sv_SE

Introduktion

 

Italienska är ett romanskt språk inom den indoeuropeiska språkgruppen och talas av ungefär 70 miljoner människor, varav de flesta i Italien. Den italienska som talas idag är till stora delar baserad på toskanska dialekter och kan sägas vara ett mellanting av dialekterna som talas i Italiens södra delar och de norra delarnas galloromanska dialekt. Den sedan länge etablerade toskanska språkstandarden har de senaste årtiondena börjat bli influerad av den typ av italienska som talas i Milano, Italiens ekonomiska nav.

Italienska är det officiella språket i Italien, i de schweiziska kantonerna Ticino och Graubünden och i San Marino. Det är även det andra officiella språket i Vatikanstaten samt på halvön Istrien (Slovenien, Kroatien) som hörde till Italien mellan världskrigen. Italienska talas också av stora invandrargrupper i ej italiensktalande delar av Schweiz, Tyskland, Belgien, Frankrike, Luxemburg, USA, Venezuela, Brasilien, Kanada, Argentina och Australien. 21% av Monacos befolkning talar italienska som modersmål. Språket är användbart även på Korsika på grund av dess likheter med korsikanskan. Italienska talas även i närliggande länder som Albanien och Malta. De flesta invånare i den albanska staden Shkodra är tvåspråkiga, med italienska som andra språk. Nämnas kan också att mindre italiensktalande grupper finns i de delar av Afrika som förr stått under italienskt styre, såsom Somalia, Libyen och Eritrea.

 

Artiklar

 

Definit artikel

Definit artikel, eller "bestämd artikel", är en artikel som återfinns framför substantiv i den så kallade definitiva formen (den bestämda formen). I italienskan förekommer sju olika sorters artiklar: fyra i singularis och tre i pluralis. De är il, la, lo, l' (den sistnämnda förekommer både i femininum och i maskulinum) i singularis och i, gli och le i pluralis. Av dessa artiklar är 5 maskulina och 3 feminina (l' finns i både femininum och maskulinum).

Det syns oftast på ordet vilken artikel som skall användas. Ord som slutar på -a i singular är oftast feminina och ord som slutar på -o i singular är oftast maskulina. Ord som slutar på -e kan vara både feminina och maskulina. Noterbart är till exempel att ordet mano (hand) är feminint och böjs la mano - le mani.

Den enda oregelbundna artikeln är dock gli framför ordet dio, som betyder Gud. "Il dio" (guden, singular) blir "gli dei" i plural.

Definita artiklar

 

Singular

Plural

Användning

Maskulinum

il

i

framför konsonant

lo

gli

framför z, gn, pn, ps, x, eller s + konsonant

l'

framför vokal

Femininum

la

le

framför konsonanter (och i plural även före vokaler)

l'

framför vokal

 

I tabellen ovan framgår hur man använder den bestämda artikeln i singular och plural och i tabellen nedan finns det konkreta exempel. Artikeln il blir alltså i i pluralis och lo och l' (som skrivs ihop med ordet, till exempel l'italiano, italienskan/italienaren) blir gli i pluralisformen.

Exempel

Italienska

Svenska

Singularis

Il ragazzo

Pojken

Lo spirito

Anden

L'italiano

Italienaren/Italienska

La ragazza

Flickan

L'ombra

Skuggan

Pluralis

I ragazzi

Pojkarna/Barnen

Gli spiriti

Andarna

Gli italiani

Italienarna

Le ragazze

Flickorna

Le ombre

Skuggorna

 

Indefinit artikel

Det finns fyra indefinita artiklar i det italienska språket, två maskulina och två feminina. De maskulina är un och uno, och de feminina är una och un'. Un används i normalfall i maskulinum, fast uno används istället framför z, gn, ps eller s + konsonant. Una används i normalfallet i femininum, men när substantivet börjar på en vokal används un' och sedan ordet direkt efter, till exempel un'arancia. Det finns inga oregelbundenheter av användandet av den indefinita artikeln.

