sv_SE

 

Introduktion

 

Finska är det i Finland mest talade av två officiella språk, officiellt minoritetsspråk i Karelska republiken i Ryssland och ett av Sveriges officiella minoritetsspråk. Finskan tillhör den uraliska språkfamiljen, i underavdelningen finsk-ugriska och närmare bestämt i subavdelningen den östersjöfinska gruppen. Språket hör alltså inte till den indoeuropeiska språkfamiljen och är därmed inte släkt med de nordiska språken såsom svenskan. Finskan är dock nära svenskan vad gäller semantik och begreppsvärld.

Finska pratas i huvudsak i Finland, där det (liksom svenska som är modersmål för 5 procent av befolkningen) är officiellt språk. Det finns omkring fem miljoner finsktalande i Finland. Finska minoriteter finns även i Sverige, Norge, Ryssland och Estland.

Under 1900-talet emigrerade hundratusentals finsktalande från Finland till Sverige, men migrationsrörelse mellan dessa båda länder har funnits åtminstone sedan medeltidens början. Sverigefinnarna finns koncentrerade till vissa kommuner i Sverige, se bl.a kartan över södra Sverige. De har t.o.m. en egen flagga. I Sverige finns också tornedalsfinska eller meänkieli, med status som officiellt minoritetsspråk, i östra Norrbotten. Tornedalsfinskan är besläktad med dialekterna på den finska sidan om Torne älv men innehåller därtill en mängd svenska lånord som inte förekommer i Finland. Många anser att meänkieli har sitt ursprung från finska men pga påtvingad isolering från den finska språkgemenskapen så har befolkningen på den svenska sidan i Tornedalen utvecklat ett eget språk. Ordet "meänkieli" betyder f.ö. på deras språk i direkt översättning "vårat språk". I nordligaste Norge finns också en högre andel som har finska som modersmål. Där finns på liknande sätt som meänkieli ett något avvikande skriftspråk med norska lånord, som kallas kvänska.

I Ryssland finns det många med finskan närbesläktade språk, i vissa fall är de rentav dialekter. De mest närliggande är karelska och ingriska, men även kring och bortom Volga finns språk som komi, udmurtiska med mera utspridda (så kallade volgafinska språk). Det är bara de östersjöfinska språken, främst estniska, meänkieli, karelska och ingriska, som utan vidare språkstudier är i någon mån förståeliga för en finsktalande (se ömsesidig begriplighet), medan språken djupare in i Ryssland i likhet med samiska brukar vara helt obegripliga, även om det inte behövs någon större språkvetenskaplig utbildning för att varsebli en del likheter i det grundläggande ordförrådet. Det finns ett livligt intresse för släktspråken i Finland, och medvetandet om språkliga släktingar i Rysslands djup utgör traditionellt en viktig del av den finska nationella identiteten.

 

Uttal

 

Uttalet av finska överensstämmer huvudsakligen med skriften. Uttalet av u motsvaras dock av svenskans o (som i bok, inte som i korv), medan o motsvaras av å.

Bokstaven N ljuder olika beroende på positionen i ett ord:

 • N före K uttalas NG, till exempel kenkä [kengkä] och onko [ongko].
 • N före P uttalas M, till exempel onpa [ompa].
 • N före L uttalas L, till exempel samanlainen [samallainen].
 • N före M uttalas M, i detta fall likt mm (lång uttal).

Uttalet för NG är normalt alltid långt, till exempel Helsingin och kengät. Kort ng-ljud återfinns bara i lånord likt signaali, annars uttalas bokstaven G alltid som hårt, dvs till exempel gavel.

 

Pronomen

 

Personliga pronomen

Finska

Svenska

Singular

minä

jag

sinä

du

hän

han, hon

Plural

me

vi

te

ni

he

de

Artigt

Te

Ni

 

Demonstrativa pronomen

Finska

Svenska

Singular

tämä

den här

tuo

det där

se

det/det där

Plural

nämä

de här

nuo

de där

ne

de/de där

 

Interrogativa pronomen

Finska

Svenska

kuka

vem, vilka (av många)

mikä

vad, vilket (av många)

ken

vem, vilket (av många) - (gammalt eller dialektalt ord)

kumpi

vilken/vilket (av två)

kumpainen

vilken/vilket (av två) - (gammalt eller dialektalt ord)

 

Relativa pronomen

Pronomen

Exempel

Svenska

joka (syftar tillbaka på en person eller ett ord)

"hän on ainoa, jonka muistan"

