Opettele nämä sanat ja olet pro.

3000 sanalla voit ymmärtää 90% englanninkielisistä keskusteluista ja teksteistä. Loput 10% on erikoisalansanastoa, jonka voit oppia esim. ammatissasi, opiskellessasi tai muusta aiheyhteydestä. 

Kielten lähtötasojen kuvauksissa käytetään Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen (CEFR = Common European Framework for Languages) taitotasoja A1-A2-B1-B2-C1-C2. Tämä 3000 sanan lista kattaa kielitaidon tasot: A1, A2, B1 ja B2. Sanaluettelon lähde: Oxford University Press.

Alla olevan listan käännös on sanan yleisin suomennos. Suurimmalle osalle sanoista on myös muita käännöksiä käyttötarkoituksesta riippuen. Avaa rinnalle Redfox sanakirja, jos haluat katsoa muut käännökset. Sanakirjasta voit myös kuunnella ääninäytteet sanojen ääntämisestä. Julkaisemme sanat 50n sanan rimpsuissa, jos haluat kerralla koko listan, pyydä se meiltä: sales at redfoxlanguages.com

Tässä on englannin kielen tärkeimmät sanat, osa 1/60 (a > z):

englanti

suomi

 

 

abandon

hylätä

ability

kyky

able

pystyä

abortion

abortti

about

noin

above

edellä

abroad

ulkomailla

absence

poissaolo

absolute

absoluuttinen

absolutely

ehdottomasti

absorb

omaksua

abuse

väärinkäyttö

academic

akateeminen

accept

hyväksyä

access

pääsy

accident

onnettomuus

accompany

seurata

accomplish

suorittaa

according

mukaan

account

tili

accurate

tarkka

accuse

moittia

achieve

saavuttaa

achievement

saavutus

acid

happo

acknowledge

tunnustaa

acquire

hankkia

across

poikki

act

toimia

action

toiminta

active

aktiivinen

activist

aktivisti

activity

toiminta

actor

näyttelijä

actress

näyttelijä

actual

todellinen

actually

itse asiassa

ad

mainos

adapt

sopeuttaa

add

lisätä

addition

lisäys

additional

lisä-

address

osoite

adequate

riittävä

adjust

säätää

adjustment

säätö

administration

antaminen

administrator

järjestelmänvalvoja

 

Tässä on englannin kielen tärkeimmät sanat, osa 2/60 (a > z):

englanti

suomi

 

 

admire

ihailla

admission

pääsy

admit

myöntää

adolescent

nuori

adopt

hyväksyä

adult

aikuinen

advance

ennakko

advanced

pitkälle kehittynyt

advantage

etu

adventure

seikkailu

advertising

mainonta

advice

neuvot

advise

neuvoa

adviser

neuvonantaja

advocate

edustaa

affair

asia

affect

vaikuttaa

afford

olla varaa

afraid

peloissaan

African

afrikkalainen

African-American

Afrikkalais-amerikkalainen

after

jälkeen

afternoon

iltapäivällä

again

uudelleen

against

vastaan

age

ikä

agency

virasto

agenda

esityslista

agent

agentti

aggressive

aggressiivinen

ago

sitten

agree

olla samaa mieltä

agreement

sopimus

agricultural

maatalous

ah

Ah

ahead

eteenpäin

aid

apu

aide

avustaja

AIDS

aids

aim

tavoite

air

ilma

aircraft

ilma-alus

airline

lentoyhtiö

airport

lentokenttä

 

 

Tässä on englannin kielen tärkeimmät sanat, osa 3/60 (a > z):

 

album

albumi

alcohol

alkoholi

alive

elossa

all

kaikki

alliance

liittouma

allow

sallia

ally

liittolainen

almost

melkein

alone

yksin

along

pitkin

already

jo

also

myös

alter

muuttaa

alternative

vaihtoehto

although

siitä huolimatta

always

aina

AM

OLEN

amazing

hämmästyttävä

American

amerikkalainen

among

keskuudessa

amount

määrä

analysis

analyysi

analyst

analyytikko

analyze

analysoida

ancient

muinainen

and

ja

anger

suututtaa

angle

kulma

angry

vihainen

animal

eläin

anniversary

vuosipäivä

announce

ilmoittaa

annual

vuotuinen

another

toinen

answer

vastaus

anticipate

ennakoida

anxiety

levottomuus

any

minkä tahansa

anybody

kukaan

anymore

enää

 