Indefinit artikel

Maskulinum

Femininum

un

singular

una

singular, framför konsonant

uno

singular, framför z, gn, eller s

+ konsonant

un'

singular, framför vokal

 

Exempel

Italienska

Svenska

Maskulinum

Un uomo

En man

Un ragazzo

En pojke

Uno specchio

En spegel

Uno zio

En morbror/farbror

Femininum

Una ragazza

En flicka

Un'arancia

En apelsin

 

Är substantiven i plural kan man dock ej använda uno/un/una/un'. Då kan följande användas istället:

 • qualche [substantiv i singular] (betyder "några", notera att substantivet alltid är i singular)
 • alcuni/e [substantiv] (betyder "några")
 • un paio di [substantiv] (betyder "ett par")
 • [partitiv artikel] (se nedan ang. partitiva artiklar) [substantiv i antingen plural eller singular] (innebär en obestämd mängd av något)
 • endast substantiv i plural (innebär en obestämd mängd av något)

Exempel

Svenska

Italienska

Qualche giorno

Några dagar/någon dag

Alcuni ragazzi

Några pojkar/barn

Alcune ragazze

Några flickor

Un paio di camicette

Ett par blusar

Degli uomini

Män (obestämd mängd)

Del vino

Vin (obestämd mängd)

Degli specchi

Speglar (obestämd mängd)

Dell'arancia

Apelsiner (obestämd mängd)

Mele

Äpplen (obestämd mängd)

 

Partitiv artikel

Partitiv artikel finns inte i det svenska språket, men kan sägas innebära ungefär "en obestämd mängd av". Frågar man till exempel om någon vill ha några tomater, så kan man använda den partitiva artikeln.

Till exempel:

 • Vuoi dei pomodori? - Si, ne voglio tre. ("Vill du ha tomater? - Ja, jag vill ha tre .")

Den partitiva artikeln bildas i italienskan genom en sammandragning av di och den bestämda artikeln. De olika partitiva artiklar som finns är då:

 • singular
  • Del (di + il)
  • Dello (di + lo)
  • Della (di + la)
  • Dell' (di + l')
 • plural
  • Dei (di + i)
  • Degli (di + gli)
  • Delle (di + le)

Fler sammandragningar och hur de bildas finns längre ned.

 

Pronomen

 

Personliga pronomen

I nominativ finns det även en "Ni-form" som används när man pratar med personer man niar, vilket i Italien i stort sett innebär alla som är äldre och de som man inte känner. Man säger då "Lei" (alltid med stort L) till en person som man niar och "Loro" till flera personer som man niar.

Personliga pronomen

N.

P.

Nominativ

Ackusativ (obet.)

Dativ (obet.)

Sing.

1:a

io

jag

mi

mig

mi

mig

2:a

tu

du

ti

dig

ti

dig

3:e

lui

han

lo

honom

gli

honom

lei

hon

la

henne

le

henne

esso/essa

han/hon

lo/la

den/det

 

Plur.

1:a

noi

vi

ci

oss

ci

oss

2:a

voi

ni

vi

er

vi

er

3:e

loro

de

li

dem m.

loro (gli)

dem

le

dem f.

 

Ex: Originalordning från prov

Ti aiuto con i compiti, se vuoi. Ti = Dig

Li amo moltissimo, questi due gattini. Li = Dem (m)                           

Bisogna subito chiamare il medico! lo chiami tuper favore? Lo = honom

Andiamo a prendere le verdure dopo? O le prendiamo subito? Le = dem (f)           

Guarda quella gonna! la voglio provare. den (f)                                  

Dove sono gli occhiali? Non li trovo più. Li = dem (m)

Vi leggo la lettera di Franco se volete. Vi = Er          

Mi passi lo zucchero? Mi = Mig                                           

La casa è troppo grande per una persona, La dovrei vendere. La = det (f) 

Sapete quando arrivano gli altri? No, non lo sappiamo. Lo = Det (m)        

 

Alla vokaler i ovanstående tabell uttalas kort.