"han/hon är den enda som (jag) kommer ihåg"

mikä (syftar tillbaka på en sak)

"se on ainoa asia, minkä muistan"

"det är den enda saken som (jag) kommer ihåg"

 

Reciproka pronomen

Pronomen

Exempel

Svenska

toinen

"he rakastavat toisiaan"

"de älskar varandra" (plural)

"he rakastavat toinen toistaan"

"de älskar varandra (var och en)" (dubbel singular)

 

Reflexiva pronomen

Pronomen

Suffix

Exempel

Svenska

itse

plus motsvarande possessivsuffix

"keitin itselleni teetä"

"(Jag) gjorde te till mig själv."

 

Indefinita pronomen

Finska

Svenska

joka (oböjligt)

varje

jokainen

varje (enskild)

joku

någon (person)

jompikumpi

någondera

jokin

någonting, något (djur, sak)

kukin

envar

kumpainenkin

bägge (ålderdoml. el. dial.)

kumpikin

båda två

mikin

varje sak (dial.)

kenkään

ingen, någon (ålderdoml. el. dial.)

kukaan (nom.), kene+..+kään (oblique)

ingen/någon (person)

-> ei kukaan

ingen (person)

kumpikaan

ingendera

-> ei kumpikaan

inte någondera

mikään

någonting -> ei mikään = ingenting

mones (nom.), monente- (oblique)

vilken i ordningen (representerar första, andra, osv.)

 

Indefinita adjektiv

Finska

Svenska

ainoa

enda

eräs

en viss

harva

itse (icke-reflexivt)

själv

kaikki

allt, allting, alla

molemmat

båda, bägge

moni

många, mången

muu

annan, annat

muutama

några, ett fåtal

sama

samma

toinen (icke-reciprokt, icke-numeriskt)

en/någon annan

 

Substantiv

 

Kasus

Finska kasus

Kasus

Suffix

Svensk prep.

Exempel

Översättning

Grammatiskt

nominativ

 

-

talo

hus

genitiv

-n

-s

talon

husets

ackusativ

- eller -n

-

talo eller talon

hus

partitiv

-(t)a

-

taloa

hus (som ett objekt)

Lokativ (internt)

inessiv

-ssa

i

talossa

i (ett) hus

elativ

-sta

från (inifrån, ur)

talosta

från (ett) hus

illativ

-an, -en, etc.

in i

taloon

in i (ett) hus

Lokativ (externt)

adessiv

-lla

talolla

på (ett) hus

ablativ

-lta

från

talolta

från (ett) hus

allativ

-lle

till

talolle

till (ett) hus

Essiv

essiv

-na

som

talona

som ett hus

translativ

-ksi

till (förvandling)

taloksi

till ett hus

Marginal

instruktiv

-n

med (hjälp av)

taloin

med huset

abessiv

-tta

utan

talotta

utan (ett) hus

komitativ

-ne-

tillsammans (med)

taloineni

med mitt hus

Finskans kasussystem kan inte direkt överföras på svenska prepositioner då finskan favoriserar internlokativa prepositioner över externa. Jämför svenskans Jag sitter på bussen mot finskans Istun linja-autossa (rakt översatt Jag sitter i bussen). Samtliga kasus uppvisar därutöver även andra funktioner, till exempel tid, sätt och medel. Exempelvis Perjantaina = på fredag (inte som fredag) och Pidän hänestä = Jag gillar honom/henne där ändelsen -stä rent semantiskt snarare motsvarar svenskans om. Utöver detta kan tilläggas att abessivet, utöver bruket i tredje infinitiven, är begränsat i dagligt språk där det snarare ersätts av ordet ilman tillsammans med substantiv.

 

Plural

Det finns tre olika 'plural' i finska.

 

Nominativ plural

Plural bildas genom att t läggs till böjningsstammen.

 

Nominativ plural

Finska

Svenska

"koirat olivat huoneessa"

"hundarna var i rummet"

"huoneet olivat suuria"

"rummen var stora"

 

Efter räkneord

Efter räkneord används partitiv singularis.

 

Följande nummer

Finska

Svenska

"huoneessa oli kaksi koiraa"

"I rummet fanns två hundar"

"talossa oli kolme huonetta"

"I huset fanns tre rum"

 

Böjda pluraler

När ett ord i plural är böjt i ett annat kasus än nominativ ersätts plural-t:et med i, varefter man hakar på i stort sett samma ändelser som i singular.