Tässä on englannin kielen tärkeimmät sanat, osa 4/60 (a > z):

 

anyone

kukaan

anything

mitä tahansa

anyway

joka tapauksessa

anywhere

missä tahansa

apart

erilleen

apartment

huoneisto

apparent

näennäinen

apparently

ilmeisesti

appeal

vetoomus

appear

ilmestyä

appearance

ulkomuoto

apple

omena

application

hakemus

apply

käytä

appoint

nimittää

appointment

nimittäminen

appreciate

arvostaa

approach

lähestyä

appropriate

sopiva

approval

hyväksyminen

approve

hyväksyä

approximately

suunnilleen

Arab

arabi

architect

arkkitehti

area

alue

argue

väitellä

argument

perustelu

arise

nousta

arm

käsivarsi

armed

aseellinen

army

armeija

around

noin

arrange

järjestää

arrangement

järjestely

arrest

pidätys

arrival

saapuminen

arrive

saapua

art

taide

article

artikla

artist

taiteilija

artistic

taiteellinen

as

kuten

Asian

aasialainen

aside

syrjään

ask

kysyä

asleep

unessa

aspect

näkökohta

assault

hyökkäys

assert

väittää

assess

arvioida

assessment

arviointi

 

Tässä on englannin kielen tärkeimmät sanat, osa 5/60 (a > z):

asset

etu

assign

antaa

assignment

toimeksianto

assist

avustaa

assistance

apu

assistant

avustaja

associate

kumppani

association

yhdistys

assume

olettaa

assumption

olettamus

assure

vakuuttaa

athlete

urheilija

athletic

urheilu-

atmosphere

ilmapiiri

attach

liittää

attack

hyökkäys

attempt

yrittää

attend

osallistu

attention

huomio

attitude

asenne

attorney

asianajaja

attract

vetää puoleensa

attractive

viehättävä

attribute

ominaisuus

audience

yleisö

author

kirjailija

authority

auktoriteetti

auto

auto

available

saatavilla

average

keskiverto

avoid

välttää

award

palkinto

aware

tietoinen

awareness

tietoisuus

away

pois

awful

hirveä

baby

vauva

back

takaisin

background

tausta

bad

huono

badly

huonosti

bag

laukku

bake

leipoa

balance

saldo

ball

pallo

ban

kieltää

band

bändi

bank

pankki

 

Tässä on englannin kielen tärkeimmät sanat, osa 6/60 (a > z):

bar

baari

barely

tuskin

barrel

tynnyri

barrier

este

base

pohja

baseball

baseball

basic

perustiedot

basically

pohjimmiltaan

basis

perusta

basket

kori

basketball

koripallo

bathroom

kylpyhuone

battery

akku

battle

taistelu

be

olla

beach

ranta

bean

papu

bear

karhu

beat

lyödä

beautiful

kaunis

beauty

kauneus

because

koska

become

tulla

bed

sänky

bedroom

makuuhuone

beer

olut

before

ennen

begin

alkaa

beginning

alku

behavior

käytös

behind

takana

being

olento

belief

uskomus

believe

uskoa

bell

soittokello

belong

kuulua

below

alla

belt

vyö

bench

penkki

bend

mutka

beneath

alla

benefit

hyöty

beside

vieressä

besides

sitä paitsi

best

parhaat

bet

veto

better

paremmin

between

välillä

beyond

ulkopuolella

Bible

raamattu

 