*Siffran markerar vilken ordning. 1 = första person singular (mig), 6 = 3e person plural (de). Fler exempel kommer och tas bort. Ci = Vi (4) saknas

Mi passi lo zucchero? Mi = Mig (1)

Ti aiuto con i compiti, se vuoi. Ti = Dig (2)

Bisogna subito chiamare il medico! lo chiami tuper favore? Lo = honom (3)

Sapete quando arrivano gli altri? No, non lo sappiamo. Lo = Det (m)  (3)

Guarda quella gonna! La voglio provare. den (f)  (3)

La casa è troppo grande per una persona, La dovrei vendere. La = det (f) (3)

 

Vi leggo la lettera di Franco se volete. Vi = Er  (5)

Li amo moltissimo, questi due gattini. Li = Dem (m) (6)

Sapete quando arrivano gli altri? No, non lo sappiamo. Lo = Det (m) (6)

 

Demonstrativa pronomen

De två vanligaste demonstrativa pronomina är quello (den där) och questo (den här). Dessa böjs efter numerus och genus.

 

Questo

 • Den här, den här

 

Singular

Plural

Mask.

questo libro

questi libri/uomini

quest'uomo

Fem.

questa casa

queste case/ere

quest'era

 

Quello

 • Den där, de där

 

Singular

Plural

Mask.

quel libro

quei libri

quello specchio

quegli specchi/orologi

quell'orologio

Fem.

quella casa

quelle case/ansie

quell'ansia

 • Maskulina ord som börjar på z, s + konsonant, ps, y eller gn
  • quello specchio (den där spegeln, mask sing.)
  • quegli specchi (de där speglarna, mask plur.)

 

Relativa pronomen

De vanligaste relativa pronomina är che och cui. "Che" används som subjekt eller direkt objekt i bisatsen: "Chi è l'uomo che hai visto?" ("Vem är mannen som du såg?") eller "Quello è l'uomo che mi ha picchiato" ("Den där är mannen som slog mig"). "Cui" används när relativsatsen inleds av en preposition: "Chi è l'uomo con cui hai parlato?" (Vem är mannen som du talade med?). "Dov'è la ragazza di cui mi hai parlato?" ("Var är flickan som du berättade för mig om ?"). Prepositionen "a" kan ofta utelämnas: "È il collega (a) cui ho parlato di te" ("Det är kollegan för vilken jag har berättat om dig").

Det finns också en annan möjlighet, dock betydligt mer högtravande: il/la quale, i/le quali (som subjekt eller direkt objekt), eller med prepositioner del/della quale, dei/delle quali o.s.v. Es.: "Ecco il libro sul quale ho lavorato tutta la vita" ("Här är boken som jag har arbetat med hela mitt liv").

 

Possessiva pronomen

Person

Singular (m.)

Singular (f.)

Plural (m.)

Plural (f.)

1:a

mio

mia

miei

mie

2:a

tuo

tua

tuoi

tue

3:a

suo

sua

suoi

sue

1:a plural

nostro

nuostra

nostri

nostre

2:a plural

vostro

vostra

vostri

vostre

3:a plural

loro

loro

loro

loro

 

Observera att den maskulina eller feminina artikelns form bestäms av det närmast följande ordet: il mio studio (men: lo studio).

 

Substantiv

 

Substantiven är antingen maskulina eller feminina. De flesta känns enkelt igen på sista bokstaven: maskuliner slutar oftast på "o", femininer på "a". Ca 15 procent av den italienska ordskattens substantiv består av ord som slutar på "e" och dessa kan vara antingen eller. Vissa regler finns dock; slutar ordet på -zione/-sione (ofta svenska -tion: station - stazione) är ordet feminint.

