verbi
 1. pakottaa to cause to undergo  
 2. painostaa to cause to undergo  
 3. alistaa to cause to undergo  
Käännös Konteksti Ääninäyte
Erikoisalojen sanakirja
 1. kohde; aihe YMPÄRISTÖ
 2. aihe Viestintä, Tietotekniikka ja tietojenkäsittely
 3. otsikko Viestintä, Tietotekniikka ja tietojenkäsittely
 4. tutkimushenkilö Terveys
 5. tutkittava Terveys
 6. tutkittava henkilö Terveys
Määritelmä Konteksti
adjektiivi
 1. altis
 2. jonkin alainen, jonkin kohteeksi joutuva
 3. jnk alainen t. alamainen
substantiivi
 1. aihe; puheenaihe
 2. oppiaine, opetusaine, aine
 3. (jonkin toiminnan) kohde,aihe; jokin joka antaa aihetta johonkin
 4. koehenkilö; (lääketieteellinen) tutkittava; tutkimuskohde
 5. subjekti filosofia
 6. (kielitiede) subjekti, alus
 7. alamainen
verbi
 1. ~ to alistaa jollekin; altistaa jollekin, joutua kohteeksi (erityisesti epämiellyttävän tai tahtomattoman)
Määritelmä Konteksti
adjektiivi
 1. Likely to be affected by or to experience something.
 2. Conditional upon.
 3. Placed or situated under; lying below, or in a lower situation.
 4. Placed under the power of another; owing allegiance to a particular sovereign or state.
substantiivi
 1. (grammar) In a clause: the word or word group (usually a noun phrase) that is dealt with. In active clauses with verbs denoting an action, the subject and the actor are usually the same.
 2. An actor; one who takes action.
 3. The main topic of a paper, work of art, discussion, field of study, etc.
 4. A particular area of study.
 5. A citizen in a monarchy.
 6. A person ruled over by another, especially a monarch or state authority.
 7. (music) The main theme or melody, especially in a fugue.
 8. A human, animal or an inanimate object that is being examined, treated, analysed, etc.
 9. (philosophy) A being that has subjective experiences, subjective consciousness, or a relationship with another entity.
 10. (logic) That of which something is stated.
 11. (mathematics) The variable in terms of which an expression is defined.
verbi
 1. (transitive, construed with to) To cause (someone or something) to undergo a particular experience, especially one that is unpleasant or unwanted.
 2. (transitive) To make subordinate or subservient; to subdue or enslave.
...
...

 

.

REDFOX ON SUOMEN SUURIN SANAKIRJA

Tämä on Redfox Free, joka on sinulle täysin ilmainen sanakirja ja kielipalvelu. Laadukas sanakirja sisältää yli 14 miljoonaa hakusanaa ja on todistetusti Suomen suurin sanakirja. Valittavanasi on kaikkiaan 41 eri kieltä ja 1 640 eri kieliparia. Sanakirja perustuu eri kustantajien laadukkaisiin sanakirjoihin. Online-palvelun ja sisällön tuottaa suomalainen kieliteknologiayritys Redfox Languages Oy.

1,4 MILJOONAA KÄYTTÄJÄÄ

Redfox kielipalvelulla on 1,4 miljoonaa käyttäjää. Suurin osa käyttäjistä tulee yrityksistä ja valtion virastoista, myös yliopistot ja oppilaitokset on suuri käyttäjäryhmä. Maaliskuussa 2020 käytäjämäärä on kaksinkertaistunut edelliseen vuoteen verrattuna, syynä on koronaepidemia ja etätöihin siirtyneet ihmiset. Uskomme myös että palvelun uudet päivitykset ovat lisänneet käyttäjämäärää. Sanakirjan koko 41-kielinen yleiskielen sanakirja sekä erikoisalan sanakirjat ovat saaneet täysin uusitut laajennetut versiot 18.3.2020. Erityisesti tekniikan, kaupan ja laki-alan aineistot ovat laajentuneet merkittävästi. Mikäli tarvitset vieläkin laajemmat kielipalvelut, tutustu Redfox Pro ja Redfox Master-kielipalveluihin. Lisätietoja löydät:  Marketista