term englannista suomeksi

Käännös Konteksti Ääninäyte
substantiivi
 1. ehto limitation, restriction or regulation  
 2. termi one of the addends in a sum or in another mathematical operation  
 3. lukukausi part of a year  
 4. toimikausi period in office or prison  
 5. kausi period of time, time limit  
 6. suhde relations among people  
 7. välit relations among people  
 8. termi word or phrase, especially one from a specialised area of knowledge  
Käännös Konteksti Ääninäyte
Erikoisalojen sanakirja
 1. nimike asiakirjat, Humanistiset tieteet
 2. nimitys Humanistiset tieteet
 3. termi Humanistiset tieteet
 4. TERM LIIKENNE, YMPÄRISTÖ
 5. liikenne- ja ympäristöraportoinnin järjestelmä LIIKENNE, YMPÄRISTÖ
 6. liikenteen ja ympäristön raportointimekanismi LIIKENNE, YMPÄRISTÖ
Määritelmä Konteksti
substantiivi
 1. istuntokausi
 2. virkakausi, toimikausi
 3. lukukausi brittienglantia
 4. termi (käsitteen kielellinen nimitys) kielitiede
 5. termi (lausekkeen jäsen) matematiikka
 6. laskettu aika, synnytyshetki
 7. yl. monikossa: terms ehdot; hinnat, maksuehdot
verbi
 1. nimetä, nimittää, kutsua
Määritelmä Konteksti
substantiivi
 1. Limitation, restriction or regulation.
 2. Any of the binding conditions or promises in a legal contract.
 3. That which limits the extent of anything; limit; extremity; bound; boundary.
 4. (geometry, archaic) A point, line, or superficies that limits.
 5. A word or phrase, especially one from a specialised area of knowledge.
 6. Relations among people.
 7. Part of a year, especially one of the three parts of an academic year.
 8. Duration of a set length; period in office of fixed length.
  The time during which legal courts are open.
  Certain days on which rent is paid.
 9. With respect to a pregnancy, the period during which birth usually happens (approximately 40 weeks from conception).
 10. (of a patent) The maximum period during which the patent can be maintained into force.
 11. (archaic) A menstrual period.
 12. (mathematics) Any value (variable or constant) or expression separated from another term by a space or an appropriate character, in an overall expression or table.
 13. (logic) The subject or the predicate of a proposition; one of the three component parts of a syllogism, each one of which is used twice.
 14. (astrology) An essential dignity in which unequal segments of every astrological sign have internal rulerships which affect the power and integrity of each planet in a natal chart.
 15. (architecture) A quadrangular pillar, adorned on top with the figure of a head, as of a man, woman, or satyr.
 16. (nautical) A piece of carved work placed under each end of the taffrail.
 17. (computing, informal) A computer program that emulates a physical terminal.
 18. One whose employment has been terminated
verbi
 1. To phrase a certain way; to name or call.
 2. (transitive, intransitive) To terminate one's employment
adjektiivi
 1. (medicine, colloquial) Born or delivered at term.
...
...

 

.

REDFOX ON SUOMEN SUURIN SANAKIRJA

Tämä on Redfox Free, joka on sinulle täysin ilmainen sanakirja ja kielipalvelu. Laadukas sanakirja sisältää yli 14 miljoonaa hakusanaa ja on todistetusti Suomen suurin sanakirja. Valittavanasi on kaikkiaan 41 eri kieltä ja 1 640 eri kieliparia. Sanakirja perustuu eri kustantajien laadukkaisiin sanakirjoihin. Online-palvelun ja sisällön tuottaa suomalainen kieliteknologiayritys Redfox Languages Oy.

1,4 MILJOONAA KÄYTTÄJÄÄ

Redfox kielipalvelulla on 1,4 miljoonaa käyttäjää. Suurin osa käyttäjistä tulee yrityksistä ja valtion virastoista, myös yliopistot ja oppilaitokset on suuri käyttäjäryhmä. Maaliskuussa 2020 käytäjämäärä on kaksinkertaistunut edelliseen vuoteen verrattuna, syynä on koronaepidemia ja etätöihin siirtyneet ihmiset. Uskomme myös että palvelun uudet päivitykset ovat lisänneet käyttäjämäärää. Sanakirjan koko 41-kielinen yleiskielen sanakirja sekä erikoisalan sanakirjat ovat saaneet täysin uusitut laajennetut versiot 18.3.2020. Erityisesti tekniikan, kaupan ja laki-alan aineistot ovat laajentuneet merkittävästi. Mikäli tarvitset vieläkin laajemmat kielipalvelut, tutustu Redfox Pro ja Redfox Master-kielipalveluihin. Lisätietoja löydät:  Marketista