Plural bildas genom att sista bokstaven förändras: -o blir till -i (ragazzo - ragazzi; pojke - pojkar), -a blir till -e (ragazza - ragazze; flicka - flickor) och -e blir till -i (voce - voci; röst - röster).

Vanliga oregelbundenheter är gamla lånord, oftast från grekiskan. Många ord därifrån har fått ändelsen "ma" (maskulin på grekiska) och "si": il tema, il problema, il sistema, l'analisi (fem), la crisi. Andra ord med ett genus som vid första anblicken kan verka underligt: la radio (från "radiofonia"), il cinema (från "cinematografo"), la moto (från "motocicletta").

Slutar substantivet på en betonad vokal (till exempel tassì - taxi, città - stad) eller på en konsonant (till exempel autobus - buss, tram - spårvagn) så böjs ordet inte i plural. Il tassì blir i tassì, l'autobus blir gli autobus och så vidare.

 

Adjektiv

 

Adjektivet böjs efter substantivets genus och numerus, alltså som maskulint/feminint och singular/plural. De italienska adjektiven slutar till uteslutande del på -a, -o och -e. När de slutar på -e är adjektivet bara numeruskänsligt (se incredibile i uppställningen nedan).

 

 

Maskulinum

Femininum

Sing.

corto

corta

Plur.

corti

corte

 

Maskulinum

Femininum

Sing.

incredibile

Plur.

incredibili

 

Un ragazzo bello - en vacker pojke

Una ragazza bella - en vacker flicka

Un cane bello - en vacker hund (eftersom cane är maskulint böjs även adjektivet maskulint)

 

Due ragazzi belli - två vackra pojkar

Due ragazze belle - två vackra flickor

Due cani belli - två vackra hundar

 

Un ragazzo incredibile - en otrolig pojke

Una ragazza incredibile - en otrolig flicka

Un cane incredibile - en otrolig hund

 

Due ragazzi incredibili - två otroliga pojkar

Due ragazze incredibili - två otroliga flickor

Due cani incredbilii - två otroliga hundar

 

När adjektiven inte slutar på vare sig -a, -o eller -e (som i exemplet nedan) böjs det aldrig:

Un ragazzo blu - en blå pojke

Una ragazza blu - en blå flicka

Un cane blu - en blå hund

Due ragazzi blu - två blåa pojkar

Due ragazze blu - två blåa flickor

Due cani blu - två blåa hundar

 

Komparation

Regelbunden komparation

Positiv

Komparativ

Superlativ

 

bello

più bello

il più bello

bellissimo

bella

più bella

la più bella

bellissima

 

Verb

 

Det italienska verbsystemet är mera komplext än det svenska. Italienska verb böjs efter grammatisk person, efter modus, efter tempus samt i diates. Italienska verb kan antingen vara oregelbundna eller regelbundna. I italienska finns det tre konjugationer. De allra flesta verb (75-80%) tillhör den första konjugationen, där infinitiven slutar på -are. I denna konjugationen är de allra flesta verben regelbundna (med några viktiga undantag som andare, dare och stare.) I den andra konjugationen där infinitiven slutar på -ere är de flesta verben oregelbundna. I den tredje konjugationen slutar verben på -ire. Denna sista konjugation innehåller såväl regelbundna som oregelbundna verb. En stor undergrupp i denna konjugationen är de så kallade "isc-verben", som skjuter in "isc" på 1:a, 2:a och 3:e person singular samt 3:e person plural. Det finns en regel för att se vad ett verb är, men som brukligt är finns det så klart undantag.

Vanliga -ire: servire, partire, mentire (tjäna, avresa, ljuga)

"isc-": fallire, finire, sparire (misslyckas, sluta, försvinna)

Om de två bokstäverna som står innan "ire" antingen är likadana konsonanter (fallire) eller en vokal och en konsonant (finire, sparire) är verbet till största sannolikhet ett "isc-verb".