 

Böjda pluraler

Finska

Svenska

'huone' -> 'huoneita'

'(några) rum'

-> 'huoneissa'

'i rum'

Böjda pluraler

Finska

Svenska

'lintu on puussa'

'fågeln är i trädet'

-> 'linnut ovat puissa'

'fåglarna är i träden'

 

Böjning av pronomen

Böjningar av pronomen

Finska

Kasus

Exempel

Svenska

'minä'

nominativ

 

'Jag'

'minun'

genitiv

 

('min, mitt')

'tämä talo on minun '

'det här huset är mitt '

'tämä on minun taloni '

'det här är mitt hus'

'minut'

ackusativ

'hän tuntee minut'

'han/hon känner mig'

'minua'

partitiv

'hän rakastaa minua'

'han/hon älskar mig'

'minussa'

inessiv

'tämä herättää minussa vihaa'

'det här väcker ilska i mig'

'minusta'

elativ

'hän puhui minusta'

'han/hon talade om mig'. Idiomatiskt: 'minusta' = 'enligt min åsikt'.

'minuun'

illativ

'hän luotti minuun'

'han/hon litade på mig'

'minulla'

adessiv

'minulla on rahaa'

'Jag har pengar'

'minulta'

ablativ

'hän otti minulta rahaa'

'han tog pengar från/av mig'

'minulle'

allativ

'anna minulle rahaa'

'ge mig pengar'

'sinuna'

essiv

'sinuna en ottaisi rahoja'

'om jag var du, skulle jag inte ta pengarna'

'minuksi'

translativ

'häntä luullaan usein minuksi'

'man tror ofta att han/hon är jag'

 

Substantiv- och adjektivstammar

 

Vokalstammar

Ett ord med en vokalstam har en vokal i slutet av ordet i nominativ, och behåller vokalen i alla former. Stamvokalen kan dock ändras i vissa böjningsformer:

 

Svenska

stamvokalen

singular

sg. gen.

sg. part.

plural

pl. gen.

pl. part.

Kommentar

fisk

-a

kala

kalan

kalaa

kalat

kalojen

kaloja

a + i blir oj efter a, e och i.

vinkel

-a

kulma

kulman

kulmaa

kulmat

kulmien

kulmia

a + i blir i efter o och u

sommar

kesä

kesän

kesää

kesät

kesien

kesiä

ä + i blir i

namn

-e

nimi

nimen

nimeä

nimet

nimien

nimiä

e blir i i slutet av ord; e + i blir i

hall

-i

halli

hallin

hallia

hallit

hallien

halleja

i + i blir ej

ljus

-o

valo

valon

valoa

valot

valojen

valoja

En stem med en labial vokal -o, -u, -y, -ö oföränderlig; i blir j mellan vokaler

nalle/gosse björn

-e

nalle

nallen

nallea

nallet

nallejen

nalleja

Oföränderligt -e kan man finna i många nya ord; i blir j mellan vokaler

land, jord

-aa

maa

maan

maata

maat

maiden

maita

En lång vokal blir kort före plurals i

väg

-ie

tie

tien

tietä

tiet

teiden

tei

De historiskt långa vokalerna ee, oo, öö har blivit diftongerade, men den ursprungliga vokalen finns bevarad i kortformer.

 

Förändringen av fornfinskans slutliga e till i betyder att stamvokalen av ett ord som slutar på i inte kan bestämmas från endast nominativ; en av böjningsformerna måste konsulteras. Men de flesta gamla ärvda orden som slutar på i är på nedgång som e-stammarna (eller konsonant, se neden), medan nyare lånord, där i oftast läggs till för fonetiska skäl (som i halli (hall och ruuti (krut)), som hela tiden håller på att minska.

 

Konsonantstammar

-s substantiv

Vokalisering eller lenition finns som tillägg till någon konsonantgradation, t.ex. kuningas (nominativ) ~ kuninkaan (genitiv) ~ kuninkaaseen (illativ) eller mies (nominativ) ~ miehen (genitiv) ~ mieheen (illativ).

 

-nen substantiv

Detta är en mycket vanlig klass av vanliga substantiv (t.ex. nainen "kvinna"), många egennamn och många vanliga adjektiv. Genom att lägga till -nen till ett substantiv är ett mycket produktivt skapande för att skapa ett adjektiv (muovi "plast" - muovinen "gjord av plast/plastig"). Det kan också fungera som diminutiv.