Tässä on englannin kielen tärkeimmät sanat, osa 7/60 (a > z):

big

iso

bike

pyörä

bill

laskuttaa

billion

miljardi

bind

sitoa

biological

biologinen

bird

lintu

birth

syntymä

birthday

syntymäpäivä

bit

bitti

bite

purra

black

musta

blade

terä

blame

syyttää

blanket

viltti

blind

sokea

block

lohko

blood

veri

blow

isku

blue

sininen

board

lauta

boat

vene

body

ruumis

bomb

pommi

bombing

pommitus

bond

side

bone

luu

book

kirja

boom

puomi

boot

saapas

border

reunus

born

syntynyt

borrow

lainata

boss

pomo

both

molemmat

bother

vaivautua

bottle

pullo

bottom

pohja

boundary

raja

bowl

kulho

box

laatikko

boy

poika

boyfriend

poikaystävä

brain

aivot

branch

haara

brand

brändi

bread

leipä

break

tauko

breakfast

aamiainen

breast

rinta

 

Tässä on englannin kielen tärkeimmät sanat, osa 8/60 (a > z):

breath

hengitys

breathe

hengittää

brick

tiili

bridge

silta

brief

lyhyt

briefly

lyhyesti

bright

kirkas

brilliant

loistava

bring

tuoda

British

brittiläinen

broad

laaja

broken

rikki

brother

veli

brown

ruskea

brush

harjata

buck

pukki

budget

talousarvio

build

rakentaa

building

rakennus

bullet

luoti

bunch

kimppu

burden

taakka

burn

polttaa

bury

haudata

bus

bussi

business

liiketoiminta

busy

kiireinen

but

mutta

butter

voi

button

nappi

buy

ostaa

buyer

ostaja

by

mennessä

cabin

hytti

cabinet

kaappi

cable

kaapeli

cake

kakku

calculate

laskea

call

puhelu

camera

kamera

camp

leiri

campaign

kampanja

campus

kampus

can

voida

Canadian

kanadalainen

cancer

syöpä

candidate

ehdokas

cap

korkki

 

Tässä on englannin kielen tärkeimmät sanat, osa 9/60 (a > z):

capability

valmiudet

capable

kykenevä

capacity

kapasiteetti

capital

iso alkukirjain

captain

kapteeni

capture

kaapata

car

auto

carbon

hiili

card

kortti-

care

hoito

career

ura

careful

varovainen

carefully

huolellisesti

carrier

kantaja

carry

carry

case

tapaus

cash

käteinen raha

cast

valettu

cat

kissa

catch

ottaa kiinni

category

kategoria

Catholic

katolinen

cause

syy

ceiling

katto

celebrate

juhlia

celebration

juhla

celebrity

julkkis

cell

solu

center

keskusta

central

keskus-

century

vuosisata

CEO

toimitusjohtaja

ceremony

seremonia

certain

tietty

certainly

varmasti

chain

ketju

chair

tuoli

chairman

puheenjohtaja

challenge

haaste

chamber

kammio

champion

mestari

championship

mestaruus

chance

mahdollisuus

change

muuttaa

changing

vaihtaa

channel

kanava

chapter

luku

character

merkki

characteristic

luonteenomainen

characterize

luonnehtivat

charge

maksu

charity

hyväntekeväisyys

chart

kartoittaa

chase

ajojahti

cheap

halpa

check

tarkistaa

cheek

poski

 

Tässä on englannin kielen tärkeimmät sanat, osa 10/60 (a > z):

cheese

juusto

chef

kokki

chemical

kemiallinen

chest

rinta

chicken

kana

chief

päällikkö

child

lapsi

childhood

lapsuus

Chinese

Kiinalainen

chip

siru

chocolate

suklaa

choice

valinta

cholesterol

kolesteroli

choose

valita

Christian

kristillinen

Christmas

joulu

church

kirkko

cigarette

savuke

circle

ympyrä

circumstance

seikka

cite

siteerata

citizen

kansalainen

city

kaupunki

civil

siviili-

civilian

siviili-

claim

vaatimus

class

luokka

classic

klassikko

classroom

luokkahuone

clean

puhdas

clear

asia selvä

clearly

selvästi

client

asiakas

climate

ilmasto

climb

kiivetä

clinic

klinikka

clinical

kliininen

clock

kello

close

kiinni

closely

tarkasti

closer

lähemmäksi

clothes

vaatteet

clothing

vaatetus

cloud

pilvi

club

klubi

clue

vihje

cluster

rykelmä

coach

valmentaja

coal

kivihiili

 