 

Böjningsparadigmer

Mönsterverb: parlare (tala), credere (tro), servire (tjäna), capire (förstå - "isc-verb"):

 

Parlare

Infinitiv: parlare

Particip: parlato

Presens particip: parlante

Gerundivum: parlando

Indicativo:

 

Presente

Imperfetto

Pass remoto

Futuro

Condizionale

Imperativo

jag

parlo

parlavo

parlai

parlerò

parlerei

-

du

parli

parlavi

parlasti

parlerai

parleresti

parla

han/hon/Ni

parla

parlava

parlò

parlerà

parlerebbe

parli

vi

parliamo

parlavamo

parlammo

parleremo

parleremmo

parliamo

ni

parlate

parlavate

parlaste

parlerete

parlereste

parlate

de/flera Ni

parlano

parlavano

parlarono

parleranno

parlerebbero

parlino

Congiuntivo:

 

Presente

Imperfetto

jag

parli

parlassi

du

parli

parlassi

han/hon/Ni

parli

parlasse

vi

parliamo

parlassimo

ni

parliate

parlaste

de/flera Ni

parlino

parlassero

 

Credere

Infinitiv: credere

Particip: creduto

Presens particip: credente

Gerundivum: credendo

Indicativo:

 

Presente

Imperfetto

Pass remoto

Futuro

Condizionale

Imperativo

jag

credo

credevo

credei/credetti

crederò

crederei

-

du

credi

credevi

credesti

crederai

crederesti

credi

han/hon/Ni

crede

credeva

credé/credette

crederà

crederebbe

creda

vi

crediamo

credevamo

credemmo

crederemo

crederemmo

crediamo

ni

credete

credevate

credeste

crederete

credereste

credete

de/flera Ni

credono

credevano

crederono/credettero

crederanno

crederebbero

credano

Congiuntivo:

 

Presente

Imperfetto

jag

creda

credessi

du

creda

credessi

han/hon/Ni

creda

credesse

vi

crediamo

credessimo

ni

crediate

credeste

de/flera Ni

credano

credessero

 

Servire

Infinitiv: servire

Particip: servito

Presens particip: servente

Gerundivum: servendo

Indicativo:

 

Presente

Imperfetto

Pass remoto

Futuro

Condizionale

Imperativo

jag

servo

servivo

servii

servirò

servirei

-

du

servi

servivi

servisti

servirai

serviresti

servi

han/hon/Ni

serve

serviva

servì

servirà

servirebbe

serva

vi

serviamo

servivamo

servimmo

serviremo

serviremmo

serviamo

ni

servite

servivate

serviste

servirete

servireste

servite

de/flera Ni

servono

servivano

servirono

serviranno

servirebbero

servano

Congiuntivo:

 

Presente

Imperfetto

jag

serva

servissi

du

serva

servissi

han/hon/Ni

serva

servisse

vi

serviamo

servissimo

ni

serviate

serviste

de/flera Ni

servano

servissero

 

Capire

Infinitiv: capire

Particip: capito

Presens particip: capente

Gerundivum: capendo

Indicativo:

 

Presente

Imperfetto

Pass remoto

Futuro

Condizionale

Imperativo

jag

capisco

capivo

capii

capirò

capirei

-

du

capisci

capivi

capisti

capirai

capiresti

capisci

han/hon/Ni

capisce

capiva

capì

capirà

capirebbe

capisca

vi

capiamo

capivamo

capimmo

capiremo

capiremmo

capiamo

ni

capite

capivate

capiste

capirete

capireste

capite

de/flera Ni

capiscono

capivano

capirono

capiranno

capirebbero

capiscano

Congiuntivo:

 

Presente

Imperfetto

jag

capisca

capissi

du

capisca

capissi

han/hon/Ni

capisca

capisse

vi

capiamo

capissimo

ni

capiate

capiste

de/flera Ni

capiscano

capissero

 

Tempus och modus

Det finns fyra stycken finita modus i italienskan - indikativ, konjunktiv, imperativ och konditionalis.

