sv_SE

Reseparlör svenska - italienska

 

Vanliga skyltar

 

 

ÖPPEN

APERTO

STÄNGD

CHIUSO

INGÅNG

ENTRATA

UTGÅNG

USCITA

TRYCK

SPINGERE

DRAG

TIRARE

TOALETT

TOILET

MÄN

UOMINI

KVINNOR

DONNE

FÖRBJUDET

VIETATO

 

Grunderna

 

 

Hej

Buon giorno. 

Hej (mindre formellt)

Ciao.

Hur mår du?

Come sta? 

Hur mår du? ('mindre formellt)

Come stai? 

Bra, tack.

Bene, grazie. 

Vad heter du?

Come si chiama? 

Vad heter du? (mindre formellt)

Come ti chiami? 

Jag heter ______ .

Mi chiamo ______ . 

Trevligt att träffas.

Piacere di conoscerla. 

Tack

Grazie. 

Varsågod

Prego. 

Ja

Sí 

Nej

No. 

Ursäkta mig

Mi scusi 

Förlåt

Scusa  

Hej då

Arrivederci. 

Jag kan inte prata italienska [bra].

Non parlo italiano [bene]. 

Jag förstår italienska lite grand

Capisco un po d'Italiano. 

Jag kan bara några få ord på italienska

Parlo appena alcune parole di italiano. 

Pratar du svenska?

parli svedese? 

Pratar du engelska? (formellt)

Parla inglese? 

Pratar du engelska? (informellt)

Parli inglese? 

Finns det någon här som pratar engelska?  

Qualcuno parla inglese? 

Prata lite långsammare, tack.

Parla più lentamente/piano, per favore. 

Vad betyder det?

Che cosa significa? 

Jag glömde.

Ho dimenticato. 

Nu kommer jag ihåg.

Ora ricordo.  

Hjälp!

Aiuto! 

God morgon

Buongiorno. 

God kväll

Buonasera.

God natt

Buona notte.

Jag förstår inte.

Non capisco.

Var är toaletten?

Dov'è il bagno?

 

Problem

 

 

Lämna mig i fred.

Laciate mi in pace. 

Rör mig inte!

Smettila! 

Jag ringer polisen.

Chiamo la polizia.  

Polis!

Polizia! 

Jag behöver din hjälp.

Ho bisogno d'aiuto.  

Jag är vilse.

Sono perduto. 

Jag är sjuk.

Sono male. 

Jag behöver en doktor.

Ho bisogno di un dottore. 

 

Nummer

 

 

1

uno

2

due

3

tre

4

quatro

5

cinque

6

sei

7

sette

8

otto

9

nove

10

dieci

11

undici

12

dodici

13

tredici

14

quattordici

15

quindici

16

seidici

17

diciasette

18

diciotti

19

dicianove

20

venti

21

ventuno

22

ventidue

23

ventitre

30

trenta

40

quaranta

50

cinquanta

60

sessanta

70

settanta

80

ottanta

90

novanta

100

cento

200

duecento

300

trecento

1 000

mille

2 000

due mila

1 000 000

miglione

halv

mezzo

mindre

meno

mer

più

 

Skriva tid och datum

 

 

Månader

 

Januari

Gennaio

Februari

Febbraio

Mars

Marzo

April

Aprile

Maj

Maggio

Juni

Giugno

Juli

Luglio

Augusti

Agosto

September

Settembre

Oktober

Ottobre

November

Novembre

December

Dicembre

 

Färger

 

 

svart

nero 

vit

bianco 

grå

grigio

röd

rosso 

blå

blu 

gul

giallo 

grön

verde 

orange

arancio 

lila

porpora 

brun

marrone

 

Att lära sig mer

 

 

Hur säger man _____ ?

Come si dice_____ ?