Formulären fungerar som om det slutade på -s, förutom i nominativ, där det slutar på -nen. Det är så enkelt som att man tar bort -nen och lägger till -e varefter böjningsändelsen läggs till:

Finska

Svenska

muovisessa pussissa

i plastpåsen

kaksi muovista lelua

två plastleksaker

muoviseen pussiin

in i plastpåsen

 

Här är en liten lista med ord som används som diminutiv:

Finska

Huvudord

Svenska

kätönen

käsi

en liten hand

lintunen

lintu

en liten fågel

veikkonen

veikko

en gosse

kirjanen

kirja

häfte/broschyr

kukkanen

kukka

en liten blomma

lapsonen

lapsi

ett litet barn

 

Diminutivformen existerar mestadels i efternamn som är gamla ord vars innebörd oftast har förvrängts:

Finska

Huvudord

Svenska

Rautiainen

rautio

smed (av en smeds familj)

Korhonen

korho

döv (av en dövs familj)

Leinonen

leino

sorgsen; kan också anses vara en förkortning av Leonard

Virtanen

virta

en familj "med ström"

Jokinen

joki

en familj "med flod"

Järvinen

järvi

en familj "med sjö"

Nieminen

niemi

en familj från en halvö

Mikkonen

 

Ett gårdsnamn som antagligen är från ägaren med namnet "Mikko"

Martikainen

 

antagligen från "Martikka" som är ett efternamn från Södra Karelen, besläktat med ryska namnet "Мapтикa" (Martika)

Lyytikäinen

 

från "Lyytikkä" som har ursprung i det germanska manliga namnet "Lydecke"

 

-e substantiv

De äldre -h och -k stammarna har förändrats ganska drastiskt. Dessa konsonanter "överlever" inte i någon paradigm och dessa substantiv slutar på ett oföränderligt -e. Men den tidigare existensen av en konsonant kan i stort sett fortfarande existera i ordböcker i och med att det representerar en svag gradering och varje ord har två stammar; en svag stam "konsonantstam" där slutkonsonanten har assimilerats (används för partitiv singular), och en stark stam "vokalstam" som de flesta suffix tillämpas. Vokalstammen har ett extra -e: perhe "familj" - perhee, perheessä, perheellä osv. som representerar den historiska förlusten av en mittenkonsonant som ibland kan bli hittat i dialekter med ett -h- (t.ex. "rost": ruoste - ruostehena).

I dagens finska beter sig alla som ord som slutar på e som gamla h-stammar. I vissa dialekter har denna h-stam skiftats till s-stammen istället, till exempel österbottnisk finska har venes utvecklats ur veneh som heter veneen (båt) på riksfinska. Illativet ändrar också sin form på konsonantstammen där ändelsen -hen är ändrad till -seen, såsom -hen är genitiv.

Den svaga stammen som finns i "ordböcker" resulterar från en annan historisk förändring där en slutkonsonant har försvunnit. Detta är en viktig böjning eftersom partitivets suffix läggs till direkt på denna stam där konsonanten har assimilerats till ett -t- istället för att försvinna. Andra böjningsändelser har tillägget till den starka stammen/vokalstammen.

 

-e substantiv

kasus

huone 'rum'

laite 'enhet'

partitiv sg.

kaksi huonetta

"två rum"

kaksi laitetta

"två enheter"

nominativ pl.

huoneet

"rum (flera)"

laitteet

"enheter"

inessiv sg.

huoneessa

"i rummet"

laitteessa

"i enheten"

illativ sg.

huoneeseen

"in i rummet"

laitteeseen

"in i enheten"

 

Adjektiv

 

Komparation

I finskan böjs adjektiven som substantiven och ett adjektiv måste böjas i antal och kasuset som substantivet böjs i.

 

Här är några få adjektiv:

Finska

Svenska

"iso"

"stor"

"pieni"

"liten"

"punainen"

"röd"

 

Och här är några exemplen på hur adjektivet böjs efter substantivets böjningar:

Finska

Svenska

'iso/n talo/n edessä

"framför det stora huset"

'kaksi pien/tä talo/a'

'två små hus'

'punaise/ssa talo/ssa'

'i det röda huset'

 

Adjektiven böjs på samma regler som substantiven när de böjs efter substantiven.