I tillägg brukar man också räkna med tre infinita modus - infinitiv, gerundium och particip.

 

Indikativ

Presente

Presens. Används som i svenskan, utan nämnvärda undantag; "parlo svedese" (jag talar svenska).

Imperfetto

Imperfekt. Används om förfluten tid för att uttrycka upprepade handlingar eller handlingar som pågick när något annat inträffade dvs. bakgrundinformation; "andavo a piedi in città ogni giorno" (jag gick till stan till fots varje dag), "Era un giorno buio di febbraio..." (Det var en mörk februari-dag...)

Passato prossimo

Perfekt. Används om förfluten tid för att uttrycka enstaka händelser som kan kopplas till nuet, dvs oftast saker som skedde nyligen; "ieri sera ho parlato con Luigi" (igårkväll pratade jag med Luigi). Böjs med antingen avere (ha) eller essere (vara) som temporalt hjälpverb samt participet (parlato).

Passato remoto

Saknar direkt motsvarighet i svenskan, men är ett slags historiskt perfekt. Används om förfluten tid för att uttrycka enstaka händelser som inte kan kopplas till handling i nuet. I talspråket ersätts passato remoto mycket ofta av passato prossimo, i synnerhet är detta genomgående i hela Norra Italien och vanligt i en del andra regioner, med undantag av Toscana och Sicilien, där passato remoto är starkt; "Dante nacque nel 1265" (Dante föddes 1265).

Trapassato prossimo

Pluskvamperfekt. Används på samma sätt som i svenskan; "avevano già parlato quando sono venuto" (de hade redan talat när jag kom). Här går, precis som på svenska, "hade" (avevano) i imperfekt.

Trapassato remoto

Saknar motsvarighet i svenskan. Används bara i vissa bestämda sammanhang för att uttrycka "dåtid i dåtid", precis som trapassato prossimo. Tempus kräver att huvudverbet står i passato remoto, att bisatsen inleds med en konjunktion som dopo che, samt att det finns ett starkt orsakssamband mellan de två händelserna; "la bambina cominciò a piangere dopo che ebbe capito che la sua bambola era rotta" (flickan började att gråta efter att hon hade förstått att hennes docka gått sönder).

Futuro semplice

Futurum. Används som i svenskan, samt även för att uttrycka osäkerhet. "- Che ora è? - Saranno le undici." (- Vad är klockan? - Den är (kanske, omkring) elva.)

Futuro anteriore

Futurum exaktum. Används dels för att uttrycka något som redan har skett i framtiden "La settimana prossima, spero che correggerai le lettere che avrò scritto" (nästa veckan hoppas jag du ska rätta breven som jag har skrivit/kommer att ha skrivit). Breven är alltså inte skrivna vid tidspunkten för uttalandet. Futurum exaktum används också för att uttrycka osäkerhet eller förmodan "Mario non c'è, sarà uscito con Luigi" (Mario är inte inne han har säkert gått ut med Luigi)

 

Konjunktiv

Congiuntivo presente

Presens konjunktiv används i huvudsak i bisatser för att uttrycka talarens personliga inställning till en handling i nutid. Förekommer till exempel efter uttryck som uttrycker vilja, önskan, förbud, befallning etc. På en del områden så ersätts idag användningen av konjunktiv av indikativ i talspråket; "credo che lei finga/(finge) di essere innamorata" (jag tror att hon låtsas vara förälskad)

 

Congiuntivo imperfetto: Imperfekt konjunktiv. används i huvudsak i bisatser för att uttrycka talarens personliga inställning till en handling i dåtid. Förekommer till exempel efter uttryck som uttrycker vilja, önskan, förbud, befallning etc; "credevo che lei fingesse di essere innamorata" (jag trodde att hon låtsades vara förälskad). Används också i så kallade konditionala satsfogningar tillsammans med condizionale för att uttrycka "om ... vore ... så skulle ..."; "se fossi ricco andrei in Italia" (om jag vore rik så skulle jag åka till Italien).