Tässä on englannin kielen tärkeimmät sanat, osa 11/60 (a > z):

coalition

koalitio

coast

rannikko

coat

takki

code

koodi

coffee

kahvi

cognitive

kognitiivinen

cold

kylmä

collapse

romahtaa

colleague

kollega

collect

kerätä

collection

kokoelma

collective

kollektiivinen

college

college

colonial

siirtomaa-

color

väri

column

sarake

combination

yhdistelmä

combine

yhdistää

come

tulla

comedy

komedia

comfort

mukavuus

comfortable

mukava

command

komento

commander

komentaja

comment

kommentti

commercial

kaupallinen

commission

komissio

commit

tehdä

commitment

sitoutuminen

committee

komitea

common

yhteinen

communicate

tiedottaa

communication

viestintä

community

yhteisö

company

yhtiö

compare

vertailla

comparison

vertailu

compete

kilpailla

competition

kilpailu

competitive

kilpailukykyinen

competitor

kilpailija

complain

kannella

complaint

valitus

complete

saattaa loppuun

completely

täysin

complex

monimutkainen

complicated

monimutkainen

component

komponentti

compose

säveltää

composition

sävellys

 

Tässä on englannin kielen tärkeimmät sanat, osa 12/60 (a > z):

comprehensive

kattava

computer

tietokone

concentrate

Keskity

concentration

keskittyminen

concept

konsepti

concern

koskea

concerned

huolestunut

concert

konsertti

conclude

solmia

conclusion

johtopäätös

concrete

betoni

condition

kunto

conduct

käytös

conference

konferenssi

confidence

luottamus

confident

luottavainen

confirm

vahvistaa

conflict

konflikti

confront

kohdata

confusion

sekaannus

Congress

kongressi

congressional

kongressin

connect

kytkeä

connection

yhteys

consciousness

tietoisuus

consensus

yhteisymmärrys

consequence

seuraus

conservative

konservatiivinen

consider

harkita

considerable

huomattava

consideration

harkinta

consist

muodostuvat

consistent

johdonmukainen

constant

jatkuva

constantly

alituisesti

constitute

muodostaa

constitutional

perustuslaillinen

construct

rakentaa

construction

rakentaminen

consultant

konsultti

consume

kuluttaa

consumer

kuluttaja

consumption

kulutus

contact

ottaa yhteyttä

contain

sisältää

container

kontti

contemporary

nykyajan

content

sisältö

contest

kilpailu

 

Tässä on englannin kielen tärkeimmät sanat, osa 13/60 (a > z):

continue

jatkaa

continued

jatkui

contract

sopimus

contrast

kontrasti

contribute

edistävät

contribution

panos

control

ohjaus

controversial

kiistanalainen

controversy

kiista

convention

sopimus

conventional

tavanomainen

conversation

keskustelu

convert

muuntaa

conviction

vakaumus

convince

vakuuttaa

cook

kokki

cookie

pikkuleipä

cooking

ruoanlaitto

cool

viileä

cooperation

yhteistyö

cop

poliisi

cope

selviytyä

copy

kopio

core

ydin

corn

maissi

corner

kulma

corporate

yritys-

corporation

yhtiö

correct

oikea

correspondent

kirjeenvaihtaja

cost

kustannus

cotton

puuvilla

couch

sohva

could

voisi

council

neuvosto

counselor

ohjaaja

count

laskea

counter

laskuri

country

maa

county

lääni

couple

pari

courage

rohkeus

course

kurssi

court

tuomioistuin

cousin

serkku

cover

peite

coverage

kattavuus

cow

lehmä

crack

murtua

craft

alus

 

Tässä on englannin kielen tärkeimmät sanat, osa 14/60 (a > z):

crash

romahdus

crazy

hullu

cream

kerma

create

luoda

creation

luominen

creative

luova

creature

olento

credit

luotto

crew

miehistö

crime

rikollisuus

criminal

rikollinen

crisis

kriisi

criteria

kriteeri

critic

kriitikko

critical

kriittinen

criticism

kritiikki

criticize

arvostella

crop

sato

cross

ylittää

crowd

väkijoukko

crucial

ratkaiseva

cry

itkeä

cultural

kulttuurinen

culture

kulttuuri

cup

kuppi

curious

utelias

current

nykyinen

currently

tällä hetkellä

curriculum

opetussuunnitelma

custom

mukautettu

customer

asiakas

cut

leikata

cycle

sykli

dad

isä

daily

päivittäin

damage

vahingoittaa

dance

tanssi

danger

vaara

dangerous

vaarallinen

dare

uskaltaa

dark

tumma

darkness

pimeys

data

tieto

date

päivämäärä

daughter

tytär

day

päivä

dead

kuollut

deal

sopimus

dealer

jakaja

 