 

Formering av komparativ

Komparativformerna av adjektiven bildas genom att lägga till -mpi till böjningsstammen. Till exempel:

Finska

Svenska

Finska

Svenska

'iso'

"stor"

'iso/mpi'

"större"

'pieni'

"liten"

'piene/mpi'

"mindre"

'punainen'

"röd"

'punaise/mpi'

"rödare"

 

Verb

 

Modus

Imperativ

Exempel: Ät ett äpple

Jakande

 • syö omena - ät (du) äpplet/ett äpple
 • hän syököön omenan - han/hon må äta äpplet
 • syökäämme omena - låt oss äta äpplet/ett äpple
 • syökää omena - ät (ni) ett äpple (Jämför: Syökää omenaa! - Ät äpple! (allmänt))
 • he syökööt omenan - de må äta äpplet

Nekande

 • älä syö omenaa - ät (du) inte äpplet/ett äpple
 • hän älköön syökö omenaa - han/hon må inte äta äpplet
 • älkäämme syökö omenaa - låt oss inte äta äpple
 • älkää syökö omenaa - ät (ni) inte äppel
 • he älkööt syökö omenaa - de må inte äta äpplet

 

Infinitiv

Tredje infinitiv

Tredje infinitivet beskriver handlingar. I svenskan motsvaras den generellt av uppbyggnaden är och.... Det baseras kring att verbets ordstam fogas till -ma/mä och därtill kasusändelsen.

 

Tredje infinitiv inessiv

Beskriver att någon för närvarande utför en handling. Till exempel:

Kalle är och läser i biblioteket = Kalle on lukemassa kirjastossa

 

Tredje infinitiv elativ

Beskriver att någon har utfört en handling och förslagsvis nu har återvänt från den. Till exempel:

Kalle återvänder från att ha läst = Kalle palaa lukemasta

 

Tredje infinitiv illativ

Beskriver att någon har för avsikt att utföra en handling. Till exempel:

Kalle går för att simma = Kalle menee uimaan

 

Tredje infinitiv adessiv

Beskriver hur någon utför en handling. Till exempel:

Kalle studerar genom att läsa = Kalle opiskelee lukemalla

 

Tredje infinitiv abessiv

Beskriver hur någon inte utför en handling. Till exempel:

Kalle och Roger hinner utan att springa = Kalle ja Roger ehtivät juoksematta

 

Räkneord

 

Grundtal

Grundtalen ett till tio.

 

Grundtal

Finska

Svenska

nolla

noll

yksi

ett

kaksi

två

kolme

tre

neljä

fyra

viisi

fem

kuusi

sex

seitsemän

sju

kahdeksan

åtta

yhdeksän

nio

kymmenen

tio

 

För att skapa talen elva till nitton läggs "toista" till entalet: yksitoista, kaksitoista ... yhdeksäntoista. Tjugo är helt enkelt "kaksikymmentä", det vill säga "två tior" (kymmenen står i partitiv efter tal precis som substantiv vanligtvis gör). Tiotalen blir kolmekymmentä, neljäkymmentä ... yhdeksänkymmentä.

100 är "sata", 200 är "kaksisataa" och så vidare.

1000 är "tuhat", 2000 är "kaksituhatta" och så vidare.

Talet 3721 i skrift blir alltså "kolme|tuhatta|seitsemän|sataa|kaksi|kymmentä|yksi" (ordet skrivs utan mellanslag; strecken är bara utsatta för tydlighetens skull)

Långa tal (som 32534756) delas in i tusental med mellanrum, som på svenska (32 534 756). Om man skriver ut det i text ska mellanrum finnas på samma ställen (ordet "miljoona" skrivs också separat). 32 534 756 blir alltså "kolme|kymmentä|kaksi miljoonaa viisi|sataa|kolme|kymmentä|neljä|tuhatta seitsemän|sataa|viisi|kymmentä|kuusi" (strecken används återigen bara för tydlighetens skull). Tal kan böjas i kasus; då böjs alla delar av talet utom det oböjliga "toista".

 

Ordningstal

Ordningstalen 1-19. Första och andra är tämligen oregelbundna, medan elfte och tolfte är mer logiska.

 

Ordningstal

Finska

Svenska

ensimmäinen

första

toinen

andra

kolmas

tredje

neljäs

fjärde

viides

femte

kuudes

sjätte

seitsemäs

sjunde

kahdeksas

åttonde

yhdeksäs

nionde

kymmenes

tionde

yhdestoista

elfte

kahdestoista

tolfte

kolmastoista

trettonde

neljästoista

fjortonde

viidestoista

femtonde

kuudestoista

sextonde

seitsemästoista

sjuttonde

kahdeksastoista

artonde

yhdeksästoista

nittonde