 

Imperativ

Imperativo Används på samma sätt som i svenskan för att uttrycka en order, befallning etc.

 

Konditionalis

Konditionalis används i större utsträckning än i svenskan. Konditionalis finns i två former - en presensform och en förfluten form. Den förflutna formen bildas av konditionalisformen av hjälpverbet (essere/avere) + perfekt particip av huvudverbet.

Condizionale presente

används på tre olika sätt. Dels används den i artighetsfraser på samma sätt som på svenska "vorrei un caffè, per favore" (jag skulle vilja ha en kopp kaffe, tack), dels används den i konditionala satsfogningar för att uttrycka ett hypotetisk förhållande som fortfarande gäller "Se io fossi ricco, comprerei una macchina" (Om jag vore rik, så skulle jag köpa en bil), också i detta fallet används på svenska konditionals, dels använder man konditionalis för att uttrycka obekräftade rykten till exempel i nyhetssammanhang, dvs. motsvarande svenskans "det sägs att...", "han lär.." "Secondo l'agenzia di stampa, i terroristi sarebbero in possesso di armi da fuoco. (Enligt nyhetsbyrån så lär terroristerna bära skjutvapen)

Condizionale passato

har två stora användningsområden. Dels används den i konditionala satsfogningar för att uttrycka ett hypotetiskt förhållande som inte längre är gällande. "Se tu non avessi preso quell'appuntamento saremmo potuti andare a questa festa" (Om du inte hade bestämt möte så kunde vi ha gått/skulle vi kunnat gå på den festen), dels används den för att uttrycka framtid i förfluten tid "Ieri era tardissimo, ma sapevo che saresti venuto lo stesso" (Igår var klockan väldigt mycket, men jag visste att du skulle komma i alla fall)

 

Infinitivo

Infinitiv finns i två former - en presensform och en form i förfluten tid. Infintiv används i stort sett som i svenskan. Lägg dock märke till användningen av infinitiv som imperativ - "Non parlare, Luigi" (Prata inte Luigi) (nekande imperativ till personer som duas)

 

Gerundio

Gerundium finns i två former - en presensform och en form i förfluten tid. Gerundium används ofta tillsammans med verbet stare för att uttrycka något som pågick när något annat inträffade. "Stavo lavorando nel giardino quando arrivò/è arrivato" (Jag arbetade i trädgården när han kom) Gerundium förekommer också i temporala och kausala bisatser "vedendo l'arrivo di Luisa, uscì" (Då/eftersom han såg Luisa komma hem, så gick han ut)

 

Participio

Particip finns i två former - presens particip och perfekt particip. Participformerna används ofta som adjektiv och för att bilda sammansatta tempus, men kan också förekomma i satsförkortningar.

 

Adverb

 

De flesta italienska adjektiv kan omformas till adverb genom att ta den feminina formen av adjektivet och lägga till suffixet -mente.

 

adj. sereno, klar

serenamente, klart

 

Om adjektivet inte är genuskänsligt så lägger man bara till ändelsen efteråt.

Det finns också:

 • En god del adjektiv som används som adverb, som till exempel adjektivet sodo i uttrycken lavorare sodo, dormire sodo (arbeta hårt, sova tungt).
 • En mängd självständiga adverb som inte har bildats från adjektiv som exempelvis quasi, vicino, spesso, comunque

 

Prepositioner

 

 • för, till per
 • bredvid accanto
 • framför avanti
 • bland fra/tra
 • före prima di
 • mot contro
 • över sopra
 • under sotto
 • med con
 • utan senza
 • genom attraverso
 • efter dopo
 • medan durante
 • förutom eccetto, tranne
 • mot verso (riktning)

Flera av prepositionerna kombineras ofta med a/di när de står framför pronomen. I tillägg till dessa enkla prepositioner finns det en mängd vanliga prepositionsuttryck som exempelvis al lato di (vid sidan av)

 

Sammandragningar

Visa prepositioner brukar sättas samman med den bestämda artikeln.