Tässä on englannin kielen tärkeimmät sanat, osa 15/60 (a > z):

dear

rakas

death

kuolema

debate

keskustelu

debt

velka

decade

vuosikymmen

decide

päättää

decision

päätös

deck

laivan kansi

declare

julistaa

decline

aleneminen

decrease

vähennys

deep

syvä

deeply

syvästi

deer

peura

defeat

tappio

defend

puolustaa

defendant

vastaaja

defense

puolustus

defensive

puolustava

deficit

alijäämä

define

määritellä

definitely

ehdottomasti

definition

määritelmä

degree

aste

delay

viive

deliver

toimittaa

delivery

toimitus

demand

kysyntä

democracy

demokratia

Democrat

Demokraatti

democratic

demokraattinen

demonstrate

osoittaa

demonstration

esittely

deny

kieltää

department

osasto

depend

riippua

dependent

riippuvainen

depending

riippuen

depict

kuvaavat

depression

masennus

depth

syvyys

deputy

sijainen

derive

johdetuilla

describe

kuvata

description

kuvaus

desert

aavikko

deserve

ansaita

design

muotoilu

designer

suunnittelija

desire

himoita

 

Tässä on englannin kielen tärkeimmät sanat, osa 16/60 (a > z):

desk

vastaanotto

desperate

epätoivoinen

despite

huolimatta

destroy

tuhota

destruction

tuho

detail

yksityiskohta

detailed

yksityiskohtainen

detect

havaita

determine

määrittää

develop

kehittää

developing

kehittämällä

development

kehitys

device

laite

devote

omistaa

dialogue

vuoropuhelu

die

kuolla

diet

ruokavalio

differ

erota

difference

ero

different

eri

differently

eri tavalla

difficult

vaikea

difficulty

vaikeus

dig

kaivaa

digital

digitaalinen

dimension

ulottuvuus

dining

ruokailu

dinner

päivällinen

direct

suoraan

direction

suunta

directly

suoraan

director

johtaja

dirt

lika

dirty

likainen

disability

vammaisuus

disagree

olla eri mieltä

disappear

kadota

disaster

katastrofi

discipline

kuri

discourse

esitelmä

discover

Tutustu

discovery

löytö

discrimination

syrjintä

discuss

keskustella

discussion

keskustelu

disease

tauti

dish

ruokalaji

dismiss

erottaa

disorder

häiriö

display

näyttö

 

Tässä on englannin kielen tärkeimmät sanat, osa 17/60 (a > z):

dispute

riita

distance

etäisyys

distant

kaukainen

distinct

selvä

distinction

ero

distinguish

erottaa

distribute

jakaa

distribution

jakelu

district

alue

diverse

monipuolinen

diversity

monimuotoisuus

divide

jakaa

division

jako

divorce

avioero

DNA

DNA-

do

tehdä

doctor

lääkäri

document

asiakirja

dog

koira

domestic

kotimainen

dominant

hallitseva

dominate

hallitsevat

door

ovi

double

kaksinkertainen

doubt

epäillä

down

alas

downtown

keskustassa

dozen

tusina

draft

laatia

drag

raahata

drama

draama

dramatic

dramaattinen

dramatically

dramaattisesti

draw

piirtää

drawing

piirustus

dream

unelma

dress

mekko

drink

juoda

drive

ajaa

driver

kuljettaja

drop

pudota

drug

lääke

dry

kuiva

due

maksettava

during

aikana

dust

pöly

duty

velvollisuus

each

kukin

 

Tässä on englannin kielen tärkeimmät sanat, osa 18/60 (a > z):

eager

innokas

ear

korva

early

aikaisin

earn

ansaita

earnings

tulot

earth

maa

ease

helppous

easily

helposti

east

itään

eastern

itäinen

easy

helppo

eat

syödä

economic

taloudellinen

economics

taloustiede

economist

taloustieteilijä

economy

talous

edge

reuna

edition

painos

editor

toimittaja

educate

kouluttaa

education

koulutus

educational

koulutuksellinen

educator

kasvattaja

effect

vaikutus

effective

tehokas

effectively

tehokkaasti

efficiency

tehokkuus

efficient

tehokas

effort

ponnistus

egg

kananmuna

eight

kahdeksan

either

jompikumpi

elderly

vanhukset

elect

valita

election

vaalit

electric

sähköinen

electricity

sähkö

electronic

elektroninen

element

elementti

elementary

perus

eliminate

poistaa

elite

eliitti

else

muu

elsewhere

muualla

e-mail

sähköposti

embrace

omaksua

emerge

ilmaantua

emergency

hätä

emission

päästö

emotion

tunne

Tässä on englannin kielen tärkeimmät sanat, osa 19/60 (a > z):

emotional

tunteellinen

emphasis

painotus

emphasize

painottaa

employ

käyttää

employee

työntekijä

employer

työnantaja

employment

työllisyys

empty

tyhjä

enable

ota käyttöön

encounter

kohdata

encourage

kannustaa

end

pää

enemy

vihollinen

energy

energia

enforcement

täytäntöönpano

engage

sitoutua

engine

moottori

engineer

insinööri

engineering

tekniikka

English

Englanti

enhance

parantaa

enjoy

nauttia

enormous

valtava

enough

tarpeeksi

ensure

varmistaa

enter

tulla sisään

enterprise

yritys

entertainment

viihde

entire

koko

entirely

täysin

entrance

Sisäänkäynti

entry

merkintä

environment

ympäristö

environmental

ympäristö-

episode

episodi

equal

yhtä suuri

equally

yhtä

equipment

laitteet

era

aikakausi

error

virhe

escape

paeta

especially

erityisesti

essay

essee

essential

olennainen

essentially

olennaisesti

establish

perustaa

establishment

perustaminen

 

Tässä on englannin kielen tärkeimmät sanat, osa 20/60 (a > z):

estate

omaisuus

estimate

arvio

etc

jne

ethics

etiikka

ethnic

etninen

European

eurooppalainen

evaluate

arvioida

evaluation

arviointi

even

jopa

evening

ilta

event

tapahtuma

eventually

lopulta

ever

koskaan

every

joka

everybody

jokainen

everyday

joka päivä

everyone

jokainen

everything

kaikki

everywhere

kaikkialla

evidence

näyttö

evolution

evoluutio

evolve

kehittyä

exact

tarkka

exactly

tarkalleen

examination

tutkimus

examine

tutkia

example

esimerkki

exceed

ylittää

excellent

erinomainen

except

paitsi

exception

poikkeus

exchange

vaihto

exciting

jännittävä

executive

johtaja

exercise

Harjoittele

exhibit

näyttely

exhibition

näyttely

exist

olla olemassa

existence

olemassaolo

existing

nykyinen

expand

laajentaa

expansion

laajeneminen

expect

odottaa

expectation

odotus

expense

kulu

expensive

kallis

experience

kokea

experiment

koe

expert

asiantuntija

explain

selittää

 

Tässä on englannin kielen tärkeimmät sanat, osa 21/60 (a > z):

explanation

selitys

explode

räjähtää

explore

tutkia

explosion

räjähdys

expose

paljastaa

exposure

valotus

express

ilmaista

expression

ilmaisu

extend

pidentää

extension

laajentaminen

extensive

laaja

extent

laajuus

external

ulkoinen

extra

ylimääräinen

extraordinary

epätavallinen

extreme

äärimmäinen

extremely

erittäin

eye

silmä

fabric

kangas

face

kasvot

facility

laitos

fact

tosiasia

factor

tekijä

factory

tehdas

faculty

henkilöstö

fade

häivyttää

fail

hylätty

failure

vika

fair

oikeudenmukainen

fairly

melko

faith

usko

fall

pudota

false

väärä

familiar

tuttu

family

perhe

famous

kuuluisa

fan

tuuletin

fantasy

fantasia

far

pitkälle

farm

maatila

farmer

viljelijä

fashion

muoti

fast

nopeasti

fat

rasva

fate

kohtalo

father

isä

fault

vika

favor

hyväksi

favorite

suosikki

fear

pelko

 