Sammandragningar av preposition och bestämd artikel

Preposition

 

il

lo

l'

la

i

gli

le

a

hos, till

al

allo

all'

alla

ai

agli

alle

da

från, av

dal

dallo

dall'

dalla

dai

dagli

dalle

di

av

del

dello

dell'

della

dei

degli

delle

in

i

nel

nello

nell'

nella

nei

negli

nelle

su

sul

sullo

sull'

sulla

sui

sugli

sulle

con

med

col

collo

coll'

colla

coi

cogli

colle

Exempel:

 • col ragazzo (con + il) - coi ragazzi (con + i)
 • Observera dock att sammandragningen med "con" inte är lika frekvent som de andra sammandragningarna. De andra prepositionerna förekommer i princip endast i sammandragen form med efterföljande artikel, medan "con" förekommer lika ofta med preposition och artikel är särskrivna. Än mer sällsynt är sammandragningar med prepositionen "per" och efterföljande artikel.

 

Syntax

 

Italienska är i grunden ett SVO-språk dvs. först kommer subjektet följt av ett predikat (ett verb) och till sist ett objekt.

La ragazza(s) canta(p) la canzone(ao)

Flickan sjunger sången.

 

Subjektpronomet sätts oftast bara ut i nödfall för att skilja flera personer eller saker åt.

 

Meningar med objekt

I många fall kan man då sätta ackusativobjektet före verbet.

[Lei] la(ao) canta(p) per lui(do)

Hon sjunger den för honom.

 

Man kan också sätta dativpronomet före verbet.

Gli(do) canta(p) la canzone(ao)

Hon sjunger sången för honom (eg. För honom hon sjunger sången)

 

Det är också möjligt att använda ett pronom bestående av två sammansatta pronom och sätta det framför verbet.

Gliela(do o. ao) canta(p)

Hon sjunger den för honom (eg. För honom den hon sjunger)

 

Ordbildning

 

Jämförda med de germanska språken bildar de romanska språken generellt sett inte lika ofta ord genom sammansättning. Det är mycket vanligare att bilda nya substantiv genom preposition, coltello da cucina (kökskniv). Det finns emellertid inslag av sammansatta substantiv i italienskan av typerna: verb + substantiv, som exempelvis apriscatola (konservöppnare) av verbet aprire (öppna) och substantivet scatola (burk) och stuzzicadenti (tandpetare) av verbet stuzzicare (reta) och substantivet denti (tänder); substantiv + substantiv, som exempelvis capolinea (slutstation) av capo (huvud) och linea (linje); preposition + substantiv, som exempelvis sottoveste (underkjol) av sotto (under) och veste (dräkt).

Däremot är det mycket vanligt att bilda sammansatta verb av typen preposition + verb, som sottovalutare (underskatta) av sotto (under) och valutare (värdera), soprassedere (avstå) av sopra (ovan) och sedere (sitta).

 

Assimilation

 

Italienskans assimilationsförmåga är ytterst tacksam.

Exempel på erkända assimilationsmönster, jämfört med olika språk:

Latin: us/um o (discus - disco)

Latin: j+vok. gi+vok. (iocum - gioco)

Latin: pl,bl,fl,cl,gl pj,bj,fj,chi(kj),ghi(gj) (plenum - pieno, flamma - fiamma, clavem - chiave)

Latin: pt tt (septem - sette)

Latin/engelska/svenska: kombinationen "kt" "tt" (pactum/pact/pakt patto)