Tässä on englannin kielen tärkeimmät sanat, osa 22/60 (a > z):

feature

ominaisuus

federal

liittovaltio

fee

maksu

feed

rehu

feel

tuntea

feeling

tunne

fellow

kaveri

female

nainen

fence

aita

few

harvat

fewer

vähemmän

fiber

kuitu

fiction

kaunokirjallisuus

field

ala

fifteen

viisitoista

fifth

viides

fifty

viisikymmentä

fight

taistella

fighter

taistelija

fighting

taistelevat

figure

kuva

file

tiedosto

fill

täyttää

film

elokuva

final

lopullinen

finally

vihdoin

finance

Rahoittaa

financial

taloudellinen

find

löytö

finding

havainto

fine

hieno

finger

sormi

finish

suorittaa loppuun

fire

antaa potkut

firm

yritys

first

ensimmäinen

fish

kalastaa

fishing

kalastus

fit

istuvuus

fitness

kunto

five

viisi

fix

korjata

flag

lippu

flame

liekki

flat

tasainen

flavor

maku

flee

paeta

flesh

liha

flight

lento

 

Tässä on englannin kielen tärkeimmät sanat, osa 23/60 (a > z):

float

kellua

floor

lattia

flow

virtaus

flower

kukka

fly

lentää

focus

fokus

folk

kansan-

follow

seuraa

following

seurata

food

ruoka

foot

jalka

football

jalkapallo

for

varten

force

pakottaa

foreign

ulkomainen

forest

metsä

forever

ikuisesti

forget

unohtaa

form

muoto

formal

muodollinen

formation

muodostus

former

entinen

formula

kaava

forth

eteenpäin

fortune

onni

forward

eteenpäin

found

löydetty

foundation

perusta

founder

perustaja

four

neljä

fourth

neljäs

frame

kehys

framework

puitteet

free

vapaa

freedom

vapaus

freeze

jäädyttää

French

Ranskan kieli

frequency

taajuus

frequent

tiheä

frequently

usein

fresh

tuore

friend

ystävä

friendly

ystävällinen

friendship

ystävyys

from

alkaen

front

etuosa

fruit

hedelmä

frustration

pettymys

fuel

polttoaine

full

koko

 

Tässä on englannin kielen tärkeimmät sanat, osa 24/60 (a > z):

fully

täysin

fun

hauska

function

toimia

fund

rahoittaa

fundamental

perus-

funding

rahoitus

funeral

hautajaiset

funny

hauska

furniture

huonekalut

furthermore

lisäksi

future

tulevaisuus

gain

saada

galaxy

galaksi

gallery

galleria

game

peli

gang

jengi

gap

aukko

garage

autotalli

garden

puutarha

garlic

valkosipuli

gas

kaasu

gate

portti

gather

kerätä

gay

homo

gaze

katse

gear

vaihde

gender

sukupuoli

gene

geeni

general

yleinen

generally

yleisesti

generate

tuottaa

generation

sukupolvi

genetic

geneettinen

gentleman

herrasmies

gently

kevyesti

German

saksan kieli

gesture

ele

get

saada

ghost

aave

giant

jättiläinen

gift

lahja

gifted

lahjakas

girl

tyttö

girlfriend

tyttöystävä

give

antaa

given

tietty

glad

iloinen

glance

silmäys

glass

lasi

global

maailmanlaajuinen

 

Tässä on englannin kielen tärkeimmät sanat, osa 25/60 (a > z):

glove

käsine

go

mennä

goal

päämäärä

God

Jumala

gold

kulta

golden

kultainen

golf

golf

good

hyvä

government

hallitus

governor

kuvernööri

grab

napata

grade

arvosana

gradually

vähitellen

graduate

valmistua

grain

jyvä

grand

suuri

grandfather

isoisä

grandmother

isoäiti

grant

myöntää

grass

ruoho

grave

hauta

gray

harmaa

great

loistava

greatest

suurin

green

vihreä

grocery

ruokakauppa

ground

maa

group

ryhmä

grow

kasvaa

growing

kasvaa

growth

kasvu

guarantee

takuu

guard

vartija

guess

arvaus

guest

vieras

guide

opas

guideline

ohje

guilty

syyllinen

gun

ase

guy

kaveri

habit

tottumus

habitat

elinympäristö

hair

hiukset

half

puoli

hall

sali

hand

käsi

handful

kourallinen

handle

käsitellä

hang

roikkua

happen

tapahtua

 

Tässä on englannin kielen tärkeimmät sanat, osa 26/60 (a > z):

happy

onnellinen

hard

kova

hardly

tuskin

hat

hattu

hate

viha

have

omistaa

he

hän

head

pää

headline

otsikko

headquarters

päämaja

health

terveys

healthy

terve

hear

kuulla

hearing

kuulo

heart

sydän

heat

lämpö

heaven

taivas

heavily

raskaasti

heavy

raskas

heel

kantapää

height

korkeus

helicopter

helikopteri

hell

helvetti

hello

Hei

help

auta

helpful

hyödyllinen

her

hänen

here

tässä

heritage

perintö

hero

sankari

herself

oma itsensä

hey

Hei

hi

Moi

hide

piilottaa

high

korkea

highlight

kohokohta

highly

erittäin

highway

valtatie

hill

mäki

him

häntä

himself

hän itse

hip

lonkka

hire

vuokraus

his

hänen

historian

historioitsija

historic

historiallinen

historical

historiallinen

history

historia

hit

osuma

hold

hold

 

Tässä on englannin kielen tärkeimmät sanat, osa 27/60 (a > z):

hole

reikä

holiday

loma

holy

pyhä

home

koti

homeless

asunnoton

honest

rehellinen

honey

hunaja

honor

kunnia

hope

toivoa

horizon

horisontti

horror

kauhu

horse

hevonen

hospital

sairaala

host

isäntä

hot

kuuma

hotel

hotelli

hour

tunnin

house

talo

household

kotitalous

housing

kotelo

how

miten

however

kuitenkin

huge

valtava

human

ihmisen

humor

huumori

hundred

sata

hungry

nälkäinen

hunter

metsästäjä

hunting

metsästys

hurt

satuttaa

husband

aviomies

hypothesis

hypoteesi

I

minä

ice

jää

idea

ajatus

ideal

ihanteellinen

identification

henkilöllisyystodistus

identify

tunnistaa

identity

identiteetti

ie

eli

if

jos

ignore

jättää huomiotta

ill

sairas

illegal

laiton

illness

sairaus

illustrate

valaista

image

kuva

imagination

mielikuvitus

imagine

kuvitella

immediate

välitön

 

Tässä on englannin kielen tärkeimmät sanat, osa 28/60 (a > z):

immediately

heti

immigrant

maahanmuuttaja

immigration

maahanmuutto

impact

vaikutus

implement

toteuttaa

implication

seuraamus

imply

vihjata

importance

merkitys

important

tärkeä

impose

määrätä

impossible

mahdoton

impress

tehdä vaikutus

impression

vaikutelma

impressive

vaikuttava

improve

parantaa

improvement

parannus

in

sisään

incentive

kannustin

incident

tapaus

include

sisältää

including

mukaan lukien

income

tulo

incorporate

sisällytä

increase

lisääntyä

increased

lisääntynyt

increasing

lisääntyy

increasingly

yhä useammin

incredible

uskomaton

indeed

todellakin

independence

itsenäisyys

independent

itsenäinen

index

indeksi

Indian

intialainen

indicate

osoittaa

indication

osoitus

individual

yksilö

industrial

teollinen

industry

ala

infant

pikkulapsi

infection

infektio

inflation

inflaatio

influence

vaikutus

inform

ilmoittaa

information

tiedot

ingredient

ainesosa

initial

alkukirjain

initially

ensin

initiative

aloite

injury

vahinko